Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN210922

Hãng bay: VietJet Air

21/09/2022 19:30
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
19:30
26/09/2022 23:50
Thứ hai
26
Tháng 9 - 2022
23:50
6N5Đ 20.990.000 (Đầy chỗ) 22 người 0 người Đặt Chỗ
2

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA030922

03/09/2022
Thứ bảy
3
Tháng 9 - 2022
06/09/2022
Thứ ba
6
Tháng 9 - 2022
4N3D 12.990.000 (Đầy chỗ) 24 người 0 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080922

08/09/2022
Thứ năm
8
Tháng 9 - 2022
11/09/2022
Chủ nhật
11
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.990.000 (Đầy chỗ) 24 người 0 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA100922

10/09/2022
Thứ bảy
10
Tháng 9 - 2022
13/09/2022
Thứ ba
13
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.590.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA150922

15/09/2022
Thứ năm
15
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.990.000 (Đã khởi hành) 23 người 1 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA170922

17/09/2022
Thứ bảy
17
Tháng 9 - 2022
20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.590.000 (Đầy chỗ) 27 người 0 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA220922

22/09/2022
Thứ năm
22
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.990.000 (Đầy chỗ) 24 người 0 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA240922

24/09/2022
Thứ bảy
24
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
4N3D 11.590.000 (Đã khởi hành) 14 người 10 người Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290922

29/09/2022
Thứ năm
29
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
4N3D 11.990.000 23 người 1 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH060922HEY

06/09/2022
Thứ ba
6
Tháng 9 - 2022
13/09/2022
Thứ ba
13
Tháng 9 - 2022
8N7D Gọi (Đã khởi hành) 2 người 23 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH130922PTY

13/09/2022
Thứ ba
13
Tháng 9 - 2022
23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
11N10Đ Gọi (Đã khởi hành) 5 người 26 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH150922AT

15/09/2022
Thứ năm
15
Tháng 9 - 2022
22/09/2022
Thứ năm
22
Tháng 9 - 2022
9N8Đ Gọi (Đã khởi hành) 19 người 13 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH170922BA

17/09/2022
Thứ bảy
17
Tháng 9 - 2022
30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
11N10Đ Gọi (Đã khởi hành) 2 người 18 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200922BA

20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
11N10Đ Gọi (Đã khởi hành) 15 người 10 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200922QR

20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
28/09/2022
Thứ tư
28
Tháng 9 - 2022
9N8Đ 59.388.000 (Đã khởi hành) 19 người 6 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH200922TK

20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
11N10 Gọi (Đã khởi hành) 17 người 8 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH220922NT

22/09/2022
Thứ năm
22
Tháng 9 - 2022
29/09/2022
Thứ năm
29
Tháng 9 - 2022
9N8Đ 53.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 9 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH290922QH

29/09/2022
Thứ năm
29
Tháng 9 - 2022
06/10/2022
Thứ năm
6
Tháng 10 - 2022
9N8Đ 47.999.000 16 người 9 người Đặt Chỗ
19

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT160922SI

Hãng bay: Vietnam Airlines

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT230922SI

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT290922MS

Hãng bay: Vietnam Airlines

29/09/2022
Thứ năm
29
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
4N3D Gọi (Đầy chỗ) 12 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB100922EKTH

10/09/2022
Thứ bảy
10
Tháng 9 - 2022
14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
5N4Đ 27.990.000 (Đã khởi hành) 15 người 5 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB230922EKTH

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
5N4Đ 27.990.000 (Đầy chỗ) 20 người 0 người Đặt Chỗ
24

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ020922

02/09/2022
Thứ sáu
2
Tháng 9 - 2022
06/09/2022
Thứ ba
6
Tháng 9 - 2022
5N4D 17.990.000 (Đã khởi hành) 2 người 29 người Đặt Chỗ
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150922

15/09/2022
Thứ năm
15
Tháng 9 - 2022
19/09/2022
Thứ hai
19
Tháng 9 - 2022
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 12 người 27 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ160922

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 11 người 20 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210922-7C

21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
5N4D 17.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 35 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230922

Hãng bay: VietJet Air

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
5N4D 13.990.000 (Đã khởi hành) 28 người 3 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290922

Hãng bay: VietJet Air

29/09/2022
Thứ năm
29
Tháng 9 - 2022
03/10/2022
Thứ hai
3
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300922

Hãng bay: VietJet Air

30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 23 người 8 người Đặt Chỗ
31

Tour Maldives

Mã lịch tour: MV140922SQ

Hãng bay: Singapore Airline

14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
5N4Đ 47.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 16 người Đặt Chỗ
32

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS070922-5N

07/09/2022
Thứ tư
7
Tháng 9 - 2022
11/09/2022
Chủ nhật
11
Tháng 9 - 2022
5N4D 8.777.839 (Đã khởi hành) 14 người 10 người Đặt Chỗ
33

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140922-5N

14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
5N4D 8.822.320 (Đã khởi hành) 18 người 6 người Đặt Chỗ
34

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS200922-6N

20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
6N5Đ 10.813.025 (Đầy chỗ) 24 người 0 người Đặt Chỗ
35

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS210922-5N

Hãng bay: VietJet Air

21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
5N4D 10.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
36

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS270922-6N

Hãng bay: VietJet Air

27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 12.590.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
37

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280922-5N

Hãng bay: VietJet Air

28/09/2022
Thứ tư
28
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.990.000 15 người 9 người Đặt Chỗ
38

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI020922

02/09/2022
Thứ sáu
2
Tháng 9 - 2022
04/09/2022
Chủ nhật
4
Tháng 9 - 2022
3N2Đ 10.590.000 (Đầy chỗ) 25 người 0 người Đặt Chỗ
39

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI150922KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

15/09/2022
Thứ năm
15
Tháng 9 - 2022
17/09/2022
Thứ bảy
17
Tháng 9 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 18 người 0 người Đặt Chỗ
40

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI160922

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
3N2Đ 8.990.000 (Đã khởi hành) 21 người 4 người Đặt Chỗ
41

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI160922QH

Hãng bay: Bamboo

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
3N2Đ 8.990.000 (Đã khởi hành) 12 người 3 người Đặt Chỗ
42

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230922

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
3N2Đ 8.990.000 (Đã khởi hành) 0 người 25 người Đặt Chỗ
43

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230922-QH

Hãng bay: Bamboo

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
3N2Đ 8.990.000 (Đầy chỗ) 15 người 0 người Đặt Chỗ
44

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH090922VJ

09/09/2022
Thứ sáu
9
Tháng 9 - 2022
13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 23 người 1 người Đặt Chỗ
45

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH100922NOK

10/09/2022
Thứ bảy
10
Tháng 9 - 2022
14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đầy chỗ) 19 người 0 người Đặt Chỗ
46

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140922VJ

14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
5N4D 5.465.542 (Đã khởi hành) 12 người 7 người Đặt Chỗ
47

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH140922NEW

14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
5N4D 5.509.750 (Đã khởi hành) 15 người 9 người Đặt Chỗ
48

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH160922VJ

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
20/09/2022
Thứ ba
20
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 17 người 7 người Đặt Chỗ
49

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH170922NOK

17/09/2022
Thứ bảy
17
Tháng 9 - 2022
21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 13 người 6 người Đặt Chỗ
50

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210922KAN

21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 3 người Đặt Chỗ
51

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210922NEW

21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 12 người 12 người Đặt Chỗ
52

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH210922PK

Hãng bay: VietJet Air

21/09/2022
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
24/09/2022
Thứ bảy
24
Tháng 9 - 2022
4N3D 9.990.000 (Đầy chỗ) 19 người 0 người Đặt Chỗ
53

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230922VJ

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 22 người 2 người Đặt Chỗ
54

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH230922-539

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đầy chỗ) 26 người 0 người Đặt Chỗ
55

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH240922NOK

24/09/2022
Thứ bảy
24
Tháng 9 - 2022
28/09/2022
Thứ tư
28
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đã khởi hành) 16 người 3 người Đặt Chỗ
56

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH260922-539

26/09/2022
Thứ hai
26
Tháng 9 - 2022
30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280922NEW

28/09/2022
Thứ tư
28
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 8 người 16 người Đặt Chỗ
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH280922PK

Hãng bay: VietJet Air

28/09/2022
Thứ tư
28
Tháng 9 - 2022
01/10/2022
Thứ bảy
1
Tháng 10 - 2022
4N3D 9.990.000 4 người 15 người Đặt Chỗ
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300922VJ

