Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120420

Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
8N7D 45.990.000 1 người 24 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280420

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
8N7D 56.990.000 1 người 24 người Đặt tour
3

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB140420BI

Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
4

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210420BI

Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
5

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280420BI

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 31.990.000 0 người 22 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA020420VJTH

Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
6
Tháng 4 - 2020
5N4D Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070420SY

Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
Thứ sáu
10
Tháng 4 - 2020
3N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080420SY

Thứ tư
8
Tháng 4 - 2020
Thứ bảy
11
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080420CISY

Thứ tư
8
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
5N4D 12.990.000 40 người 0 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080420VJ

Thứ tư
8
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090420SY

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090420SY6

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
3N3Đ 10.990.000 30 người 0 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090420VJTH

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 4 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100420HAN

Thứ sáu
10
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
13
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150420VJ

Thứ tư
15
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160420SY

Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160420VJTH

Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 4 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170420HAN

Thứ sáu
17
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
20
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 11.990.000 30 người 0 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220420VJ

Thứ tư
22
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
5N4D 12.390.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230420VJTH

Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
27
Tháng 4 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260420SY

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
4N3Đ 10.990.000 0 người 30 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290420VNA

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4D 16.990.000 0 người 20 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290420VJ

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4D 18.990.000 0 người 25 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300420SY

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
4
Tháng 5 - 2020
5N4Đ 13.990.000 30 người 0 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300420VJTH

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ hai
4
Tháng 5 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 25 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030420KE

Thứ sáu
3
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
5N4Đ 20.490.000 0 người 29 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290420OZ

Thứ tư
29
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
5N4Đ 22.990.000 0 người 19 người Đặt tour
28

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300420

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ tư
6
Tháng 5 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 20 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020420BL1

Thứ năm
2
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
6N4D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050420BL1

Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050420BL6

Chủ nhật
5
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070420BL1

Thứ ba
7
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090420BL1

Thứ năm
9
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
34

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120420BL1

Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
35

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120420BL6

Chủ nhật
12
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140420BL1

Thứ ba
14
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
37

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160420BL1

Thứ năm
16
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
38

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190420BL1

Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190420BL6

Chủ nhật
19
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210420BL1

Thứ ba
21
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230420BL1

Thứ năm
23
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260420BL1

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260420BL6

Chủ nhật
26
Tháng 4 - 2020
Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280420BL1

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300420BL1

Thứ năm
30
Tháng 4 - 2020
Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
46

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6 Gọi 2 người 23 người Đặt tour
47

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280420JQ

Thứ ba
28
Tháng 4 - 2020
Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090520

Thứ bảy
9
Tháng 5 - 2020
Thứ bảy
16
Tháng 5 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130520

Thứ tư
13
Tháng 5 - 2020
Thứ sáu
22
Tháng 5 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230520

Thứ bảy
23
Tháng 5 - 2020
Thứ bảy
30
Tháng 5 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB050520BI

Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
5

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120520BI

Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060520VJ

Thứ tư
6
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070520VJTH

Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
Thứ hai
11
Tháng 5 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130520VJ

Thứ tư
13
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140520VJTH

Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
Thứ hai
18
Tháng 5 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200520VJ

Thứ tư
20
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210520VJTH

Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
Thứ hai
25
Tháng 5 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270520VJ

Thứ tư
27
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280520VJTH

Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
Thứ hai
1
Tháng 6 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG280520

Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
Thứ tư
3
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 49.990.000 0 người 26 người Đặt tour
15

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030520BL1

Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
16

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030520BL6

Chủ nhật
3
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
17

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050520BL1

Thứ ba
5
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
18

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070520BL1

Thứ năm
7
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
19

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100520BL1

Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
20

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100520BL6

Chủ nhật
10
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
21

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120520BL1

Thứ ba
12
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
22

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140520BL1

Thứ năm
14
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
19
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
23

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170520BL1

Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
24

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170520BL6

Chủ nhật
17
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
25

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190520BL1

Thứ ba
19
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
26

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210520BL1

Thứ năm
21
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
27

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240520BL1

Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240520BL6

Chủ nhật
24
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260520BL1

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ280520BL1

Thứ năm
28
Tháng 5 - 2020
Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
6N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310520BL1

Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
32

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
33

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260520JQ

Thứ ba
26
Tháng 5 - 2020
Chủ nhật
31
Tháng 5 - 2020
6N5Đ 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060620

Thứ bảy
6
Tháng 6 - 2020
Thứ bảy
13
Tháng 6 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170620

Thứ tư
17
Tháng 6 - 2020
Thứ sáu
26
Tháng 6 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180620

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
8N7Đ 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200620

Thứ bảy
20
Tháng 6 - 2020
Thứ bảy
27
Tháng 6 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH300620

Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
9
Tháng 7 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
6

