Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1 24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
4N3Đ Gọi (Đã khởi hành) 34 người 0 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN180123

Hãng bay: VietJet Air

18/01/2023 19:30
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
19:30
22/01/2023 23:50
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
23:50
6N5Đ 21.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 13 người Đặt Chỗ
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN250123

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023 19:30
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
19:30
29/01/2023 23:50
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
23:50
6N5Đ 21.990.000 (Đã khởi hành) 26 người 3 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA070123VJ

Hãng bay: VietJet Air

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
10/01/2023
Thứ ba
10
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 19 người 10 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA120123VJ

Hãng bay: VietJet Air

12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 14 người 15 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA200123-29

Hãng bay: VietJet Air

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA210123-30

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA210123VJ

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 20 người 7 người Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220123-M1

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 9 người Đặt Chỗ
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA230123-M2

Hãng bay: VietJet Air

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành) 25 người 0 người Đặt Chỗ
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA260123VJ

Hãng bay: VietJet Air

26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 29 người 0 người Đặt Chỗ
12

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270123-M7

Hãng bay: VietJet Air

27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
30/01/2023
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
4N3D 15.990.000 (Đã khởi hành) 12 người 12 người Đặt Chỗ
13

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA050123

05/01/2023
Thứ năm
5
Tháng 1 - 2023
08/01/2023
Chủ nhật
8
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 3 người 0 người Đặt Chỗ
14

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA120123

12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 1 người 0 người Đặt Chỗ
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA230123

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 4 người 0 người Đặt Chỗ
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA240123

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 25 người 0 người Đặt Chỗ
17

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA240123SR

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 21 người 0 người Đặt Chỗ
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA250123

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
4N3 Gọi (Đã khởi hành) 37 người 0 người Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050123NT

Hãng bay: Bamboo

05/01/2023
Thứ năm
5
Tháng 1 - 2023
12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 58.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 25 người Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070123AMS

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
14/01/2023
Thứ bảy
14
Tháng 1 - 2023
8N7Đ 53.990.000 (Đã khởi hành) 3 người 28 người Đặt Chỗ
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120123NT

Hãng bay: Bamboo

12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
19/01/2023
Thứ năm
19
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 58.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 25 người Đặt Chỗ
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180123PTY

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
11N10Đ 67.990.000 (Đã khởi hành) 18 người 7 người Đặt Chỗ
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH180123TY

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
11N10D 76.990.000 (Đã khởi hành) 14 người 11 người Đặt Chỗ
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200123AMS

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
8N7Đ 53.990.000 (Đã khởi hành) 24 người 7 người Đặt Chỗ
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220123AT

Hãng bay: Vietnam Airlines

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 52.990.000 (Đã khởi hành) 5 người 20 người Đặt Chỗ
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230123AT

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 52.990.000 (Đã khởi hành) 2 người 23 người Đặt Chỗ
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
9N8Đ 53.990.000 (Đã khởi hành) 11 người 13 người Đặt Chỗ
28

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH240123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
9N8Đ 52.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 9 người Đặt Chỗ
29

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250123AMS

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
8N7Đ 55.990.000 (Đã khởi hành) 3 người 22 người Đặt Chỗ
30

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260123NT

Hãng bay: Bamboo

26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
02/02/2023
Thứ năm
2
Tháng 2 - 2023
9N8Đ 54.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 9 người Đặt Chỗ
31

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT250123MS

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
4N3D Gọi (Đã khởi hành) 5 người 0 người Đặt Chỗ
32

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB190123EK

Hãng bay: Emirates

19/01/2023 23:55
Thứ năm
19
Tháng 1 - 2023
23:55
23/01/2023 09:40
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
09:40
5N4Đ 33.990.000 (Đã khởi hành) 25 người 0 người Đặt Chỗ
33

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220123EK

Hãng bay: Emirates

22/01/2023 23:55
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
23:55
26/01/2023 09:40
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
09:40
5N4Đ 37.990.000 (Đã khởi hành) 46 người 0 người Đặt Chỗ
34

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB230123EK

Hãng bay: Emirates

23/01/2023 23:55
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
23:55
27/01/2023 09:40
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
09:40
5N4Đ 37.990.000 (Đã khởi hành) 20 người 0 người Đặt Chỗ
35

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB240123EK

Hãng bay: Emirates

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 37.990.000 (Đã khởi hành) 19 người 0 người Đặt Chỗ
36

