Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 27/12/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
2

Số lượng: 8 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 29/12/2023

4N3Đ Gọi Đặt Chỗ
3

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA141223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 19/12/2023

6N5Đ 11.890.000 Đặt Chỗ
4

Tour HongKong - Đài Loan

Mã lịch tour: HKDA281223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 02/01/2024

6N5Đ 25.990.000 Đặt Chỗ
5

TOUR KAZAKHSTAN

Mã lịch tour: KAZ221223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 30/12/2023

9N8Đ 48.800.000 Đặt Chỗ
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ131223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ221223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4D 20.290.000 Đặt Chỗ
8

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN131223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 18/12/2023

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN261223IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 01/01/2024

7N6Đ 26.590.000 Đặt Chỗ
10

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN271223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 01/01/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA021223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 02/12/2023

Về: 05/12/2023

4N3Đ 11.300.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA071223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 10/12/2023

4N3Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA091223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 12/12/2023

4N3Đ 9.590.000 Đặt Chỗ
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA141223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 17/12/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
15

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA161223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 19/12/2023

4N3Đ 10.290.000 Đặt Chỗ
16

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA281223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 32 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 31/12/2023

4N3Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
17

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA301223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 02/01/2024

4N3Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA071223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 10/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
19

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA141223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 17/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
20

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA211223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 24/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
21

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA281223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 31/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
22

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA291223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 01/01/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
23

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: SHV291223

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 01/01/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH111223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 11/12/2023

Về: 19/12/2023

10N7D 58.990.000 Đặt Chỗ
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH191223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 19/12/2023

Về: 29/12/2023

11N10D 79.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH221223PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 01/01/2024

11N10Đ 79.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 24/12/2023

Về: 03/01/2024

9N8Đ 67.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB061223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB131223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB211223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 25/12/2023

5N4Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB291223EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ 36.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 05/12/2023

Về: 10/12/2023

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/12/2023

Về: 17/12/2023

6N5Đ 12.390.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/12/2023

Về: 16/12/2023

5N4Đ 11.890.000 Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 32 chỗ

Đi: 19/12/2023

Về: 24/12/2023

6N5Đ 11.890.000 Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 19/12/2023

Về: 23/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 25/12/2023

5N4Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 31/12/2023

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA261223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 30/12/2023

5N4Đ 15.390.000 Đặt Chỗ
46

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ 15.390.000 Đặt Chỗ
47

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271223CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
48

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 01/01/2024

5N4Đ 15.390.000 Đặt Chỗ
49

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA291223EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ 15.390.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ051223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 05/12/2023

Về: 10/12/2023

6N5Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ061223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ081223VJTH

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 08/12/2023

Về: 12/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 14.490.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ151223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/12/2023

Về: 19/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161223-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 20/12/2023

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 15.990.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 27/12/2023

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 31/12/2023

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 02/01/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281223-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 01/01/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
62

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291223BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
63

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ291223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK091223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 12/12/2023

4N3D 15.990.000 Đặt Chỗ
65

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA111223BR

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/12/2023

Về: 17/12/2023

6N5D 22.490.000 Đặt Chỗ
66

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA211223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 26/12/2023

6N5D 24.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK221223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 25/12/2023

4N3D Gọi Đặt Chỗ
68

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK231223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 26/12/2023

4N3D 18.490.000 Đặt Chỗ
69

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HKDA291223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5D 25.990.000 Đặt Chỗ
70

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK301223

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 02/01/2024

4N3D 18.990.000 Đặt Chỗ
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS061223-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4D Gọi Đặt Chỗ
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS291223-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4D 14.990.000 Đặt Chỗ
73

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH061223-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 22.388.000 Đặt Chỗ
74

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH061223VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 11/12/2023

6N5Đ 32.888.000 Đặt Chỗ
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH081223-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 08/12/2023

Về: 13/12/2023

6N5Đ 26.388.000 Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH151223VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 15/12/2023

Về: 19/12/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH201223-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 25.888.000 Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH221223-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 27/12/2023

6N5Đ 29.888.000 Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH221223VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4Đ 31.666.000 Đặt Chỗ
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH291223-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5Đ 31.666.000 Đặt Chỗ
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH301223VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 03/01/2024

5N4Đ 31.666.000 Đặt Chỗ
82

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI021223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 02/12/2023

Về: 07/12/2023

6N5Đ 12.690.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
83

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI091223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 14/12/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
84

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI161223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 21/12/2023

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
85

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI301223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 05/01/2024

6N5Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
86

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 02/12/2023

Về: 06/12/2023

5N4Đ 6.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
87

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH061223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
88

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 11/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
89

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 08/12/2023

Về: 12/12/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
90

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 13/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
91

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH131223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
92

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 18/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
93

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141223PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 17/12/2023

4N3Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
94

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/12/2023

Về: 19/12/2023

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 20/12/2023

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH201223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 8.190.000 Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 25/12/2023

5N4Đ 8.190.000 Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221223VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 26/12/2023

5N4Đ 8.990.000 Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 27/12/2023

5N4Đ 8.190.000 Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 01/01/2024

5N4Đ 8.590.000 Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281223PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 31/12/2023

4N3Đ 12.590.000 Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH301223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 03/01/2024

5N4Đ 8.590.000 Đặt Chỗ
103

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ021223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 02/12/2023

Về: 07/12/2023

6N5D 17.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
104

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031223NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 03/12/2023

Về: 07/12/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
105

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031223TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/12/2023

Về: 07/12/2023

5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành) Đặt Chỗ
106

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071223NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 42 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 12/12/2023

6N5Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
107

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071223TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 12/12/2023

6N5Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
108

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 07/12/2023

Về: 12/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
109

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ091223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 09/12/2023

Về: 14/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
110

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121223NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 38 chỗ

Đi: 12/12/2023

Về: 17/12/2023

6N5Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
111

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121223TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/12/2023

Về: 17/12/2023

6N5Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
112

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ141223BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 20/12/2023

7N6D 21.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
113

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ141223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 19/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
114

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151223CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/12/2023

Về: 21/12/2023

6N5Đ 16.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
115

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ161223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 16/12/2023

Về: 21/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
116

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171223NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 17/12/2023

Về: 21/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
117

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171223TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 17/12/2023

Về: 21/12/2023

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
118

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 25/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
119

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211223NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 26/12/2023

6N5Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
120

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211223TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 21/12/2023

Về: 26/12/2023

6N5Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221223BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 28/12/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
122

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: BKTH221223

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 28/12/2023

7N6D 21.990.000 Đặt Chỗ
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ231223CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 28/12/2023

6N5D 16.990.000 Đặt Chỗ
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ231223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 23/12/2023

Về: 28/12/2023

6N5D 17.990.000 Đặt Chỗ
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241223NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 24/12/2023

Về: 28/12/2023

5N4D 13.790.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ251223BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/12/2023

Về: 31/12/2023

7N6D 23.490.000 Đặt Chỗ
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261223TGG6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 31/12/2023

6N5Đ 13.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261223NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 26/12/2023

Về: 01/01/2024

6N5D 14.690.000 Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 01/01/2024

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 02/01/2024

6N5D 17.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
131

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291223CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 3 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5Đ 18.690.000 Đặt Chỗ
132

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291223CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 03/01/2024

6N5D 18.690.000 Đặt Chỗ
133

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291223BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 04/01/2024

7N6D 23.990.000 Đặt Chỗ
134

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ291223TH

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 02/01/2024

5N4D 16.990.000 Đặt Chỗ
135

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ301223LGR

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 04/01/2024

6N5D 19.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ301223LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 30/12/2023

Về: 04/01/2024

6N5D 19.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
137

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311223TGG5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 31/12/2023

Về: 04/01/2024

5N4Đ 15.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
138

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311223NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 31/12/2023

Về: 04/01/2024

5N4D 15.990.000 Đặt Chỗ
139

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC141223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/12/2023

Về: 21/12/2023

8N7Đ 41.990.000 Đặt Chỗ
140

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC171223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 17/12/2023

Về: 21/12/2023

5N4Đ 28.990.000 Đặt Chỗ
141

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC271223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/12/2023

Về: 03/01/2024

8N7Đ 51.990.000 Đặt Chỗ
142

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC281223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/12/2023

Về: 04/01/2024

8N7Đ 51.990.000 Đặt Chỗ
143

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC311223VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/12/2023

Về: 04/01/2024

5N4Đ 35.990.000 Đặt Chỗ
144

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB061223

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 06/12/2023

Về: 10/12/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
145

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB131223HG

Hãng bay: Bamboo

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 13/12/2023

Về: 17/12/2023

5N4Đ 7.890.000 Đặt Chỗ
146

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB201223

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 20/12/2023

Về: 24/12/2023

5N4Đ 8.290.000 Đặt Chỗ
147

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ081223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 08/12/2023

Về: 10/12/2023

3N2Đ 4.850.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
148

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ221223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 22/12/2023

Về: 24/12/2023

3N2Đ 4.850.000 Đặt Chỗ
149

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ291223

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 29/12/2023

Về: 31/12/2023

3N2Đ 5.890.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 01/01/2024

Về: 07/01/2024

7N6Đ Gọi Đặt Chỗ
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ030124

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 03/01/2024

Về: 07/01/2024

5N4D 17.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240124

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 2 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 28/01/2024

5N4D 17.990.000 Đặt Chỗ
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN170124

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 22/01/2024

6N5Đ Gọi Đặt Chỗ
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN310124

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/01/2024

Về: 05/02/2024

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 14/01/2024

4N3Đ 10.690.000 Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 16/01/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 18/01/2024

Về: 21/01/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 20/01/2024

Về: 23/01/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 28/01/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 27/01/2024

Về: 30/01/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140124VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 14/01/2024

Về: 24/01/2024

11N8Đ 66.990.000 Đặt Chỗ
13

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT150124

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/01/2024

Về: 18/01/2024

4N3 Gọi Đặt Chỗ
14

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT150124-MSC

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 15/01/2024

Về: 20/01/2024

6N5D Gọi Đặt Chỗ
15

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120124EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 16/01/2024

5N4Đ 30.990.000 Đặt Chỗ
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 02/01/2024

Về: 07/01/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 02/01/2024

Về: 06/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030124CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 03/01/2024

Về: 07/01/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 05/01/2024

Về: 09/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 09/01/2024

Về: 14/01/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 09/01/2024

Về: 13/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100124CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 16/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 16/01/2024

Về: 21/01/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 16/01/2024

Về: 20/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170124CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 23/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 23/01/2024

Về: 28/01/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230124EVA

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 23/01/2024

Về: 27/01/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 34 chỗ

Đi: 30/01/2024

Về: 04/02/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 03/01/2024

Về: 07/01/2024

5N4D Gọi Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 16/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170124VJ

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190124BUVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 24/01/2024

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 23/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 28/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250124-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 29/01/2024

5N4Đ 16.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260124VJ

Hãng bay: Eva Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 26/01/2024

Về: 30/01/2024

5N4Đ 16.490.000 Đặt Chỗ
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 31/01/2024

Về: 04/02/2024

5N4D Gọi Đặt Chỗ
41

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK130124

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 16/01/2024

4N3D 15.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK130124-KD

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 16/01/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
43

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200124

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 20/01/2024

Về: 23/01/2024

4N3D 15.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100124-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 11.190.000 Đặt Chỗ
46

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS170124-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS170124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 11.190.000 Đặt Chỗ
48

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS240124-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 28/01/2024

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
49

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH090124VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 09/01/2024

Về: 14/01/2024

6N5Đ 34.888.000 Đặt Chỗ
50

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100124-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
51

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120124-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 17/01/2024

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
52

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170124-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
53

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190124-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 24/01/2024

6N5Đ 27.888.000 Đặt Chỗ
54

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190124VN5N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 23/01/2024

5N4Đ 26.666.000 Đặt Chỗ
55

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH230124VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 23/01/2024

Về: 28/01/2024

6N5Đ 34.888.000 Đặt Chỗ
56

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240124-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 28/01/2024

5N4Đ 23.888.000 Đặt Chỗ
57

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI050124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 05/01/2024

Về: 07/01/2024

3N2Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
58

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 14/01/2024

3N2Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI190124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 21/01/2024

3N2Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
60

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI130124

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 18/01/2024

6N5Đ 12.690.000 Đặt Chỗ
61

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI270124

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/01/2024

Về: 01/02/2024

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
62

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 06/01/2024

Về: 10/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110124PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 14/01/2024

4N3Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110124CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 14/01/2024

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 15/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH120124VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 16/01/2024

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 17/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/01/2024

Về: 22/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
71

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH190124VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 19/01/2024

Về: 23/01/2024

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
72

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 20/01/2024

Về: 24/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 28/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
74

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250124PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 28/01/2024

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
75

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250124CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 28/01/2024

4N3Đ 9.390.000 Đặt Chỗ
76

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 29/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
77

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260124VNA

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 17 chỗ

Đi: 26/01/2024

Về: 30/01/2024

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
78

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 27/01/2024

Về: 31/01/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
79

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH310124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 31/01/2024

Về: 04/02/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040124NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 04/01/2024

Về: 08/01/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060124LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 06/01/2024

Về: 11/01/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090124NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/01/2024

Về: 13/01/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
83

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100124TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 14/01/2024

5N4Đ 14.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
84

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100124BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 16/01/2024

7N6D 22.990.000 Đặt Chỗ
85

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 16/01/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110124LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 16/01/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120124CTCR

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/01/2024

Về: 17/01/2024

6N5D 16.990.000 Đặt Chỗ
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/01/2024

Về: 18/01/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140124NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 14/01/2024

Về: 18/01/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170124BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 23/01/2024

7N6D 22.990.000 Đặt Chỗ
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170124TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 17/01/2024

Về: 21/01/2024

5N4Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 18/01/2024

Về: 23/01/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180124LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 18/01/2024

Về: 23/01/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 20/01/2024

Về: 25/01/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200124LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 20/01/2024

Về: 25/01/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230124NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/01/2024

Về: 27/01/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240124BKVN

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 30/01/2024

7N6D 22.990.000 Đặt Chỗ
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 25/01/2024

Về: 30/01/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
99

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270124CTC

Hãng bay: Sichuan Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 27/01/2024

Về: 01/02/2024

6N5Đ 15.490.000 Đặt Chỗ
100

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280124NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 28/01/2024

Về: 01/02/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
101

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/01/2024

Về: 17/01/2024

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
102

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/01/2024

Về: 18/01/2024

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
103

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/01/2024

Về: 18/01/2024

5N4Đ 31.990.000 Đặt Chỗ
104

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 18/01/2024

Về: 25/01/2024

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
105

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC210124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 21/01/2024

Về: 25/01/2024

5N4Đ 31.990.000 Đặt Chỗ
106

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240124VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/01/2024

Về: 31/01/2024

8N7Đ 43.990.000 Đặt Chỗ
Stt Tour Số Chỗ Thời Gian Số ngày Giá (VND) Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4D 22.490.000 Đặt Chỗ
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ140224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5 22.490.000 Đặt Chỗ
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ230224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 27/02/2024

5N4D 18.490.000 Đặt Chỗ
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN070224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 12/02/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
5

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN110224IND

Hãng bay: IndiGo Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 17/02/2024

7N7Đ 29.990.000 Đặt Chỗ
6

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN120224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
7

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN140224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 19/02/2024

6N5Đ 21.990.000 Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 11/02/2024

4N3Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 13/02/2024

4N3Đ 15.590.000 Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 27 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 22/02/2024

Về: 25/02/2024

4N3Đ 10.690.000 Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA240224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 27/02/2024

4N3Đ 11.290.000 Đặt Chỗ
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 30 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 03/03/2024

4N3Đ 10.690.000 Đặt Chỗ
14

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA110224

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA120224

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 15/02/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA130224

Số lượng: 1 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 16/02/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060224BA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 16/02/2024

11N10Đ 101.990.000 Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 15/02/2024

9N8Đ Gọi Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 18 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 18/02/2024

11N8Đ 72.990.000 Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090224NA

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 19/02/2024

12N11D 98.990.000 Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110224PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 26 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 21/02/2024

11N8Đ 88.990.000 Đặt Chỗ
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130224PTY

Hãng bay: Turkish Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 23/02/2024

11N8Đ 88.990.000 Đặt Chỗ
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 24/02/2024

11N8D 69.990.000 Đặt Chỗ
24

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT080224-MSC

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 14/02/2024

7N6D Gọi Đặt Chỗ
25

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT120224-MSC

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 18/02/2024

7 Gọi Đặt Chỗ
26

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 35.990.000 Đặt Chỗ
27

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB110224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 23 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 35.990.000 Đặt Chỗ
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 35.990.000 Đặt Chỗ
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB130224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 34.990.000 Đặt Chỗ
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 34.990.000 Đặt Chỗ
31

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210224EK

Hãng bay: Emirates

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4Đ 30.990.000 Đặt Chỗ
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 37 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 14/02/2024

6N5Đ 19.390.000 Đặt Chỗ
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 19.390.000 Đặt Chỗ
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 33 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 7 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 18/02/2024

6N5Đ 18.990.000 Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210224CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 39 chỗ

Đi: 27/02/2024

Về: 03/03/2024

6N5Đ 12.390.000 Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280224CI

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 23.790.000 Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 25.990.000 Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100224BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 23.990.000 Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 23.990.000 Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110224BUTH

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 22.390.000 Đặt Chỗ
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 14 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 27.990.000 Đặt Chỗ
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 19.490.000 Đặt Chỗ
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130224BU

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 18/02/2024

6N5Đ 25.990.000 Đặt Chỗ
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 10 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140224-7C

Hãng bay: Jeju Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 22.390.000 Đặt Chỗ
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 20/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 21/02/2024

Về: 25/02/2024

5N4D 16.490.000 Đặt Chỗ
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4D 16.490.000 Đặt Chỗ
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK100224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 13/02/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 14/02/2024

4N3D Gọi Đặt Chỗ
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 15/02/2024

4N3D Gọi (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140224

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 17/02/2024

4N3D Gọi (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
65

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK170224

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 17/02/2024

Về: 20/02/2024

4N3Đ 22.990.000 Đặt Chỗ
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS070224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4D 14.990.000 Đặt Chỗ
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100224-6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 6 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 25/02/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
68

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS100224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4D Gọi Đặt Chỗ
69

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4D Gọi Đặt Chỗ
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4D Gọi Đặt Chỗ
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5 14.990.000 Đặt Chỗ
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4D 10.990.000 Đặt Chỗ
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 11.190.000 Đặt Chỗ
75

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US060224KE

Hãng bay: Korean Air

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 12/02/2024

7N6Đ 79.900.000 Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 11/02/2024

6N5Đ 36.888.000 Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH070224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 22 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH090224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 14/02/2024

6N5Đ 33.888.000 Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 20 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5Đ 41.888.000 Đặt Chỗ
80

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100224-VJ6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6N5D 35.888.000 Đặt Chỗ
81

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH110224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 13 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 16/02/2024

6N5D 35.888.000 Đặt Chỗ
82

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
83

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH120224VN6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5Đ 41.888.000 Đặt Chỗ
84

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH130224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
85

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140224-VJ5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 25 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 28.888.000 Đặt Chỗ
86

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH160224VJ6N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 21/02/2024

6N5Đ 30.888.000 Đặt Chỗ
87

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 11/02/2024

3N2Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
88

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 12/02/2024

3 Gọi Đặt Chỗ
89

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI110224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 13/02/2024