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB020620BI

Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB300620BI

Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030620VJ

Thứ tư
3
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040620VJTH

Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
Thứ hai
8
Tháng 6 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100620

Thứ tư
10
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
14
Tháng 6 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110620VJTH

Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
Thứ hai
15
Tháng 6 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170620VJ

Thứ tư
17
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
21
Tháng 6 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180620VJTH

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ hai
22
Tháng 6 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240620VJ

Thứ tư
24
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
28
Tháng 6 - 2020
5N4D 11.390.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250620VJTH

Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
Thứ hai
29
Tháng 6 - 2020
5N4D 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG040620

Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
10
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
17

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG110620

Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
17
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
18

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG180620

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
24
Tháng 6 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
19

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG250620

Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
Thứ tư
1
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
20

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020620BL1

Thứ ba
2
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
21

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040620BL1

Thứ năm
4
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
9
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
22

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070620BL1

Chủ nhật
7
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
23

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110620BL1

Thứ năm
11
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
24

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140620BL1

Chủ nhật
14
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
25

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160620BL1

Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
21
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
26

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180620BL1

Thứ năm
18
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
23
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
27

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210620BL1

Chủ nhật
21
Tháng 6 - 2020
Thứ năm
25
Tháng 6 - 2020
5N4D 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230620BL1

Thứ ba
23
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
28
Tháng 6 - 2020
6N4D 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
29

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120620

Thứ sáu
12
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
16
Tháng 6 - 2020
5 32.990.000 2 người 14 người Đặt tour
30

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260620

Thứ sáu
26
Tháng 6 - 2020
Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
5N4D 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
31

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300620

Thứ ba
30
Tháng 6 - 2020
Chủ nhật
5
Tháng 7 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110720

Thứ bảy
11
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160720

Thứ năm
16
Tháng 7 - 2020
Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
8N7Đ 47.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220720

Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
Thứ sáu
31
Tháng 7 - 2020
8N7D 57.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250720

Thứ bảy
25
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
1
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG020720

Thứ năm
2
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
8
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 52.990.000 0 người 26 người Đặt tour
6

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG090720

Thứ năm
9
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
15
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 51.990.000 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG160720

Thứ năm
16
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
22
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 51.990.000 0 người 26 người Đặt tour
8

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG230720

Thứ năm
23
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
29
Tháng 7 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
9

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300720

Thứ năm
30
Tháng 7 - 2020
Thứ tư
5
Tháng 8 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
10

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140720

Thứ ba
14
Tháng 7 - 2020
Thứ bảy
18
Tháng 7 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
11

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280720

Thứ ba
28
Tháng 7 - 2020
Chủ nhật
2
Tháng 8 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080820

Thứ bảy
8
Tháng 8 - 2020
Thứ bảy
15
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200820

Thứ năm
20
Tháng 8 - 2020
Thứ năm
27
Tháng 8 - 2020
8N7Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240820

Thứ hai
24
Tháng 8 - 2020
Thứ hai
31
Tháng 8 - 2020
8N7D 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250820

Thứ ba
25
Tháng 8 - 2020
Thứ năm
3
Tháng 9 - 2020
8N7D 57.490.000 0 người 25 người Đặt tour
5

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG060820

Thứ năm
6
Tháng 8 - 2020
Thứ tư
12
Tháng 8 - 2020
7N6Đ 42.990.000 0 người 26 người Đặt tour
6

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG270820

Thứ năm
27
Tháng 8 - 2020
Thứ tư
2
Tháng 9 - 2020
7N6Đ 49.990.000 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC040820

Thứ ba
4
Tháng 8 - 2020
Chủ nhật
9
Tháng 8 - 2020
6N5Đ 40.490.000 2 người 14 người Đặt tour
8

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180820

Thứ ba
18
Tháng 8 - 2020
Thứ sáu
21
Tháng 8 - 2020
6N Gọi 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120920

Thứ bảy
12
Tháng 9 - 2020
Thứ bảy
19
Tháng 9 - 2020
8N7D 44.990.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160920

Thứ tư
16
Tháng 9 - 2020
Thứ sáu
25
Tháng 9 - 2020
8N7D 55.990.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240920

Thứ năm
24
Tháng 9 - 2020
Thứ năm
1
Tháng 10 - 2020
8N7Đ 46.490.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC010920

Thứ ba
1
Tháng 9 - 2020
Chủ nhật
6
Tháng 9 - 2020
6 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour
5

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC180920

Thứ sáu
18
Tháng 9 - 2020
Thứ ba
22
Tháng 9 - 2020
5 32.990.000 0 người 16 người Đặt tour
6

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC290920

Thứ ba
29
Tháng 9 - 2020
Chủ nhật
4
Tháng 10 - 2020
6 39.990.000 0 người 16 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp