Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC080121JQ

Thứ sáu
8
Tháng 1 - 2021
Thứ ba
12
Tháng 1 - 2021
5N4D Đã khởi hành 0 người 16 người Đặt tour
2

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC120121JQ

Thứ ba
12
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
17
Tháng 1 - 2021
6N5Đ Đã khởi hành 0 người 16 người Đặt tour
3

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB070121TH2

Thứ năm
7
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
10
Tháng 1 - 2021
4N3D Đầy chỗ 3 người 0 người Đặt tour
4

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB090121

Thứ bảy
9
Tháng 1 - 2021
Thứ tư
13
Tháng 1 - 2021
5N4D Đầy chỗ 2 người 0 người Đặt tour
5

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB160121TH6

Thứ bảy
16
Tháng 1 - 2021
Thứ ba
19
Tháng 1 - 2021
4N3D Đầy chỗ 2 người 0 người Đặt tour
6

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT300121

Thứ bảy
30
Tháng 1 - 2021
Thứ bảy
30
Tháng 1 - 2021
1N 659.000 13 người 30 người Đặt tour
7

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT310121

Chủ nhật
31
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
31
Tháng 1 - 2021
1N 659.000 45 người 0 người Đặt tour
8

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ120121KD

Thứ ba
12
Tháng 1 - 2021
Thứ sáu
15
Tháng 1 - 2021
3N3D Đầy chỗ 38 người 0 người Đặt tour
9

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ150121

Thứ sáu
15
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
17
Tháng 1 - 2021
3N2D Đã khởi hành 21 người 4 người Đặt tour
10

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ290121

Thứ sáu
29
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
31
Tháng 1 - 2021
3N2D 4.190.000 5 người 20 người Đặt tour
11

TOUR TRONG NƯỚC

Mã lịch tour: TN230121DR

Thứ bảy
23
Tháng 1 - 2021
Chủ nhật
24
Tháng 1 - 2021
2N1Đ Đã khởi hành 9 người 1 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ĐÀ LẠT

Mã lịch tour: DL130221

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N3D 3.590.000 10 người 29 người Đặt tour
2

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN130221

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
3N2D 6.000.000 12 người 8 người Đặt tour
3

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN130221QN

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ bảy
20
Tháng 2 - 2021
8N7D Gọi 24 người 0 người Đặt tour
4

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN130221HUE

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
4N3D Gọi 7 người 13 người Đặt tour
5

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN140221

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N2D 6.000.000 0 người 20 người Đặt tour
6

TOUR ĐÀ NẴNG

Mã lịch tour: DN150221

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ tư
17
Tháng 2 - 2021
3N2D 6.000.000 2 người 18 người Đặt tour
7

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB130221-6N

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ năm
18
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 25 người 0 người Đặt tour
8

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB130221-4N

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
4N3D 9.990.000 4 người 11 người Đặt tour
9

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB130221-6N2

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ năm
18
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 22 người 3 người Đặt tour
10

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB140221-6N

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ sáu
19
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 16 người 9 người Đặt tour
11

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB140221-4N

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ tư
17
Tháng 2 - 2021
4N3D 9.990.000 6 người 9 người Đặt tour
12

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB140221-6N2

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ sáu
19
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 8 người 17 người Đặt tour
13

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB140221-5N

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ năm
18
Tháng 2 - 2021
5N4D 9.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB150221-6N

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ bảy
20
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 16 người 9 người Đặt tour
15

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB150221-4N

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ năm
18
Tháng 2 - 2021
4N3D 9.990.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB160221-6N

Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
Chủ nhật
21
Tháng 2 - 2021
6N5D 10.990.000 2 người 23 người Đặt tour
17

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB160221-4N

Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
Thứ sáu
19
Tháng 2 - 2021
4N3D 9.990.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR MIỀN TÂY

Mã lịch tour: MT130221

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
4N3D 5.990.000 6 người 24 người Đặt tour
19

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ050221

Thứ sáu
5
Tháng 2 - 2021
Chủ nhật
7
Tháng 2 - 2021
3N2D 5.990.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ120221

Thứ sáu
12
Tháng 2 - 2021
Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.590.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ130221

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.590.000 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ130221VN

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
3N2D 6.990.000 0 người 30 người Đặt tour
23

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ140221

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.590.000 0 người 25 người Đặt tour
24

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ140221M3

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.590.000 6 người 19 người Đặt tour
25

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ150221

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ tư
17
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.590.000 6 người 19 người Đặt tour
26

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ190221

Thứ sáu
19
Tháng 2 - 2021
Chủ nhật
21
Tháng 2 - 2021
3N2D 6.990.000 0 người 25 người Đặt tour
27

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ260221

Thứ sáu
26
Tháng 2 - 2021
Chủ nhật
28
Tháng 2 - 2021
3N2D 4.190.000 0 người 25 người Đặt tour
28

TOUR PHÚ YÊN

Mã lịch tour: PY130221

Thứ bảy
13
Tháng 2 - 2021
Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.990.000 0 người 25 người Đặt tour
29

TOUR PHÚ YÊN

Mã lịch tour: PY140221

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.690.000 14 người 11 người Đặt tour
30

TOUR PHÚ YÊN

Mã lịch tour: PY150221

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ tư
17
Tháng 2 - 2021
3N2D 7.690.000 12 người 13 người Đặt tour
31

TOUR QUY NHƠN

Mã lịch tour: QN140221

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ tư
17
Tháng 2 - 2021
4N3D 8.190.000 4 người 13 người Đặt tour
32

TOUR QUY NHƠN

Mã lịch tour: QN150221

Thứ hai
15
Tháng 2 - 2021
Thứ năm
18
Tháng 2 - 2021
4N3D 8.190.000 0 người 25 người Đặt tour
33

TOUR TRONG NƯỚC

Mã lịch tour: TN140221TD

Chủ nhật
14
Tháng 2 - 2021
Thứ ba
16
Tháng 2 - 2021
3N2D 4.990.000 10 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ050321

Thứ sáu
5
Tháng 3 - 2021
Chủ nhật
7
Tháng 3 - 2021
3N2D 4.190.000 0 người 25 người Đặt tour
2

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ120321

Thứ sáu
12
Tháng 3 - 2021
Chủ nhật
14
Tháng 3 - 2021
3N2D 4.190.000 0 người 25 người Đặt tour
3

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ190321

Thứ sáu
19
Tháng 3 - 2021
Chủ nhật
21
Tháng 3 - 2021
3N2D 4.190.000 0 người 25 người Đặt tour
4

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ260321

Thứ sáu
26
Tháng 3 - 2021
Chủ nhật
28
Tháng 3 - 2021
3N2D 4.190.000 0 người 25 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp