Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB050519CZ

Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB110519CZ

Thứ bảy
11
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB120519CZ

Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB180519CZ

Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 6 người 20 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB190519CZ

Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 26 người Đặt tour
6

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB250519CZ

Thứ bảy
25
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
31
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 22 người 4 người Đặt tour
7

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB260519CZ

Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
7N6D 17.990.000 15 người 11 người Đặt tour
8

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT180519CZ

Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
9

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT230519

Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 12 người 8 người Đặt tour
10

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ150519

Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 14 người 5 người Đặt tour
11

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ290519CX

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 5 người 19 người Đặt tour
12

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ290519

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 11 người 8 người Đặt tour
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA160519

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
4N3D Đã khởi hành 4 người 20 người Đặt tour
14

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK030519TP

Thứ sáu
3
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
8
Tháng 5 - 2019
6N6D Đã khởi hành 0 người 21 người Đặt tour
15

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK180519

Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
6N6D Đã khởi hành 12 người 9 người Đặt tour
16

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK210519

Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 19 người Đặt tour
17

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK220519

Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
6N6D Đã khởi hành 7 người 12 người Đặt tour
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090519

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
10N9Đ Đã khởi hành 2 người 29 người Đặt tour
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140519

Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 23 người 8 người Đặt tour
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH290519

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 43.990.000 12 người 19 người Đặt tour
21

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB210519BI

Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 0 người 16 người Đặt tour
22

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280519BI

Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
6N5D 24.990.000 5 người 17 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060519EVA

Thứ hai
6
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
10
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 22 người 8 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070519TIEN

Thứ ba
7
Tháng 5 - 2019
Thứ bảy
11
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 73 người 2 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080519VJ

Thứ tư
8
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 10 người 5 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090519VJB4

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
13
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 2 người 13 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090519EVA

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
13
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 28 người 2 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100519CI

Thứ sáu
10
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 2 người 23 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150519VJ

Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
5N4D Đầy chỗ 22 người 0 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160519CI

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 14 người 11 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160519VJB4

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 15 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA160519EVA

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 27 người 3 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200519EVA

Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 29 người 1 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220519VJ

Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
5N4D Đầy chỗ 24 người 0 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230519VJB4

Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 15 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA230519EVA

Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
5N4D Đầy chỗ 38 người 0 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240519CI

Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 21 người 4 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290519VJ

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4D 10.990.000 0 người 15 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300519CI

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
3
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 11.990.000 7 người 18 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300519VJB4

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
3
Tháng 6 - 2019
5N4D 10.990.000 0 người 15 người Đặt tour
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300519EVA

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
3
Tháng 6 - 2019
5N4D 10.990.000 0 người 30 người Đặt tour
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080519TOP

Thứ tư
8
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 31 người 4 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0905197C

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
13
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 10 người 14 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090519LM

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
13
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 17 người 14 người Đặt tour
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120519JJ

Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 9 người 25 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150519TOP

Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 15 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150519LM

Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 9 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1605197C

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 16 người 8 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2105197C

Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
Thứ bảy
25
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 22 người 2 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220519TOP

Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 30 người 12 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2305197C

Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 28 người 0 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250519LM

Thứ bảy
25
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 13 người 18 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260519JJ

Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
31
Tháng 5 - 2019
6N5Đ 19.990.000 34 người 0 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290519TOP

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 21 người 18 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290519TW

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.990.000 26 người 0 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ310519LM

Thứ sáu
31
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
4
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 31 người 0 người Đặt tour
57

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK160519CX

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
4N3D Đã khởi hành 11 người 13 người Đặt tour
58

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK300519CX

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
4N3D 14.990.000 13 người 11 người Đặt tour
59

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS070519

Thứ ba
7
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 3 người 21 người Đặt tour
60

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS090519

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 8 người 16 người Đặt tour
61

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110519-5N

Thứ bảy
11
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 17 người 2 người Đặt tour
62

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS140519

Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 22 người Đặt tour
63

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS180519-5N

Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 14 người 5 người Đặt tour
64

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS210519

Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 12 người 12 người Đặt tour
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS230519

Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 8 người 16 người Đặt tour
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS250519-5N

Thứ bảy
25
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
5N4D Đầy chỗ 19 người 0 người Đặt tour
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS280519

Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 3 người 21 người Đặt tour
68

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US200519

Thứ hai
20
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 13 người 3 người Đặt tour
69

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300519

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 50.900.000 9 người 10 người Đặt tour
70

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI040519

Thứ bảy
4
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
6
Tháng 5 - 2019
3N2D Đã khởi hành 19 người 1 người Đặt tour
71

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI110519

Thứ bảy
11
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
13
Tháng 5 - 2019
3N2D Đã khởi hành 17 người 3 người Đặt tour
72

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI250519

Thứ bảy
25
Tháng 5 - 2019
Thứ hai
27
Tháng 5 - 2019
3N2D Đầy chỗ 22 người 0 người Đặt tour
73

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI020519

Thứ năm
2
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
7
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
74