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB250123EK

Hãng bay: Emirates

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 37.990.000 (Đã khởi hành) 24 người 0 người Đặt Chỗ
37

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270123EK

Hãng bay: Emirates

27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
31/01/2023
Thứ ba
31
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 33.990.000 (Đã khởi hành) 19 người 0 người Đặt Chỗ
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060123VJ

Hãng bay: VietJet Air

06/01/2023
Thứ sáu
6
Tháng 1 - 2023
11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
5N4Đ Gọi (Đã khởi hành) 26 người 8 người Đặt Chỗ
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060123CI

Hãng bay: China Airlines

06/01/2023 11:20
Thứ sáu
6
Tháng 1 - 2023
11:20
10/01/2023 14:15
Thứ ba
10
Tháng 1 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành) 6 người 25 người Đặt Chỗ
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110123CI

Hãng bay: China Airlines

11/01/2023 11:20
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
11:20
15/01/2023 14:15
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 31 người Đặt Chỗ
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200123VJ

Hãng bay: VietJet Air

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
5N4Đ Gọi (Đã khởi hành) 34 người 0 người Đặt Chỗ
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210123VJ

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023 01:00
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
01:00
25/01/2023 12:40
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
12:40
5N4Đ 18.990.000 (Đã khởi hành) 18 người 21 người Đặt Chỗ
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220123VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023 01:00
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
01:00
26/01/2023 12:40
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
12:40
5N4Đ 18.990.000 (Đã khởi hành) 42 người 0 người Đặt Chỗ
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230123VJ

Hãng bay: VietJet Air

23/01/2023 01:00
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
01:00
27/01/2023 12:40
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
12:40
5N4Đ 18.990.000 (Đã khởi hành) 24 người 0 người Đặt Chỗ
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180123VJ

Hãng bay: VietJet Air

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 16.999.000 (Đã khởi hành) 16 người 15 người Đặt Chỗ
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200123TW

Hãng bay: Tway Air

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 22.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 17 người Đặt Chỗ
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220123OZ

Hãng bay: Asiana

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 25.990.000 (Đã khởi hành) 22 người 0 người Đặt Chỗ
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230123KE

Hãng bay: Korean Air

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 28.888.000 (Đã khởi hành) 16 người 10 người Đặt Chỗ
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240123VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 26.990.000 (Đã khởi hành) 22 người 3 người Đặt Chỗ
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250123VJ

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 15.990.000 (Đã khởi hành) 32 người 0 người Đặt Chỗ
51

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110123-5N

Hãng bay: VietJet Air

11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
5N4D Gọi (Đã khởi hành) 17 người 22 người Đặt Chỗ
52

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140123-6N

Hãng bay: VietJet Air

14/01/2023
Thứ bảy
14
Tháng 1 - 2023
19/01/2023
Thứ năm
19
Tháng 1 - 2023
6N5Đ Gọi (Đã khởi hành) 0 người 29 người Đặt Chỗ
53

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS180123VJ

Hãng bay: VietJet Air

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
5N4D 13.590.000 (Đã khởi hành) 17 người 22 người Đặt Chỗ
54

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS210123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
5N4D 18.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
55

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS210123VJ

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 14 người Đặt Chỗ
56

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: SM220123-5N

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 17.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 30 người Đặt Chỗ
57

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220123VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 15.990.000 (Đã khởi hành) 14 người 15 người Đặt Chỗ
58

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS240123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4D 18.990.000 (Đã khởi hành) 25 người 0 người Đặt Chỗ
59

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS240123VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành) 29 người 0 người Đặt Chỗ
60

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS250123VJ

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 14.590.000 (Đã khởi hành) 32 người 7 người Đặt Chỗ
61

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS260123VJ

Hãng bay: VietJet Air

26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
30/01/2023
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
5N4D 14.990.000 (Đã khởi hành) 17 người 12 người Đặt Chỗ
62

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280123-6N

Hãng bay: VietJet Air

28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
02/02/2023
Thứ năm
2
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 13.990.000 (Đã khởi hành) 14 người 15 người Đặt Chỗ
63

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH040123VJ

Hãng bay: VietJet Air

04/01/2023
Thứ tư
4
Tháng 1 - 2023
08/01/2023
Chủ nhật
8
Tháng 1 - 2023
5N4D 27.888.000 (Đã khởi hành) 26 người 5 người Đặt Chỗ
64

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060123-6N

Hãng bay: VietJet Air

06/01/2023
Thứ sáu
6
Tháng 1 - 2023
11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
6N5Đ 32.880.000 (Đã khởi hành) 26 người 5 người Đặt Chỗ
65

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170123-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

17/01/2023
Thứ ba
17
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
6N5D 36.888.000 (Đã khởi hành) 15 người 16 người Đặt Chỗ
66

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH180123VJ

Hãng bay: VietJet Air

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
5N4D 29.888.000 (Đã khởi hành) 23 người 8 người Đặt Chỗ
67

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH190123-JL

Hãng bay: Japan Airline

19/01/2023 23:45
Thứ năm
19
Tháng 1 - 2023
23:45
25/01/2023 01:30
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
01:30
7N6D 42.888.000 (Đã khởi hành) 18 người 7 người Đặt Chỗ
68

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH200123-6N

Hãng bay: VietJet Air

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
6N5Đ 34.880.000 (Đã khởi hành) 14 người 17 người Đặt Chỗ
69

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210123-6N

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023 01:20
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
01:20
26/01/2023 08:55
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
08:55
6N5D 32.888.000 (Đã khởi hành) 16 người 23 người Đặt Chỗ
70

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220123-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

22/01/2023 00:05
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
00:05
27/01/2023 09:30
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
09:30
5N4D 41.888.000 (Đã khởi hành) 27 người 0 người Đặt Chỗ
71

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220123-NGO

Hãng bay: Vietnam Airlines

22/01/2023 00:05
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
00:05
27/01/2023 09:30
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
09:30
6N5D 43.888.000 (Đã khởi hành) 14 người 6 người Đặt Chỗ
72

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220123-6N

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023 01:20
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
01:20
27/01/2023 08:55
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
08:55
6N5D 32.888.000 (Đã khởi hành) 22 người 17 người Đặt Chỗ
73

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH230123-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023 00:20
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
00:20
28/01/2023 00:25
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
00:25
6N5D 46.888.000 (Đã khởi hành) 20 người 4 người Đặt Chỗ
74

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH230123-7N

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023 00:20
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
00:20
29/01/2023 09:30
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
09:30
7N6D 52.888.000 (Đã khởi hành) 20 người 4 người Đặt Chỗ
75

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH230123-M2

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023 00:25
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
00:25
27/01/2023 09:30
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
09:30
5n4d 42.888.000 (Đã khởi hành) 0 người 19 người Đặt Chỗ
76

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240123-JL

Hãng bay: Japan Airline

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
30/01/2023
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
7N6Đ 45.888.000 (Đã khởi hành) 10 người 19 người Đặt Chỗ
77

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH250123VJ

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 31.888.000 (Đã khởi hành) 14 người 17 người Đặt Chỗ
78

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH250123-6N

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023 00:15
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
00:15
30/01/2023 09:30
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
09:30
6N5D 32.888.000 (Đã khởi hành) 39 người 0 người Đặt Chỗ
79

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH270123-6N

Hãng bay: VietJet Air

27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 32.880.000 (Đã khởi hành) 0 người 31 người Đặt Chỗ
80

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI060123VJ

Hãng bay: VietJet Air

06/01/2023
Thứ sáu
6
Tháng 1 - 2023
08/01/2023
Chủ nhật
8
Tháng 1 - 2023
3N2Đ Gọi (Đã khởi hành) 6 người 13 người Đặt Chỗ
81

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI130123-QH

Hãng bay: Bamboo

13/01/2023
Thứ sáu
13
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
3N2Đ Gọi (Đã khởi hành) 14 người 10 người Đặt Chỗ
82

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI200123VJ

Hãng bay: VietJet Air

20/01/2023
Thứ sáu
20
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 12.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 39 người Đặt Chỗ
83

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI210123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
4N3D 17.590.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
84

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220123-QH

Hãng bay: Bamboo

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
3N2D 15.490.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
85

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220123-VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
4N3D 17.590.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
86

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220123VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 13.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 29 người Đặt Chỗ
87

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220123-5N

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 17.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 29 người Đặt Chỗ
88

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230123VJ

Hãng bay: VietJet Air

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 13.990.000 (Đã khởi hành) 29 người 0 người Đặt Chỗ
89

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240123VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 13.990.000 (Đã khởi hành) 25 người 4 người Đặt Chỗ
90

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI270123VJ

Hãng bay: VietJet Air

27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
3N2Đ 11.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 23 người Đặt Chỗ
91

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI070123

Hãng bay: VietJet Air

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
12/01/2023
Thứ năm
12
Tháng 1 - 2023
6N5Đ Gọi (Đã khởi hành) 15 người 14 người Đặt Chỗ
92

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040123VJ

Hãng bay: VietJet Air

04/01/2023
Thứ tư
4
Tháng 1 - 2023
08/01/2023
Chủ nhật
8
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 18 người 21 người Đặt Chỗ
93

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040123PK

Hãng bay: VietJet Air

04/01/2023
Thứ tư
4
Tháng 1 - 2023
08/01/2023
Chủ nhật
8
Tháng 1 - 2023
5N4D 9.590.000 (Đã khởi hành) 10 người 9 người Đặt Chỗ
94

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070123QH

Hãng bay: Bamboo

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 9 người 11 người Đặt Chỗ
95

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH070123NEW

Hãng bay: VietJet Air

07/01/2023
Thứ bảy
7
Tháng 1 - 2023
11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 23 người Đặt Chỗ
96

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110123QH

Hãng bay: Bamboo

11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 19 người 1 người Đặt Chỗ
97

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110123NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 8 người 31 người Đặt Chỗ
98

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110123PK

Hãng bay: VietJet Air

11/01/2023
Thứ tư
11
Tháng 1 - 2023
15/01/2023
Chủ nhật
15
Tháng 1 - 2023
5N4D 9.990.000 (Đã khởi hành) 8 người 11 người Đặt Chỗ
99

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140123QH

Hãng bay: Bamboo

14/01/2023
Thứ bảy
14
Tháng 1 - 2023
18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 19 người 1 người Đặt Chỗ
100

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140123NEW

Hãng bay: VietJet Air

14/01/2023
Thứ bảy
14
Tháng 1 - 2023
18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 39 người Đặt Chỗ
101

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180123NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/01/2023
Thứ tư
18
Tháng 1 - 2023
22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
5N4D 9.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 39 người Đặt Chỗ
102

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210123NEW

Hãng bay: VietJet Air

21/01/2023
Thứ bảy
21
Tháng 1 - 2023
25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
5N4D 10.490.000 (Đã khởi hành) 36 người 3 người Đặt Chỗ
103

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220123-M1

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 29 người 0 người Đặt Chỗ
104

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220123NEW1

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 11.590.000 (Đã khởi hành) 0 người 19 người Đặt Chỗ
105

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220123NEW2

Hãng bay: VietJet Air

22/01/2023
Chủ nhật
22
Tháng 1 - 2023
26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
5N4D 12.490.000 (Đã khởi hành) 0 người 39 người Đặt Chỗ
106

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230123-M2

Hãng bay: Bamboo

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 30 người 0 người Đặt Chỗ
107

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230123NEW2

Hãng bay: VietJet Air

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
27/01/2023
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
5N4Đ 11.590.000 (Đã khởi hành) 25 người 4 người Đặt Chỗ
108

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240123NEW1

Hãng bay: VietJet Air

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4D 11.590.000 (Đã khởi hành) 18 người 1 người Đặt Chỗ
109

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240123NEW2

Hãng bay: VietJet Air

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành) 35 người 4 người Đặt Chỗ
110

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240123-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023 16:40
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
16:40
28/01/2023 19:35
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
19:35
5n4d 14.990.000 (Đã khởi hành) 18 người 6 người Đặt Chỗ
111

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250123NEW1

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 10.490.000 (Đã khởi hành) 17 người 2 người Đặt Chỗ
112

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250123PK

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 13.590.000 (Đã khởi hành) 16 người 3 người Đặt Chỗ
113

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250123NEW2

Hãng bay: VietJet Air

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 11.590.000 (Đã khởi hành) 19 người 0 người Đặt Chỗ
114

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250123M4QH

Hãng bay: Bamboo

25/01/2023
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
5N4D 12.990.000 (Đã khởi hành) 29 người 0 người Đặt Chỗ
115

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250123-M4

Hãng bay: Vietnam Airlines

25/01/2023 11:35
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
11:35
29/01/2023 14:20
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
14:20
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
116

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260123M5QH

Hãng bay: Bamboo

26/01/2023
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
30/01/2023
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
5N4D 10.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 29 người Đặt Chỗ
117

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280123NEW

Hãng bay: VietJet Air

28/01/2023
Thứ bảy
28
Tháng 1 - 2023
01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
5N4D 7.990.000 (Đã khởi hành) 34 người 5 người Đặt Chỗ
118

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC230123JQ

Hãng bay: Jetstar

23/01/2023
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
29/01/2023
Chủ nhật
29
Tháng 1 - 2023
7N6Đ 54.990.000 (Đã khởi hành) 31 người 0 người Đặt Chỗ
119

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240123JQ

Hãng bay: Jetstar

24/01/2023
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
30/01/2023
Thứ hai
30
Tháng 1 - 2023
7N6Đ 63.990.000 (Đã khởi hành) 20 người 0 người Đặt Chỗ
120

TOUR CÔN ĐẢO

Mã lịch tour: CD240123

Hãng bay: Vietnam Airlines

24/01/2023 08:55
Thứ ba
24
Tháng 1 - 2023
08:55
26/01/2023 16:55
Thứ năm
26
Tháng 1 - 2023
16:55
3N2D 6.790.000 (Đã khởi hành) 18 người 7 người Đặt Chỗ
121

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN250123

Hãng bay: Vietnam Airlines

25/01/2023 05:55
Thứ tư
25
Tháng 1 - 2023
05:55
27/01/2023 11:30
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
11:30
3N2D 8.490.000 (Đã khởi hành) 14 người 6 người Đặt Chỗ
122

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB230123

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/01/2023 05:00
Thứ hai
23
Tháng 1 - 2023
05:00
27/01/2023 17:00
Thứ sáu
27
Tháng 1 - 2023
17:00
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 25 người 0 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

ĐẶT PHÒNG

Mã lịch tour: DP010223

01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
28/02/2023
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
3N2D 1.990.000 7 người 92 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN080223

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 20.990.000 12 người 17 người Đặt Chỗ
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220223VNA

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
12N11Đ 37.990.000 (Đầy chỗ) 32 người 0 người Đặt Chỗ
4

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220223

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023 19:30
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
19:30
26/02/2023 23:50
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
23:50
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA090223VJ

Hãng bay: VietJet Air

09/02/2023
Thứ năm
9
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 2 người 27 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110223VJ

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
14/02/2023
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160223VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/02/2023
Thứ năm
16
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250223VJ

Hãng bay: VietJet Air

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
28/02/2023
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230223NT

Hãng bay: Bamboo

23/02/2023
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
02/03/2023
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
9N8Đ 52.990.000 3 người 22 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250223AMS

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
8N7Đ 53.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100223EK

Hãng bay: Emirates

10/02/2023 23:55
Thứ sáu
10
Tháng 2 - 2023
23:55
14/02/2023 09:40
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
09:40
5N4Đ 32.990.000 13 người 6 người Đặt Chỗ
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220223EK

Hãng bay: Emirates

22/02/2023 23:55
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
23:55
26/02/2023 09:40
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
09:40
5N4Đ 33.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080223CI

Hãng bay: China Airlines

08/02/2023 11:20
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
11:20
12/02/2023 14:15
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150223CI

Hãng bay: China Airlines

15/02/2023 11:20
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
11:20
19/02/2023 14:15
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 9 người 22 người Đặt Chỗ
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170223VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4Đ Gọi 6 người 28 người Đặt Chỗ
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220223ci

Hãng bay: China Airlines

22/02/2023 11:20
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
11:20
26/02/2023 14:15
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 6 người 25 người Đặt Chỗ
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240223VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 0 người 34 người Đặt Chỗ
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240223CISY

Hãng bay: China Airlines

24/02/2023 11:20
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
11:20
28/02/2023 14:15
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
14:15
5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) 45 người 0 người Đặt Chỗ
19

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150223VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4Đ 15.990.000 15 người 16 người Đặt Chỗ
20

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220223VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
21

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080223-5N

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 5 người 34 người Đặt Chỗ
22

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110223-6N

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
16/02/2023
Thứ năm
16
Tháng 2 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
23

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150223-5N

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
24

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220223-5N

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
25

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

14/02/2023
Thứ ba
14
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
6N5D 34.888.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
26

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150223VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 28.888.000 5 người 26 người Đặt Chỗ
27

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NB170223-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
28

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170223-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
6N5Đ 34.880.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
29

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH210223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

21/02/2023
Thứ ba
21
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
30

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220223VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 28.888.000 1 người 30 người Đặt Chỗ
31

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH240223-6N

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
32

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH280223-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

28/02/2023
Thứ ba
28
Tháng 2 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
33

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI030223-QH

Hãng bay: Bamboo

03/02/2023
Thứ sáu
3
Tháng 2 - 2023
05/02/2023
Chủ nhật
5
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
34

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100223VJ

Hãng bay: VietJet Air

10/02/2023
Thứ sáu
10
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 3 người 36 người Đặt Chỗ
35

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170223-QH

Hãng bay: Bamboo

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
36

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170223VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/02/2023
Thứ sáu
17
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
37

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240223VJ

Hãng bay: VietJet Air

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
38

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI240223-QH

Hãng bay: Bamboo

24/02/2023
Thứ sáu
24
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
39

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI180223

Hãng bay: VietJet Air

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
23/02/2023
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
6N5Đ Gọi 4 người 25 người Đặt Chỗ
40

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010223

Hãng bay: Bamboo

01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
05/02/2023
Chủ nhật
5
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 12 người 8 người Đặt Chỗ
41

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010223NEW

Hãng bay: VietJet Air

01/02/2023
Thứ tư
1
Tháng 2 - 2023
05/02/2023
Chủ nhật
5
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 32 người 7 người Đặt Chỗ
42

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040223NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/02/2023
Thứ bảy
4
Tháng 2 - 2023
08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 2 người 37 người Đặt Chỗ
43

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223

Hãng bay: Bamboo

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 10 người 10 người Đặt Chỗ
44

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223NEW

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 (Đầy chỗ) 39 người 0 người Đặt Chỗ
45

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080223PK

Hãng bay: VietJet Air

08/02/2023
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
12/02/2023
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
46

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110223NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/02/2023
Thứ bảy
11
Tháng 2 - 2023
15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 1 người 38 người Đặt Chỗ
47

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223

Hãng bay: Bamboo

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 9 người 11 người Đặt Chỗ
48

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223NEW

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
49

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150223PK

Hãng bay: VietJet Air

15/02/2023
Thứ tư
15
Tháng 2 - 2023
19/02/2023
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 2 người 17 người Đặt Chỗ
50

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180223

Hãng bay: Bamboo

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 19 người 1 người Đặt Chỗ
51

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180223NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/02/2023
Thứ bảy
18
Tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
52

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220223NEW

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
53

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220223PK

Hãng bay: VietJet Air

22/02/2023
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
26/02/2023
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
54

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250223

Hãng bay: Bamboo

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.900.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
55

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH250223NEW

Hãng bay: VietJet Air

25/02/2023
Thứ bảy
25
Tháng 2 - 2023
01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
56

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130223JQ

Hãng bay: Jetstar

13/02/2023 22:35
Thứ hai
13
Tháng 2 - 2023
22:35
19/02/2023 15:15
Chủ nhật
19
Tháng 2 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 3 người 17 người Đặt Chỗ
57

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN090223

Hãng bay: Bamboo

09/02/2023 08:40
Thứ năm
9
Tháng 2 - 2023
08:40
12/02/2023 21:40
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
58

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN230223

Hãng bay: Bamboo

23/02/2023 08:40
Thứ năm
23
Tháng 2 - 2023
08:40
26/02/2023 21:40
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
59

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB080223

Hãng bay: Bamboo

08/02/2023 07:15
Thứ tư
8
Tháng 2 - 2023
07:15
12/02/2023 21:05
Chủ nhật
12
Tháng 2 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
60

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB220223

Hãng bay: Bamboo

22/02/2023 07:15
Thứ tư
22
Tháng 2 - 2023
07:15
26/02/2023 21:05
Chủ nhật
26
Tháng 2 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN080323

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023 19:30
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
19:30
12/03/2023 23:50
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
23:50
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN150323

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
3

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN220323

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA020323VJ

Hãng bay: VietJet Air

02/03/2023
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA040323VJ

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
07/03/2023
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110323VJ

Hãng bay: VietJet Air

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
14/03/2023
Thứ ba
14
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160323VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180323VJ

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
21/03/2023
Thứ ba
21
Tháng 3 - 2023
4N3D Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080323PTY

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
11N10Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090323NT

Hãng bay: Bamboo

09/03/2023
Thứ năm
9
Tháng 3 - 2023
16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
9N8Đ Gọi 0 người 25 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH150323PTY

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
25/03/2023
Thứ bảy
25
Tháng 3 - 2023
11N10Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220323PTY

