Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

TOUR AI CẬP

Mã lịch tour: AIC110424

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 23/04/2024

13N12Đ 78.990.000 (Đã khởi hành)
2

TOUR BHUTAN

Mã lịch tour: BHU270424

Hãng bay: Bhutan Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 30/04/2024

4N4Đ 53.990.000
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100424

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 17.990.000 (Đã khởi hành)
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240424

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4D 17.990.000
5

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH240424

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 02/06/2024

9N8Đ 89.900.000
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN250424IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 02/05/2024

7N7Đ 28.990.000
7

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN290424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 04/05/2024

6N5Đ 19.990.000
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA040424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 07/04/2024

4N3Đ 10.490.000 (Đã khởi hành)
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA060424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 09/04/2024

4N3Đ 10.990.000 (Đã khởi hành)
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 21/04/2024

4N3Đ 10.990.000
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 23/04/2024

4N3Đ 10.990.000 (Đầy chỗ)
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 29/04/2024

4N3D 14.990.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 30/04/2024

4N3Đ 14.390.000
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA280424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 01/05/2024

4N3D 14.390.000
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA040424

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 07/04/2024

4n3d Gọi (Đã khởi hành)
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA110424

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 14/04/2024

4n3d Gọi (Đã khởi hành)
17

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA120424

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 15/04/2024

4n3d Gọi (Đã khởi hành)
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA130424

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 16/06/2024

4N3Đ 4.990.000 (Đã khởi hành)
19

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA180424

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 36 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 21/04/2024

4n3d 4.490.000
20

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA250424

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 28/04/2024

4n3d Gọi
21

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: camtha280424

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 01/05/2024

4n3d Gọi
22

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA280424

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 01/05/2024

4n3d Gọi
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 26/04/2024

10N8Đ 64.990.000 (Đã khởi hành)
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 23/04/2024

Về: 03/05/2024

11N10Đ 74.990.000
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270424PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 07/05/2024

11N8Đ 76.990.000
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH300424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 10/05/2024

11N10Đ 75.990.000
27

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT200424-HK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 24/04/2024

5N4D Gọi
28

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT200424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 24/04/2024

5N4Đ 24.990.000
29

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT270424-RW1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 03/05/2024

7N6D Gọi
30

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT270424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 03/05/2024

7N6Đ 36.990.000
31

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT280424

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 27.990.000 (Đầy chỗ)
32

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB130424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 17/04/2024

5N4Đ 26.990.000 (Đã khởi hành)
33

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB170424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 30.990.000 (Đã khởi hành)
34

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 33.990.000
35

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270424EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4 33.990.000
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 06/04/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 08/04/2024

6N5Đ Gọi (Đã khởi hành)
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050424SYHN

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 08/04/2024

5N4Đ Gọi (Đã khởi hành)
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 09/04/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100424CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 15/04/2024

5N4Đ 12.390.000 (Đã khởi hành)
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 15/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 73 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 16/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 18/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
46

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 15/04/2024

Về: 19/04/2024

5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành)
47

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160424HL

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 20/04/2024

5N4Đ 13.290.000 (Đã khởi hành)
48

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành)
49

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 22/04/2024

5N4Đ 12.390.000
50

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 22/04/2024

5N4Đ 12.990.000
51

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 23/04/2024

5N4Đ 12.990.000
52

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240424CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 13.990.000
53

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 29/04/2024

5N4Đ 12.390.000
54

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 12.990.000
55

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 15.990.000
56

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
57

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280424CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 14.990.000
58

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 03/05/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
59

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300424EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 04/05/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 17.490.000 (Đã khởi hành)
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5Đ 19.990.000 (Đã khởi hành)
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 09/04/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080424-KD

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 08/04/2024

Về: 12/04/2024

5N4D Gọi (Đã khởi hành)
64

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090424BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 14/04/2024

6N5Đ 17.390.000 (Đã khởi hành)
65

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
66

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 16/04/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đã khởi hành)
67

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 16/04/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
68

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130424VJKD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 17/04/2024

5N4D Gọi (Đã khởi hành)
69

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160424BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5Đ 17.390.000 (Đã khởi hành)
70

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
71

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 18.990.000
72

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 23/04/2024

5N4Đ 15.990.000
73

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 15.990.000
74

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250424BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5Đ 19.990.000
75

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 17.990.000
76

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280424BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 03/05/2024

6N5Đ 22.590.000
77

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280424TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4D 18.390.000
78

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290424BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 04/05/2024

6N5D 22.590.000 (Đầy chỗ)
79

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290424TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 03/05/2024

5N4D 18.390.000
80

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 14/04/2024

4N3D 14.499.000 (Đã khởi hành)
81

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 15/04/2024

4N3D 14.499.000 (Đã khởi hành)
82

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 17/04/2024

4N3D 16.490.000 (Đã khởi hành)
83

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA160424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5D 22.490.000 (Đã khởi hành)
84

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA170424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 22/04/2024

6N5D Gọi (Đã khởi hành)
85

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 23/04/2024

4N3D 16.490.000
86

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 28/04/2024

4N3D 14.490.000
87

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290424-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 02/05/2024

4N3D 17.990.000
88

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA300424

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 05/05/2024

6N5D 24.990.000
89

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO030424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4D 11.990.000 (Đã khởi hành)
90

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO100424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành)
91

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO240424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 12.990.000
92

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO260424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 01/05/2024

6N5Đ 14.990.000
93

TOUR LAO CAM

Mã lịch tour: LACA130424

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 16/04/2024

4n3d Gọi (Đã khởi hành)
94

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS030424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 11.290.000 (Đã khởi hành)
95

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS090424-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 13/04/2024

5N4D 11.990.000 (Đã khởi hành)
96

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 11.290.000 (Đã khởi hành)
97

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS160424-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 20/04/2024

5N4D Gọi (Đã khởi hành)
98

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS170424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 10.990.000 (Đã khởi hành)
99

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 01/05/2024

6N5Đ 14.990.000
100

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 12.990.000
101

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US260424BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 02/05/2024

7N6Đ 59.990.000
102

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US290424BD

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 08/05/2024

10N9Đ 89.990.000
103

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US290424-2B

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 29/04/2024

Về: 13/05/2024

15N14Đ 119.900.000
104

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH020424-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 07/04/2024

6N5D 41.888.000 (Đã khởi hành)
105

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH030424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 27.888.000 (Đã khởi hành)
106

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH050424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 10/04/2024

6N5Đ 35.888.000 (Đã khởi hành)
107

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080424-VN6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/04/2024

Về: 13/04/2024

6N5D 41.888.000 (Đã khởi hành)
108

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 27.888.000 (Đã khởi hành)
109

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 17/04/2024

6N5Đ 35.888.000 (Đã khởi hành)
110

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170424-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 26.888.000 (Đã khởi hành)
111

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170424-VN5

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4D 28.888.000 (Đã khởi hành)
112

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH260424-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 01/05/2024

6N5Đ 37.888.000
113

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH270424VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 02/05/2024

6N5Đ 43.888.000
114

TOUR PAKISTAN

Mã lịch tour: PA110424

Hãng bay: Thai Airways

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 21/04/2024

11N8Đ 69.990.000 (Đã khởi hành)
115

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI050424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 07/04/2024

3N2Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
116

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 14/04/2024

3N2Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
117

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI190424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 21/04/2024

3N2Đ 11.490.000 (Đầy chỗ)
118

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI280424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 01/05/2024

4N3Đ 13.990.000
119

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI060424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 11/04/2024

6N5Đ 12.490.000 (Đã khởi hành)
120

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI130424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 18/04/2024

6N5Đ 12.490.000 (Đã khởi hành)
121

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 01/05/2024

6N5D Gọi (Đầy chỗ)
122

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI270424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 02/05/2024

6N5Đ 14.990.000
123

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH020424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 06/04/2024

5N4Đ 7.790.000 (Đã khởi hành)
124

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 07/04/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đã khởi hành)
125

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 08/04/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đã khởi hành)
126

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040424-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 07/04/2024

4N3Đ 9.990.000 (Đã khởi hành)
127

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 08/04/2024

5N4Đ 7.790.000 (Đã khởi hành)
128

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 09/04/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đã khởi hành)
129

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 10/04/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đã khởi hành)
130

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/04/2024

Về: 11/04/2024

5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành)
131

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 13/04/2024

5N4Đ 7.990.000 (Đã khởi hành)
132

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 8.880.000 (Đã khởi hành)
133

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 15/04/2024

5N4Đ 8.880.000 (Đã khởi hành)
134

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 15/04/2024

5N4Đ 8.890.000 (Đã khởi hành)
135

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 16/04/2024

5N4Đ 8.880.000 (Đã khởi hành)
136

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 17/04/2024

5N4Đ 8.880.000 (Đã khởi hành)
137

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 18/04/2024

5N4D 8.880.000 (Đã khởi hành)
138

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 20/04/2024

5N4Đ 7.790.000 (Đã khởi hành)
139

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 7.390.000 (Đã khởi hành)
140

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 22/04/2024

5N4Đ 7.390.000
141

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 22/04/2024

5N4Đ 7.790.000
142

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 23/04/2024

5N4Đ 7.390.000
143

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 24/04/2024

5N4Đ 7.390.000
144

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/04/2024

Về: 25/04/2024

5N4D 7.390.000
145

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230424VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/04/2024

Về: 27/04/2024

5N4Đ 7.790.000
146

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 9.490.000
147

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 30/04/2024

5N4Đ 9.490.000
148

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270424-VJ1

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 10.990.000
149

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270424-VJ2

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4Đ 10.990.000
150

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270424-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4D 12.990.000
151

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280424-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 10.190.000
152

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280424-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4D 12.990.000
153

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280424-VJ2

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 10.990.000
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020424CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 08/04/2024

6N5Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/04/2024

Về: 07/04/2024

6N5Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
156

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
157

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 09/04/2024

6N5D 18.880.000 (Đã khởi hành)
158

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060424LG

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 11/04/2024

6N5Đ 18.880.000 (Đã khởi hành)
159

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/04/2024

Về: 11/04/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
160

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/04/2024

Về: 11/04/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
161

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 13/04/2024

6N5Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
162

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH080424CZ

Hãng bay: China  Souther Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 15/04/2024

7N6D 22.990.000 (Đã khởi hành)
163

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090424LGR

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 09/04/2024

Về: 13/04/2024

5N4D 18.990.000 (Đã khởi hành)
164

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100424TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
165

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100424TC

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 15/04/2024

6N5Đ 21.390.000 (Đã khởi hành)
166

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 16/04/2024

6N5Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
167

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130424BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 19/04/2024

7N6Đ 23.990.000 (Đã khởi hành)
168

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 18/04/2024

6N5Đ 18.880.000 (Đã khởi hành)
169

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/04/2024

Về: 18/04/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đã khởi hành)
170

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/04/2024

Về: 18/04/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đã khởi hành)
171

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160424CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 22/04/2024

6N6Đ 16.990.000 (Đã khởi hành)
172

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 16/04/2024

Về: 21/04/2024

6N5Đ 14.990.000 (Đã khởi hành)
173

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 14.990.000
174

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 18.880.000
175

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 23/04/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
176

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200424BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 26/04/2024

7N6Đ 23.990.000
177

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 25/04/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
178

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 20/04/2024

Về: 25/04/2024

6N5Đ 19.990.000
179

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 21/04/2024

Về: 25/04/2024

5N4D 13.990.000
180

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 23/04/2024

Về: 28/04/2024

6N5Đ 14.990.000
181

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240424TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 24/04/2024

Về: 28/04/2024

5N4Đ 14.990.000
182

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5Đ 19.880.000
183

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5Đ 17.990.000
184

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 25/04/2024

Về: 30/04/2024

6N5D 14.990.000
185

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH250424CZ

Hãng bay: China  Souther Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 02/05/2024

7N6D 25.990.000
186

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260424BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 03/05/2024

7N6D 23.490.000
187

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270424CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 03/05/2024

6N6Đ 20.990.000
188

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270424LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 02/05/2024

6N5Đ 21.990.000
189

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270424TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 27/04/2024

Về: 01/05/2024

5N4D 18.990.000
190

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280424CTC

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 03/05/2024

6N5Đ 17.990.000
191

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280424TC

Hãng bay: Shenzhen Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 03/05/2024

6N5Đ 24.990.000
192

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280424NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4D 16.990.000
193

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300424CTVJ

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 06/05/2024

6N6Đ 19.990.000
194

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300424BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 06/05/2024

7N6D 25.990.000
195

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300424NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 30/04/2024

Về: 05/05/2024

6N5D 18.990.000
196

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC030424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 10/04/2024

8N7Đ 40.990.000 (Đã khởi hành)
197

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120424-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 18/04/2024

7N6Đ 43.990.000 (Đã khởi hành)
198

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180424JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 24/04/2024

7N6Đ 42.990.000
199

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260424-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/04/2024

Về: 02/05/2024

7N6Đ 46.990.000 (Đầy chỗ)
200

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280424-JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 28/04/2024

Về: 02/05/2024

5N4Đ 32.990.000
201

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN040424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 04/04/2024

Về: 07/04/2024

4N3Đ 6.490.000 (Đã khởi hành)
202

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN110424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 11/04/2024

Về: 14/04/2024

4N3Đ 6.490.000 (Đã khởi hành)
203

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN180424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 18/04/2024

Về: 21/04/2024

4N3Đ 7.590.000 (Đầy chỗ)
204

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB030424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 03/04/2024

Về: 06/04/2024

5N4Đ 8.990.000 (Đã khởi hành)
205

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB100424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 10/04/2024

Về: 14/04/2024

5N4Đ 8.990.000 (Đã khởi hành)
206

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB170424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 17/04/2024

Về: 21/04/2024

5N4Đ 8.990.000 (Đã khởi hành)
207

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ050424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 05/04/2024

Về: 07/04/2024

3N2Đ 4.890.000 (Đã khởi hành)
208

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ120424VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/04/2024

Về: 14/04/2024

3N2Đ 4.890.000 (Đã khởi hành)
209

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ190424

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 19/04/2024

Về: 21/04/2024

3N2Đ 5.690.000
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 31/05/2024

4N3Đ Gọi
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ080524

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 08/05/2024

Về: 12/05/2024

5N4D 17.990.000
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ300524

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 03/06/2024

5N4Đ 17.990.000
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 27/05/2024

6N5Đ 18.990.000
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN230524IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 30/05/2024

7N7Đ 26.990.000
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 19/05/2024

4N3Đ 12.190.000
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/05/2024

Về: 21/05/2024

4N3Đ 12.190.000
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA230524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 26/05/2024

4N3Đ 12.190.000
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 28/05/2024

4N3D 12.190.000
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA300524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 02/06/2024

4N3Đ 12.190.000
11

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA020524

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 02/05/2024

Về: 05/05/2024

4N3Đ 4.990.000
12

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA090524

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 12/05/2024

4N3Đ 4.990.000
13

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA160524

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 19/05/2024

4N3Đ 4.990.000
14

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA230524

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 26/05/2024

4N3Đ 4.990.000
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA300524

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 02/06/2024

4N3Đ 4.990.000
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH010524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 01/05/2024

Về: 10/05/2024

10N8Đ 63.990.000
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140524-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 23/05/2024

10N9Đ 58.990.000
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 26/05/2024

11N10Đ 72.990.000
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH210524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 31/05/2024

11N10Đ 72.990.000
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280524VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 07/06/2024

11n10đ 63.990.000
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 07/06/2024

11N10Đ 72.990.000
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220524EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 29.990.000
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB290524EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 29.990.000
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010524CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 01/05/2024

Về: 05/05/2024

5N4Đ 14.990.000
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 01/05/2024

Về: 05/05/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/05/2024

Về: 06/05/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030524CIDR

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 03/05/2024

Về: 07/05/2024

5N4Đ 27.990.000
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 07/05/2024

Về: 11/05/2024

5N4Đ 12.390.000
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 08/05/2024

Về: 12/05/2024

5N4Đ 12.990.000
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 13/05/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150524CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ)
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 12.990.000
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 20/05/2024

5N4Đ 12.390.000
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 33 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 20/05/2024

5N4Đ 12.990.000
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220524CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 13.990.000
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220524EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 33 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 12.990.000
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4Đ 12.390.000 (Đầy chỗ)
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230524HL

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4Đ 13.290.000
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290524CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 13.990.000
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 03/06/2024

5N4Đ 12.390.000
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140524BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 19/05/2024

6N5Đ 16.990.000
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 14.990.000
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 17/05/2024

Về: 21/05/2024

5N4Đ 14.990.000
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210524BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 26/05/2024

6N5Đ 16.990.000
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 14.990.000
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220524TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4D 17.990.000
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230524BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 28/05/2024

6N5Đ 18.990.000
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 28/05/2024

5N4Đ 14.990.000
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280524BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 02/06/2024

6N5Đ 16.990.000
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 14.990.000
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300524BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 04/06/2024

6N5Đ 18.990.000
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 31/05/2024

Về: 04/06/2024

5N4Đ 14.990.000
53

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK090524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 12/05/2024

4N3D 13.990.000 (Đầy chỗ)
54

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110524-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 14/05/2024

4N3D 16.990.000
55

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA210524

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 26/05/2024

6N5D 22.490.000 (Đầy chỗ)
56

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK230524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 26/05/2024

4N3D 13.990.000
57

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK240524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 27/05/2024

4N3D 14.990.000
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK250524-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 28/05/2024

4N3D 16.990.000
59

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO010524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 01/05/2024

Về: 05/05/2024

5N4Đ 12.990.000
60

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO080524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 08/05/2024

Về: 12/05/2024

5N4Đ 11.990.000
61

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO150524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 11.990.000
62

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO220524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ Gọi
63

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO290524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4D 12.990.000
64

TOUR LAO CAM

Mã lịch tour: LACA160524

Số lượng: 40 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 19/05/2024

4n3d Gọi
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/05/2024

Về: 12/05/2024

5N4Đ 11.290.000
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS090524-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 13/05/2024

5N4D Gọi
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 11.290.000
68

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 11.290.000
69

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS230524-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4D Gọi
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS290524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 11.290.000
71

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US210524BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 27/05/2024

7N6Đ 54.990.000
72

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US240524

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 30/05/2024

7N6Đ 54.990.000
73

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US260524BD

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 26/05/2024

Về: 04/06/2024

10N9Đ 89.990.000
74

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US260524-2B

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 26/05/2024

Về: 10/06/2024

15N14Đ 119.900.000
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140524-JL

Hãng bay: Japan Airline

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 19/05/2024

6N5Đ 31.888.000
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150524-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 24.888.000
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170524-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/05/2024

Về: 22/05/2024

6N5Đ 28.888.000
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210524VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 26/05/2024

6N5Đ 34.888.000
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220524-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 24.888.000
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240524-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 29/05/2024

6N5Đ 28.888.000
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH280524VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 02/06/2024

6N5Đ 34.888.000
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH290524-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 25.888.000
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH300524-VN5

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 03/06/2024

5N4D 28.888.000
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH310524-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 31/05/2024

Về: 05/06/2024

6N5Đ 29.888.000
85

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/05/2024

Về: 12/05/2024

3N2Đ 9.990.000
86

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 17/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 9.990.000
87

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 26/05/2024

3N2Đ 9.990.000
88

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI310524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 31/05/2024

Về: 02/06/2024

3N2Đ 10.490.000
89

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI040524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 04/05/2024

Về: 09/05/2024

6N5Đ 12.990.000
90

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI110524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 16/05/2024

6N5Đ 12.990.000
91

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI180524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/05/2024

Về: 23/05/2024

6N5Đ 12.990.000
92

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI250524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 30/05/2024

6N5Đ 12.990.000
93

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH030524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/05/2024

Về: 07/05/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đầy chỗ)
94

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 04/05/2024

Về: 08/05/2024

5N4Đ 6.990.000
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH050524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/05/2024

Về: 09/05/2024

5N4Đ 6.990.000
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 07/05/2024

Về: 11/05/2024

5N4Đ 6.990.000
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090524-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 12/05/2024

4N3Đ 9.190.000
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 15/05/2024

5N4Đ 6.990.000
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 12/05/2024

Về: 16/05/2024

5N4Đ 6.990.000
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120524-VJ2

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/05/2024

Về: 16/05/2024

5N4D 6.990.000
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 18/05/2024

5N4Đ 7.790.000
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 6.990.000
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 20/05/2024

5N4Đ 6.990.000
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160524-PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 19/05/2024

4N3Đ 9.190.000
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 17/05/2024

Về: 21/05/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đầy chỗ)
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 18/05/2024

Về: 22/05/2024

5N4Đ 6.990.000
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/05/2024

Về: 23/05/2024

5N4D 6.990.000
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 25/05/2024

5N4Đ 7.790.000 (Đầy chỗ)
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 6.990.000
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4Đ 6.990.000
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4Đ 7.790.000 (Đầy chỗ)
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 28/05/2024

5N4Đ 6.990.000
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 29/05/2024

5N4Đ 6.990.000
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 26/05/2024

Về: 30/05/2024

5N4D 6.990.000
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 6.990.000 (Đầy chỗ)
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300524-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 03/06/2024

5N4Đ 73.900.000 (Đầy chỗ)
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300524VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 03/06/2024

5N4Đ 7.790.000
118

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH310524VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/05/2024

Về: 04/06/2024

5N4Đ 6.990.000
119

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/05/2024

Về: 07/05/2024

5N4Đ 18.990.000
120

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020524LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 02/05/2024

Về: 07/05/2024

6N5Đ 19.490.000
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040524LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 04/05/2024

Về: 09/05/2024

6N5Đ 18.990.000
122

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050524NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 05/05/2024

Về: 09/05/2024

5N4Đ 13.990.000
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 07/05/2024

Về: 12/05/2024

6N5Đ 14.990.000
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 14/05/2024

6N5Đ 14.990.000
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 09/05/2024

Về: 14/05/2024

6N5D 15.990.000 (Đầy chỗ)
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110524LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 16/05/2024

6N5Đ 19.490.000
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 16/05/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110524BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/05/2024

Về: 17/05/2024

7N6D 23.990.000
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120524NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/05/2024

Về: 16/05/2024

5N4Đ 13.990.000
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140524CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 20/05/2024

6N6Đ 17.990.000
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 19/05/2024

6N5Đ 14.990.000
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH140524CZ

Hãng bay: China  Souther Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 14/05/2024

Về: 21/05/2024

7N6D 22.990.000
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150524TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 14.990.000
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150524TC

Hãng bay: Shenzhen Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 20/05/2024

6N5Đ 20.990.000
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 21/05/2024

6N5Đ 14.990.000
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160524LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 21/05/2024

6N5Đ 19.490.000
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 21/05/2024

6N5Đ 15.990.000
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180524BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 18/05/2024

Về: 24/05/2024

7N6Đ 23.990.000
139

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 18/05/2024

Về: 23/05/2024

6N5Đ 15.990.000
140

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190524NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 19/05/2024

Về: 23/05/2024

5N4Đ 13.990.000
141

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200524BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 20/05/2024

Về: 26/05/2024

7N6Đ 23.990.000
142

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 21/05/2024

Về: 26/05/2024

6N5Đ 14.990.000
143

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220524TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 27/05/2024

5N4D 14.990.000
144

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 28/05/2024

6N5Đ 14.990.000
145

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 28/05/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
146

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250524LG

Hãng bay: Air China

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 30/05/2024

6N5Đ 19.490.000
147

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/05/2024

Về: 30/05/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
148

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260524NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 26/05/2024

Về: 30/05/2024

5N4Đ 13.990.000
149

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280524CTVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 03/06/2024

6N6Đ 17.990.000
150

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 02/06/2024

6N5Đ 14.990.000
151

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 28/05/2024

Về: 02/06/2024

6N5Đ 15.990.000
152

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290524TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 02/06/2024

5N4Đ 14.990.000
153

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290524TC

Hãng bay: Shenzhen Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 29/05/2024

Về: 03/06/2024

6N5Đ 20.990.000
154

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300524NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 04/06/2024

6N5Đ 14.990.000
155

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300524LG

Hãng bay: CHINA EASTERN AIRLINES

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 04/06/2024

6N5Đ 19.490.000 (Đầy chỗ)
156

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300524CTC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 04/06/2024

6N5Đ 15.990.000 (Đầy chỗ)
157

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120524-JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 12/05/2024

Về: 16/05/2024

5N4Đ 28.990.000
158

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC160524JQ

Hãng bay: Jetstar

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 19/05/2024

Về: 25/05/2024

7N6Đ 42.990.000
159

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240524-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 30/05/2024

7N6Đ 39.990.000
160

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC310524-VJ7

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 31/05/2024

Về: 06/06/2024

7N6Đ 39.990.000
161

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN160524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 16/05/2024

Về: 19/05/2024

4N3Đ 6.490.000
162

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN230524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 23/05/2024

Về: 26/05/2024

4N3Đ 7.590.000
163

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN300524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 30/05/2024

Về: 02/06/2024

4N3Đ 7.590.000
164

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB080524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 08/05/2024

Về: 12/05/2024

5N4Đ 8.990.000
165

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB150524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 15/05/2024

Về: 19/05/2024

5N4Đ 8.990.000
166

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB220524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 22/05/2024

Về: 26/05/2024

5N4Đ 8.990.000
167

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ100524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 10/05/2024

Về: 12/05/2024

3N2Đ 4.890.000
168

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ170524

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 17/05/2024

Về: 19/05/2024

3N2Đ 4.890.000
169

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ240524

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 24/05/2024

Về: 26/05/2024

3N2Đ 5.690.000
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND)
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050624

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4D 17.990.000
2

TOUR ANH QUỐC

Mã lịch tour: ANH020624

Hãng bay: Qatar Airways

Số lượng: 12 chỗ

Đi: 02/06/2024

Về: 10/06/2024

9N8Đ 79.900.000
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN260624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 01/07/2024

6N5Đ 18.990.000
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN270624IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 04/07/2024

7N7Đ 26.990.000
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA010624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 01/06/2024

Về: 04/06/2024

4N3Đ 12.190.000
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA060624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 12.190.000
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 11/06/2024

4N3Đ 12.190.000
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 16/06/2024

4N3Đ 12.190.000
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 18/06/2024

4N3Đ 12.190.000
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 12.190.000
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 25/06/2024

4N3Đ 12.190.000
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3Đ 12.190.000
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 02/07/2024

4N3Đ 12.190.000
14

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA060624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 09/06/2024

4N3Đ 4.990.000
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA200624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 23/06/2024

4N3Đ 4.990.000
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA270624

Hãng bay: Xe Du Lịch

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 30/06/2024

4N3Đ 4.990.000
17

TOUR CANADA

Mã lịch tour: CAN090624BD

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 09/06/2024

Về: 15/06/2024

7N6Đ 89.900.000
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH010624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 01/06/2024

Về: 10/06/2024

10N9Đ 58.990.000
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 16/06/2024

11N10Đ 72.990.000
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100624PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 10/06/2024

Về: 20/06/2024

11N8Đ 72.990.000
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 23/06/2024

11N10Đ 72.990.000
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170624BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 17/06/2024

Về: 27/06/2024

11N10Đ 99.990.000
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 27/06/2024

10n8đ 61.990.000
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH190624-T5

Hãng bay: Turkmenistan Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 25/06/2024

8N7Đ 53.990.000
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200624NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 01/07/2024

12N11D 97.990.000
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 01/07/2024

10N7Đ 64.990.000
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250624DA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 06/07/2024

12N11Đ 88.990.000
28

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270624VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 07/07/2024

11N10Đ 72.990.000
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120624EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4D 29.990.000
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210624EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 25/06/2024

5N4Đ 29.990.000
31

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB260624EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4D 29.990.000
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 13.390.000
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 10/06/2024

5N4Đ 13.590.000
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ)
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 12.990.000
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 12.990.000
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 13.990.000
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 12.990.000 (Đầy chỗ)
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4Đ 12.990.000
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260624CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 13.990.000
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 12.990.000
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 12.990.000
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270624EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4Đ 12.990.000
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 14.990.000
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/06/2024

Về: 11/06/2024

6N5Đ 18.990.000
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 11/06/2024

5N4Đ 14.990.000
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 11/06/2024

Về: 16/06/2024

6N5Đ 16.990.000
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 14.990.000
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 18/06/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đầy chỗ)
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/06/2024

Về: 18/06/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đầy chỗ)
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 23/06/2024

6N5Đ 16.990.000
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 14.990.000
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 25/06/2024

6N5Đ 18.990.000
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200624TW

Hãng bay: Tway Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 20/06/2024

Về: 24/06/2024

5N4D 17.990.000
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 25/06/2024

5N4Đ 15.990.000
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250624BUVJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 25/06/2024

Về: 30/06/2024

6N5Đ 17.390.000 (Đầy chỗ)
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 15.990.000
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270624BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 02/07/2024

6N5Đ 18.990.000 (Đầy chỗ)
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 28/06/2024

Về: 02/07/2024

5N4Đ 15.990.000
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK010624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 01/06/2024

Về: 04/06/2024

4N3D 16.990.000
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK070624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/06/2024

Về: 10/06/2024

4N3D 15.990.000
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK080624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 11/06/2024

4N3D 16.990.000
65

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK150624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 15/06/2024

Về: 18/06/2024

4N3D 15.990.000
66

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK210624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/06/2024

Về: 24/06/2024

4N3D 15.990.000
67

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK220624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 22/06/2024

Về: 25/06/2024

4N3D 16.990.000
68

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290624-CX

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 29/06/2024

Về: 02/07/2024

4N3D 16.990.000 (Đầy chỗ)
69

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO050624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 12.990.000
70

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO120624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4D 12.990.000
71

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO190624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 12.990.000
72

TOUR LAO

Mã lịch tour: LAO260624

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4D 12.990.000
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS040624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/06/2024

Về: 08/06/2024

5N4D 13.290.000
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS050624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 05/06/2024

Về: 09/06/2024

5N4Đ 11.990.000
75

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080624KD

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 08/06/2024

Về: 13/06/2024

6N5D Gọi
76

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/06/2024

Về: 16/06/2024

5N4Đ 11.990.000
77

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS130624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/06/2024

Về: 17/06/2024

5N4D 13.290.000
78

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS190624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/06/2024

Về: 23/06/2024

5N4Đ 11.990.000
79

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS260624VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/06/2024

Về: 30/06/2024

5N4Đ 11.990.000
80

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270624-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/06/2024

Về: 01/07/2024

5N4D 13.290.000
81

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US180624BT

Hãng bay: STARLUX Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 18/06/2024

Về: 24/06/2024

7N6Đ 59.990.000