Hãng bay: VietJet Air

30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 8 người 16 người Đặt Chỗ
60

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH300922-539

Hãng bay: VietJet Air

30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 (Đầy chỗ) 30 người 0 người Đặt Chỗ
61

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC100922JQ

10/09/2022
Thứ bảy
10
Tháng 9 - 2022
16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
7N6Đ 46.990.000 (Đã khởi hành) 2 người 13 người Đặt Chỗ
62

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240922JQ

24/09/2022
Thứ bảy
24
Tháng 9 - 2022
30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
7N6Đ 46.990.000 (Đã khởi hành) 2 người 13 người Đặt Chỗ
63

TOUR BÌNH HƯNG

Mã lịch tour: BH160922

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
2n2d 2.970.008 (Đầy chỗ) 38 người 0 người Đặt Chỗ
64

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: SP160922KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
3n2d 7.590.000 (Đầy chỗ) 15 người 0 người Đặt Chỗ
65

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB210922KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

21/09/2022 05:00
Thứ tư
21
Tháng 9 - 2022
05:00
25/09/2022 19:00
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
19:00
5N4Đ 8.940.000 (Đã khởi hành) 18 người 2 người Đặt Chỗ
66

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB230922KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
2N2Đ 2.790.000 (Đầy chỗ) 24 người 0 người Đặt Chỗ
67

TOUR NHA TRANG

Mã lịch tour: NT160922KD

Hãng bay: Vietnam Airlines

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
2N2D 7.090.000 (Đầy chỗ) 17 người 0 người Đặt Chỗ
68

TOUR PHAN THIẾT

Mã lịch tour: PT230922-539

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
27/09/2022
Thứ ba
27
Tháng 9 - 2022
5N4D Gọi (Đã khởi hành) 0 người 24 người Đặt Chỗ
69

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ020922

02/09/2022
Thứ sáu
2
Tháng 9 - 2022
04/09/2022
Chủ nhật
4
Tháng 9 - 2022
3N2D 4.903.226 (Đã khởi hành) 19 người 6 người Đặt Chỗ
70

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ030922VJ

03/09/2022
Thứ bảy
3
Tháng 9 - 2022
05/09/2022
Thứ hai
5
Tháng 9 - 2022
3N2D 3.869.307 (Đã khởi hành) 3 người 17 người Đặt Chỗ
71

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ140922PKD

Hãng bay: VietJet Air

14/09/2022
Thứ tư
14
Tháng 9 - 2022
16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
3N2D 6.000.000 (Đầy chỗ) 17 người 0 người Đặt Chỗ
72

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ160922

16/09/2022
Thứ sáu
16
Tháng 9 - 2022
18/09/2022
Chủ nhật
18
Tháng 9 - 2022
3N2D 5.290.000 (Đã khởi hành) 17 người 8 người Đặt Chỗ
73

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ170922VJ

17/09/2022
Thứ bảy
17
Tháng 9 - 2022
19/09/2022
Thứ hai
19
Tháng 9 - 2022
3N2D 5.290.000 (Đã khởi hành) 11 người 9 người Đặt Chỗ
74

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ230922

23/09/2022
Thứ sáu
23
Tháng 9 - 2022
25/09/2022
Chủ nhật
25
Tháng 9 - 2022
3N2D 5.290.000 (Đã khởi hành) 8 người 17 người Đặt Chỗ
75

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ300922

30/09/2022
Thứ sáu
30
Tháng 9 - 2022
02/10/2022
Chủ nhật
2
Tháng 10 - 2022
3N2D 5.290.000 16 người 9 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN121022

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022 19:30
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
19:30
17/10/2022 23:50
Thứ hai
17
Tháng 10 - 2022
23:50
6N5Đ 20.990.000 9 người 6 người Đặt Chỗ
2

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA011022

Hãng bay: VietJet Air

01/10/2022
Thứ bảy
1
Tháng 10 - 2022
04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA061022

Hãng bay: VietJet Air

06/10/2022
Thứ năm
6
Tháng 10 - 2022
10/10/2022
Thứ hai
10
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.900.000 23 người 2 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA081022

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 18 người 7 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA131022

Hãng bay: VietJet Air

13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA151022

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA201022

Hãng bay: VietJet Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 8 người 17 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA221022

Hãng bay: VietJet Air

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA291022

Hãng bay: VietJet Air

29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 13 người 12 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041022PTY

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 12 người 19 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041022BA

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH061022QH

06/10/2022
Thứ năm
6
Tháng 10 - 2022
13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
9N8Đ 47.990.000 20 người 5 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071022

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
8N7Đ Gọi 4 người 27 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH181022TK

18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
11N10Đ Gọi 18 người 7 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022NT

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
9N8Đ 53.990.000 (Đầy chỗ) 25 người 0 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022AT

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
9N8Đ Gọi 10 người 22 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201022QR

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
9N8Đ Gọi 16 người 9 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH271022DA

27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 2 người 29 người Đặt Chỗ
19

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT071022SI

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT141022SI

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT201022MS

Hãng bay: Vietnam Airlines

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB051022EK

Hãng bay: Emirates

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 27.990.000 2 người 20 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB071022EKTH

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB141022EK

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 27.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB261022EK

Hãng bay: Emirates

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 28.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ051022-7C

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 17.990.000 0 người 35 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071022

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 28 người 3 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ121022TW

Hãng bay: Tway Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 5 người 31 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131022

Hãng bay: VietJet Air

13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
17/10/2022
Thứ hai
17
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 10 người 29 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141022

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 29 người 2 người Đặt Chỗ
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141022JEJU

Hãng bay: Tway Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 23.990.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201022

Hãng bay: VietJet Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 28 người 11 người Đặt Chỗ
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201022TW

Hãng bay: Tway Air

20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
5N4Đ Gọi 5 người 31 người Đặt Chỗ
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211022

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 3 người 28 người Đặt Chỗ
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211022TW

Hãng bay: Tway Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 24 người 6 người Đặt Chỗ
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251022TW

Hãng bay: Tway Air

25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 0 người 36 người Đặt Chỗ
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ261022TW

Hãng bay: Tway Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 16.490.000 0 người 36 người Đặt Chỗ
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ271022

Hãng bay: VietJet Air

27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
31/10/2022
Thứ hai
31
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 0 người 39 người Đặt Chỗ
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281022

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 14 người 17 người Đặt Chỗ
40

Tour Maldives

Mã lịch tour: MV121022SQ

Hãng bay: Singapore Airline

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4Đ 47.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
41

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS041022-6N

Hãng bay: VietJet Air

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
42

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS051022-5N

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 2 người 23 người Đặt Chỗ
43

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS111022-6N

Hãng bay: VietJet Air

11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
44

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS121022-5N

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
45

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS181022-6N

Hãng bay: VietJet Air

18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
46

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS191022-5N

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
47

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS251022-6N

Hãng bay: VietJet Air

25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
48

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS261022-5N

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
49

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH051022VJ

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 28 người 3 người Đặt Chỗ
50

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH121022VJ

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 24 người 7 người Đặt Chỗ
51

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH191022VJ

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 7 người 24 người Đặt Chỗ
52

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH261022VJ

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 24.888.000 16 người 15 người Đặt Chỗ
53

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI071022

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 3 người 21 người Đặt Chỗ
54

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI071022-QH

Hãng bay: Bamboo

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 3 người 12 người Đặt Chỗ
55

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI141022

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
56

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI141022-QH

Hãng bay: Bamboo

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 15 người Đặt Chỗ
57

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI211022

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
58

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI211022-QH

Hãng bay: Bamboo

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 15 người Đặt Chỗ
59

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI281022

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
60

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI081022

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
13/10/2022
Thứ năm
13
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
61

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI151022

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
20/10/2022
Thứ năm
20
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
62

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI221022

Hãng bay: VietJet Air

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
27/10/2022
Thứ năm
27
Tháng 10 - 2022
6N5Đ 11.990.000 1 người 23 người Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH011022NOK

01/10/2022
Thứ bảy
1
Tháng 10 - 2022
05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 14 người 5 người Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051022-539

Hãng bay: VietJet Air

05/10/2022
Thứ tư
5
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071022VJ

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH071022NEW

Hãng bay: VietJet Air

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
11/10/2022
Thứ ba
11
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 4 người 25 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081022NOK

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH081022VJ

Hãng bay: VietJet Air

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121022-539

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH121022PK

Hãng bay: VietJet Air

12/10/2022
Thứ tư
12
Tháng 10 - 2022
15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
4N3D 9.990.000 14 người 5 người Đặt Chỗ
71

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141022VJ

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D 13.990.000 17 người 7 người Đặt Chỗ
72

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH141022NEW

Hãng bay: VietJet Air

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
18/10/2022
Thứ ba
18
Tháng 10 - 2022
5N4D Gọi 16 người 13 người Đặt Chỗ
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022NOK

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 11 người 8 người Đặt Chỗ
74

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022VJ

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 2 người 27 người Đặt Chỗ
75

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH151022VJ-C

Hãng bay: VietJet Air

15/10/2022
Thứ bảy
15
Tháng 10 - 2022
19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
5N4D 14.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
76

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191022-539

Hãng bay: VietJet Air

19/10/2022
Thứ tư
19
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
77

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH211022NEW

Hãng bay: VietJet Air

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
25/10/2022
Thứ ba
25
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
78

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221022NOK

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
79

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH221022

Hãng bay: Bamboo

22/10/2022
Thứ bảy
22
Tháng 10 - 2022
26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
80

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261022-539

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
81

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH261022PK

Hãng bay: VietJet Air

26/10/2022
Thứ tư
26
Tháng 10 - 2022
29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
82

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH281022NEW

Hãng bay: VietJet Air

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
83

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH291022

Hãng bay: Bamboo

29/10/2022
Thứ bảy
29
Tháng 10 - 2022
02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
84

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC081022JQ

08/10/2022
Thứ bảy
8
Tháng 10 - 2022
14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
7N6Đ 46.990.000 4 người 11 người Đặt Chỗ
85

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC241022JQ

24/10/2022
Thứ hai
24
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
7N6Đ Gọi 10 người 5 người Đặt Chỗ
86

TOUR MIỀN BẮC

Mã lịch tour: MB041022

Hãng bay: Bamboo

04/10/2022
Thứ ba
4
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
6N5D Gọi (Đầy chỗ) 8 người 0 người Đặt Chỗ
87

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ071022

07/10/2022
Thứ sáu
7
Tháng 10 - 2022
09/10/2022
Chủ nhật
9
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
88

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ141022

14/10/2022
Thứ sáu
14
Tháng 10 - 2022
16/10/2022
Chủ nhật
16
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
89

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ211022

21/10/2022
Thứ sáu
21
Tháng 10 - 2022
23/10/2022
Chủ nhật
23
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
90

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ281022

28/10/2022
Thứ sáu
28
Tháng 10 - 2022
30/10/2022
Chủ nhật
30
Tháng 10 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN091122

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022 19:30
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
19:30
14/11/2022 23:50
Thứ hai
14
Tháng 11 - 2022
23:50
6N5Đ 20.990.000 5 người 10 người Đặt Chỗ
2

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN301122

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
05/12/2022
Thứ hai
5
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 20.990.000 6 người 9 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA051122

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA101122

Hãng bay: VietJet Air

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA121122

Hãng bay: VietJet Air

12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA171122

Hãng bay: VietJet Air

17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA191122

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA241122

Hãng bay: VietJet Air

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA261122

Hãng bay: VietJet Air

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH021122DA

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
11N8Đ 65.990.000 0 người 30 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031122NT

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
9N8Đ 53.990.000 11 người 14 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031122AT

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH041122

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071122BA

07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
12N11D Gọi 13 người 13 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH091122PTY

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
11N10Đ Gọi 16 người 15 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101122NT

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 14 người 11 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH171122AT

17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
9N8Đ Gọi 3 người 29 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH231122PTY

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
11N10Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241122NT

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
9N8Đ 53.990.000 20 người 5 người Đặt Chỗ
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241122HUY

24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT111122SI

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB041122EK

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 27.990.000 2 người 18 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB111122EK

Hãng bay: Emirates

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB261122EK

Hãng bay: Emirates

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
5N4Đ 27.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031122

Hãng bay: VietJet Air

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 13 người 26 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ041122

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101122

Hãng bay: VietJet Air

10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
14/11/2022
Thứ hai
14
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 8 người 31 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ111122

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ181122

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 4 người 27 người Đặt Chỗ
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251122

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
31

Tour Maldives

Mã lịch tour: MV231122SQ

Hãng bay: Singapore Airline

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 16 người Đặt Chỗ
32

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS011122-6N

Hãng bay: VietJet Air

01/11/2022
Thứ ba
1
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
33

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS021122-5N

Hãng bay: VietJet Air

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
34

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS081122-6N

Hãng bay: VietJet Air

08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
35

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS091122-5N

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
36

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS151122-6N

Hãng bay: VietJet Air

15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
37

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS161122-5N

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
38

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS221122-6N

Hãng bay: VietJet Air

22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
39

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS231122-5N

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
40

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS291122-6N

Hãng bay: VietJet Air

29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
41

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS301122-5N

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
42

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH031122VJ

Hãng bay: VietJet Air

03/11/2022
Thứ năm
3
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
43

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH091122VJ

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
44

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH161122VJ

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
45

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH231122VJ

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
46

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH301122VJ

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 24.888.000 0 người 31 người Đặt Chỗ
47

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI041122

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
48

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI111122

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
49

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI181122

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
50

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI251122

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
3N2Đ 8.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
51

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI051122

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
10/11/2022
Thứ năm
10
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
52

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI121122

Hãng bay: VietJet Air

12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
17/11/2022
Thứ năm
17
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
53

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI191122

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
24/11/2022
Thứ năm
24
Tháng 11 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 18 người Đặt Chỗ
54

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI261122

Hãng bay: VietJet Air

26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
55

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH021122-539

Hãng bay: VietJet Air

02/11/2022
Thứ tư
2
Tháng 11 - 2022
06/11/2022
Chủ nhật
6
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
56

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH041122NEW

Hãng bay: VietJet Air

04/11/2022
Thứ sáu
4
Tháng 11 - 2022
08/11/2022
Thứ ba
8
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051122VJ

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH051122VJ.

Hãng bay: VietJet Air

05/11/2022
Thứ bảy
5
Tháng 11 - 2022
09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091122PK

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
12/11/2022
Thứ bảy
12
Tháng 11 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
60

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH091122-539

Hãng bay: VietJet Air

09/11/2022
Thứ tư
9
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
61

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH111122NEW

Hãng bay: VietJet Air

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
15/11/2022
Thứ ba
15
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
62

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161122-539

Hãng bay: VietJet Air

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
63

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH161122

Hãng bay: Bamboo

16/11/2022
Thứ tư
16
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
5N4D Gọi 0 người 24 người Đặt Chỗ
64

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH181122NEW

Hãng bay: VietJet Air

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
22/11/2022
Thứ ba
22
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
65

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH191122VJ

Hãng bay: VietJet Air

19/11/2022
Thứ bảy
19
Tháng 11 - 2022
23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
66

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122-539

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
67

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122PK

Hãng bay: VietJet Air

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
26/11/2022
Thứ bảy
26
Tháng 11 - 2022
4N3D 9.990.000 0 người 19 người Đặt Chỗ
68

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH231122

Hãng bay: Bamboo

23/11/2022
Thứ tư
23
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.390.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
69

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH251122NEW

Hãng bay: VietJet Air

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
29/11/2022
Thứ ba
29
Tháng 11 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
70

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH301122-539

Hãng bay: VietJet Air

30/11/2022
Thứ tư
30
Tháng 11 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
5N4D 6.590.000 0 người 29 người Đặt Chỗ
71

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC071122JQ

Hãng bay: Jetstar

07/11/2022
Thứ hai
7
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
72

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC211122JQ

Hãng bay: Jetstar

21/11/2022
Thứ hai
21
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
7N6Đ 46.990.000 0 người 16 người Đặt Chỗ
73

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ111122

11/11/2022
Thứ sáu
11
Tháng 11 - 2022
13/11/2022
Chủ nhật
13
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 26 người Đặt Chỗ
74

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ181122

18/11/2022
Thứ sáu
18
Tháng 11 - 2022
20/11/2022
Chủ nhật
20
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 17 người Đặt Chỗ
75

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ251122

25/11/2022
Thứ sáu
25
Tháng 11 - 2022
27/11/2022
Chủ nhật
27
Tháng 11 - 2022
3N2D 4.890.000 0 người 23 người Đặt Chỗ
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

TOUR ẤN ĐỘ

Mã lịch tour: AN281222

Hãng bay: VietJet Air

28/12/2022
Thứ tư
28
Tháng 12 - 2022
02/01/2023
Thứ hai
2
Tháng 1 - 2023
6N5Đ 22.990.000 2 người 13 người Đặt Chỗ
2