3N2D Gọi Đặt Chỗ
90

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI120224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 14/02/2024

3N2D Gọi Đặt Chỗ
91

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI160224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 16/02/2024

Về: 18/02/2024

3N2Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
92

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI100224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 15/02/2024

6 Gọi Đặt Chỗ
93

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI120224-VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5D Gọi Đặt Chỗ
94

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI240224

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 29/02/2024

6N5Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 01/02/2024

Về: 05/02/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080224PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 11/02/2024

4N3Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080224CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 11/02/2024

4N3Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 21 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130224-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 15 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4D 12.990.000 Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130224KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 28 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 17/02/2024

5N4D 15.640.000 Đặt Chỗ
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224PK

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224CM

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 16 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 18/02/2024

4N3Đ 12.990.000 Đặt Chỗ
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 19/02/2024

5N4Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 17/02/2024

Về: 21/02/2024

5N4Đ 9.990.000 Đặt Chỗ
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230224VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 27/02/2024

5N4Đ 7.790.000 Đặt Chỗ
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 28/02/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 03/03/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH290224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 04/03/2024

5N4Đ 6.990.000 Đặt Chỗ
113

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 01/02/2024

Về: 05/02/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
114

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 06/02/2024

Về: 10/02/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
115

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110224NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
116

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 5 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 18/02/2024

7N6D 28.880.000 Đặt Chỗ
117

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 4 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 17/02/2024

6N5D 27.880.000 Đặt Chỗ
118

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 13/02/2024

Về: 19/02/2024

7N6D 27.880.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
119

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140224TH5N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 14/02/2024

Về: 18/02/2024

5N4Đ 19.990.000 Đặt Chỗ
120

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 20/02/2024

6N5Đ 17.990.000 Đặt Chỗ
121

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 0 chỗ

Đi: 15/02/2024

Về: 20/02/2024

6N5D 24.990.000 (Đầy chỗ) Đặt Chỗ
122

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180224NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 18/02/2024

Về: 22/02/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
123

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 20/02/2024

Về: 24/02/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
124

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220224NEW6

Hãng bay: Vietnam Airlines

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 22/02/2024

Về: 26/02/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
125

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230224BKTH

Hãng bay: Cathay Pacific

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 23/02/2024

Về: 29/02/2024

7N6D 22.990.000 Đặt Chỗ
126

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 24/02/2024

Về: 29/02/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
127

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250224NEW5

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 25/02/2024

Về: 29/02/2024

5N4Đ 13.990.000 Đặt Chỗ
128

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 27/02/2024

Về: 02/03/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
129

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280224LG

Hãng bay: China Airlines

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 28/02/2024

Về: 04/03/2024

6N5D 18.990.000 Đặt Chỗ
130

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290224NEW6

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 24 chỗ

Đi: 29/02/2024

Về: 04/03/2024

6N5Đ 14.990.000 Đặt Chỗ
131

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 11 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 11/02/2024

5N4Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
132

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 14/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
133

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC070224VJ8

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 07/02/2024

Về: 14/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
134

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 12/02/2024

5N4Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
135

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 15/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
136

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080224VJ8

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 08/02/2024

Về: 15/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
137

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 13/02/2024

5N4Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
138

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC090224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 09/02/2024

Về: 16/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
139

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 14/02/2024

5N4Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
140

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 19 chỗ

Đi: 10/02/2024

Về: 17/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
141

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 15/02/2024

5N4Đ 39.990.000 Đặt Chỗ
142

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC110224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 9 chỗ

Đi: 11/02/2024

Về: 18/02/2024

8N7Đ 52.990.000 Đặt Chỗ
143

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120224VJ

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 31 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 16/02/2024

5N4Đ 40.990.000 Đặt Chỗ
144

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120224VJ8N

Hãng bay: VietJet Air

Số lượng: 29 chỗ

Đi: 12/02/2024

Về: 19/02/2024