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
01/04/2023
Thứ bảy
1
Tháng 4 - 2023
11N10Đ Gọi 12 người 18 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH230323NT

Hãng bay: Bamboo

23/03/2023
Thứ năm
23
Tháng 3 - 2023
30/03/2023
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
9N8Đ Gọi 2 người 23 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH310323AMS

31/03/2023
Thứ sáu
31
Tháng 3 - 2023
07/04/2023
Thứ sáu
7
Tháng 4 - 2023
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
15

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB150323EK

Hãng bay: Emirates

15/03/2023 23:55
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
23:55
19/03/2023 09:40
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
09:40
5N4Đ 33.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
16

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB220323EK

Hãng bay: Emirates

22/03/2023 23:55
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
23:55
26/03/2023 09:45
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
09:45
5N4Đ 33.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010323CI

Hãng bay: China Airlines

01/03/2023 11:20
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
11:20
05/03/2023 14:15
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030323VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/03/2023
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 2 người 32 người Đặt Chỗ
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

03/03/2023 12:10
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
12:10
07/03/2023 16:55
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
16:55
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080323CI

Hãng bay: China Airlines

08/03/2023 11:20
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
11:20
12/03/2023 14:15
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

08/03/2023 12:10
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12:10
12/03/2023 17:00
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
17:00
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160323VNA

Hãng bay: Vietnam Airlines

16/03/2023 11:10
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
11:10
20/03/2023 18:00
Thứ hai
20
Tháng 3 - 2023
18:00
5N4Đ 14.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170323VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4Đ Gọi 0 người 34 người Đặt Chỗ
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170323CISY

Hãng bay: China Airlines

17/03/2023 11:20
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
11:20
21/03/2023 14:15
Thứ ba
21
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 13.590.000 (Đầy chỗ) 41 người 0 người Đặt Chỗ
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220323CI

Hãng bay: China Airlines

22/03/2023 11:20
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
11:20
26/03/2023 14:15
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
14:15
5N4Đ 12.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260323EVSY

Hãng bay: Eva Air

26/03/2023 01:50
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
01:50
29/03/2023 19:30
Thứ tư
29
Tháng 3 - 2023
19:30
4N3Đ 12.590.000 37 người 2 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010323TW

Hãng bay: Tway Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010323VJ

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 14 người 17 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080323TW

Hãng bay: Tway Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080323VJ

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150323TW

Hãng bay: Tway Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150323VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220323VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4Đ 15.990.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
34

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS010323-5N

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
35

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS040323-6N

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
09/03/2023
Thứ năm
9
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
36

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080323-5N

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
37

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150323-5N

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
38

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS180323-6N

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
23/03/2023
Thứ năm
23
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
39

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US300323

Hãng bay: Japan Airline

30/03/2023
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
09/04/2023
Chủ nhật
9
Tháng 4 - 2023
11N9D 99.990.000 1 người 13 người Đặt Chỗ
40

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060323-VN

Hãng bay: Vietnam Airlines

06/03/2023
Thứ hai
6
Tháng 3 - 2023
10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
5N4D 34.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
41

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH070323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

07/03/2023
Thứ ba
7
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
6N5D 34.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
42

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH080323VJ

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
43

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH100323-6N

Hãng bay: VietJet Air

10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
44

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH140323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

14/03/2023 00:20
Thứ ba
14
Tháng 3 - 2023
00:20
19/03/2023 09:30
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
09:30
6N5D 37.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
45

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH150323VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
46

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH170323-6N

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
6N5Đ 34.880.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
47

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH220323VJ

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 28.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
48

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH250323-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines

25/03/2023 00:20
Thứ bảy
25
Tháng 3 - 2023
00:20
30/03/2023 15:25
Thứ năm
30
Tháng 3 - 2023
15:25
6N5D 43.888.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
49

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI030323VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/03/2023
Thứ sáu
3
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
50

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI040323-QH

Hãng bay: Bamboo

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
06/03/2023
Thứ hai
6
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi (Đầy chỗ) 50 người 0 người Đặt Chỗ
51

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI100323VJ

Hãng bay: VietJet Air

10/03/2023
Thứ sáu
10
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
52

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI170323VJ

Hãng bay: VietJet Air

17/03/2023
Thứ sáu
17
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 39 người Đặt Chỗ
53

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI180323-QH

Hãng bay: Bamboo

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
20/03/2023
Thứ hai
20
Tháng 3 - 2023
3N2Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
54

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI110323-6N

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
16/03/2023
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
6N5Đ Gọi 0 người 29 người Đặt Chỗ
55

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323

Hãng bay: Bamboo

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.900.000 10 người 9 người Đặt Chỗ
56

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323NEW

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH010323PK

Hãng bay: VietJet Air

01/03/2023
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
05/03/2023
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040323

Hãng bay: Bamboo

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH040323NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/03/2023
Thứ bảy
4
Tháng 3 - 2023
08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
60

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080323NEW

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
61

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080323PK

Hãng bay: VietJet Air

08/03/2023
Thứ tư
8
Tháng 3 - 2023
12/03/2023
Chủ nhật
12
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
62

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH110323NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/03/2023
Thứ bảy
11
Tháng 3 - 2023
15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323

Hãng bay: Bamboo

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323NEW

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH150323PK

Hãng bay: VietJet Air

15/03/2023
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
19/03/2023
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180323

Hãng bay: Bamboo

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH180323NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/03/2023
Thứ bảy
18
Tháng 3 - 2023
22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220323NEW

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 6.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH220323PK

Hãng bay: VietJet Air

22/03/2023
Thứ tư
22
Tháng 3 - 2023
26/03/2023
Chủ nhật
26
Tháng 3 - 2023
5N4D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
70

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130323JQ

Hãng bay: Jetstar

13/03/2023 22:35
Thứ hai
13
Tháng 3 - 2023
22:35
19/03/2023 15:15
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
15:15
7N6Đ 46.990.000 10 người 10 người Đặt Chỗ
71

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN020323

Hãng bay: Bamboo

02/03/2023 08:40
Thứ năm
2
Tháng 3 - 2023
08:40
05/03/2023 21:40
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
72

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN160323

Hãng bay: Bamboo

16/03/2023 08:40
Thứ năm
16
Tháng 3 - 2023
08:40
19/03/2023 21:40
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
21:40
4N3D 5.590.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
73

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB010323

Hãng bay: Bamboo

01/03/2023 07:15
Thứ tư
1
Tháng 3 - 2023
07:15
05/03/2023 21:05
Chủ nhật
5
Tháng 3 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
74

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB150323

Hãng bay: Bamboo

15/03/2023 07:15
Thứ tư
15
Tháng 3 - 2023
07:15
19/03/2023 21:05
Chủ nhật
19
Tháng 3 - 2023
21:05
5N4D 7.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070423AMS

07/04/2023
Thứ sáu
7
Tháng 4 - 2023
14/04/2023
Thứ sáu
14
Tháng 4 - 2023
8N7Đ Gọi 0 người 30 người Đặt Chỗ
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH120423PTY

12/04/2023
Thứ tư
12
Tháng 4 - 2023
22/04/2023
Thứ bảy
22
Tháng 4 - 2023
11N10Đ Gọi 0 người 30 người Đặt Chỗ
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200423DA

20/04/2023 22:10
Thứ năm
20
Tháng 4 - 2023
22:10
30/04/2023 19:05
Chủ nhật
30
Tháng 4 - 2023
19:05
12N1Đ 71.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260423PTY

26/04/2023
Thứ tư
26
Tháng 4 - 2023
06/05/2023
Thứ bảy
6
Tháng 5 - 2023
11N10D Gọi 0 người 30 người Đặt Chỗ
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH270423NT

Hãng bay: Bamboo

27/04/2023
Thứ năm
27
Tháng 4 - 2023
05/05/2023
Thứ sáu
5
Tháng 5 - 2023
9N8Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280423AMS

28/04/2023
Thứ sáu
28
Tháng 4 - 2023
05/05/2023
Thứ sáu
5
Tháng 5 - 2023
8N7Đ Gọi 0 người 30 người Đặt Chỗ
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280423EK

Hãng bay: Emirates

28/04/2023 23:55
Thứ sáu
28
Tháng 4 - 2023
23:55
02/05/2023 09:40
Thứ ba
2
Tháng 5 - 2023
09:40
5N4Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB290423EK

Hãng bay: Emirates

29/04/2023 23:55
Thứ bảy
29
Tháng 4 - 2023
23:55
03/05/2023 09:40
Thứ tư
3
Tháng 5 - 2023
09:40
5N4Đ Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
9

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH010423-6N

Hãng bay: Vietnam Airlines