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA011222

Hãng bay: VietJet Air

01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
3

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA031222

Hãng bay: VietJet Air

03/12/2022
Thứ bảy
3
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA081222

Hãng bay: VietJet Air

08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA101222

Hãng bay: VietJet Air

10/12/2022
Thứ bảy
10
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA151222

Hãng bay: VietJet Air

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
7

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA171222

Hãng bay: VietJet Air

17/12/2022
Thứ bảy
17
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
4N3D 10.990.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
8

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH011222HUY

01/12/2022
Thứ năm
1
Tháng 12 - 2022
08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH081222AT

08/12/2022
Thứ năm
8
Tháng 12 - 2022
15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 32 người Đặt Chỗ
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH091222

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 3 người 28 người Đặt Chỗ
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH121222BA

12/12/2022
Thứ hai
12
Tháng 12 - 2022
23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
11N10D Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH151222NT

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
9N8Đ 53.990.000 4 người 21 người Đặt Chỗ
13

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH151222DA

15/12/2022
Thứ năm
15
Tháng 12 - 2022
22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
14

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH201222

20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 0 người 31 người Đặt Chỗ
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH211222BA

21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
31/12/2022
Thứ bảy
31
Tháng 12 - 2022
11N10D Gọi 0 người 26 người Đặt Chỗ
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH221222NT

22/12/2022
Thứ năm
22
Tháng 12 - 2022
29/12/2022
Thứ năm
29
Tháng 12 - 2022
9N8Đ Gọi 4 người 21 người Đặt Chỗ
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH231222TH

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
30/12/2022
Thứ sáu
30
Tháng 12 - 2022
8N7Đ Gọi 4 người 22 người Đặt Chỗ
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH291222NT

29/12/2022
Thứ năm
29
Tháng 12 - 2022
05/01/2023
Thứ năm
5
Tháng 1 - 2023
9N8Đ Gọi 4 người 21 người Đặt Chỗ
19

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT021222SI

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
04/12/2022
Chủ nhật
4
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
20

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT091222SI

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
21

TOUR DU THUYỀN

Mã lịch tour: DT161222SI

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
3N2D Gọi (Đầy chỗ) 0 người 0 người Đặt Chỗ
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB021222EK

Hãng bay: Emirates

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4Đ Gọi 0 người 20 người Đặt Chỗ
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB091222EK

Hãng bay: Emirates

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB161222FIFA

Hãng bay: Emirates

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
21/12/2022
Thứ tư
21
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 251.760.000 5 người 5 người Đặt Chỗ
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB231222EK

Hãng bay: Emirates

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
5N4Đ 29.990.000 0 người 20 người Đặt Chỗ
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021222

Hãng bay: VietJet Air

02/12/2022
Thứ sáu
2
Tháng 12 - 2022
06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091222

Hãng bay: VietJet Air

09/12/2022
Thứ sáu
9
Tháng 12 - 2022
13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161222

Hãng bay: VietJet Air

16/12/2022
Thứ sáu
16
Tháng 12 - 2022
20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231222

Hãng bay: VietJet Air

23/12/2022
Thứ sáu
23
Tháng 12 - 2022
27/12/2022
Thứ ba
27
Tháng 12 - 2022
5N4D 13.990.000 2 người 29 người Đặt Chỗ
30

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS061222-6N

Hãng bay: VietJet Air

06/12/2022
Thứ ba
6
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
31

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS071222-5N

Hãng bay: VietJet Air

07/12/2022
Thứ tư
7
Tháng 12 - 2022
11/12/2022
Chủ nhật
11
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
32

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS131222-6N

Hãng bay: VietJet Air

13/12/2022
Thứ ba
13
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
33

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS141222-5N

Hãng bay: VietJet Air

14/12/2022
Thứ tư
14
Tháng 12 - 2022
18/12/2022
Chủ nhật
18
Tháng 12 - 2022
5N4D 10.490.000 0 người 25 người Đặt Chỗ
34

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS201222-6N

Hãng bay: VietJet Air

20/12/2022
Thứ ba
20
Tháng 12 - 2022
25/12/2022
Chủ nhật
25
Tháng 12 - 2022
6N5Đ 11.990.000 0 người 24 người Đặt Chỗ
35