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI160519

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 8 người 16 người Đặt tour
75

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI300519

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
4
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 12 người 12 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020519VJ

Thứ năm
2
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
7
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 10 người 14 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030519VNA

Thứ sáu
3
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
8
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 31 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050519VNA

Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
10
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 31 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050519VJ

Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
5N4D Đầy chỗ 43 người 0 người Đặt tour
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060519JS

Thứ hai
6
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
10
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080519VNA

Thứ tư
8
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 4 người 27 người Đặt tour
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090519VJ

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 16 người 8 người Đặt tour
83

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100519VNA

Thứ sáu
10
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 25 người 6 người Đặt tour
84

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120519VNA

Chủ nhật
12
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 10 người 21 người Đặt tour
85

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140519VJ

Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 9 người 15 người Đặt tour
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150519VNA

Thứ tư
15
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 10 người 21 người Đặt tour
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170519JS

Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 33 người Đặt tour
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170519VNA

Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
6N5D Đầy chỗ 51 người 0 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190519LG

Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
5N5D Đã khởi hành 3 người 16 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190519VNA

Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 2 người 29 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190519VJ

Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
Thứ năm
23
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 15 người 9 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210519VJ

Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 18 người 6 người Đặt tour
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220519VNA

Thứ tư
22
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 31 người Đặt tour
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240519VNA

Thứ sáu
24
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
6N5D Đã khởi hành 27 người 4 người Đặt tour
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260519VNA

Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
Thứ sáu
31
Tháng 5 - 2019
6N5D 14.990.000 10 người 21 người Đặt tour
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260519VJ

Chủ nhật
26
Tháng 5 - 2019
Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
5N4D 13.990.000 8 người 16 người Đặt tour
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300519VJ

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
4
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.500.000 26 người 0 người Đặt tour
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310519VNA

Thứ sáu
31
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.490.000 3 người 28 người Đặt tour
99

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC170519

Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 2 người 13 người Đặt tour
100

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280519

Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 39.990.000 27 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB010619CZ

Thứ bảy
1
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
7N6Đ 17.990.000 9 người 17 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB080619CZ

Thứ bảy
8
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
7N6Đ 17.990.000 9 người 17 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB100619CZ

Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB150619CZ

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
21
Tháng 6 - 2019
7N6Đ 17.990.000 3 người 23 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB220619CZ

Thứ bảy
22
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
28
Tháng 6 - 2019
7N6Đ 17.990.000 4 người 22 người Đặt tour
6

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB240619CZ

Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
7

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB290619CZ

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
5
Tháng 7 - 2019
7N6Đ 17.990.000 6 người 20 người Đặt tour
8

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH210619CX

Thứ sáu
21
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
7N6D 18.990.000 22 người 13 người Đặt tour
9

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH280619CX

Thứ sáu
28
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
3
Tháng 7 - 2019
7N6D 18.990.000 10 người 25 người Đặt tour
10

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT010619CZ

Thứ bảy
1
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
7N6Đ 18.690.000 0 người 20 người Đặt tour
11

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050619CX

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
12

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050619

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 14 người 5 người Đặt tour
13

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ120619CX

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 19 người 0 người Đặt tour
14

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ190619CX

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 15 người 9 người Đặt tour
15

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260619CX

Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
16

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260619

Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
17

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA130619

Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
4N3D 11.990.000 5 người 19 người Đặt tour
18

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA270619

Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
4N3D 11.990.000 7 người 17 người Đặt tour
19

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK070619TP

Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
6N6D 15.990.000 6 người 15 người Đặt tour
20

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK100619

Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.990.000 25 người 0 người Đặt tour
21

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK210619TP

Thứ sáu
21
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
22

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK240619

Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
6N6D 47.970.000 0 người 21 người Đặt tour
23

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH080619KD

Thứ bảy
8
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
9N8Đ 58.990.000 17 người 0 người Đặt tour
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB090619BI

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
25

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB180619BI

Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
6N5D Gọi 8 người 14 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030619EVA

Thứ hai
3
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 31 người 0 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040619EVA

Thứ ba
4
Tháng 6 - 2019
Thứ bảy
8
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 11.590.000 30 người 0 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050619VJ

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4D 12.390.000 18 người 0 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060619VJB4

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.990.000 14 người 1 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060619EVA

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 30 người 0 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060619CI

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.990.000 10 người 15 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA120619VJ

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4D 12.390.000 5 người 10 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130619VJB4

Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
17
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.990.000 9 người 6 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130619EVA

Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
17
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 18 người 12 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170619EVA

Thứ hai
17
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
21
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190619VJ

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4D 12.390.000 12 người 3 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200619VJB4

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 15 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200619EVA

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 11 người 19 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210619GST

Thứ sáu
21
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
5N4Đ Gọi 80 người 0 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220619CI

Thứ bảy
22
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 30 người Đặt tour
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250619EVA

Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.290.000 9 người 21 người Đặt tour
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA260619VJ

Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
5N4D 12.390.000 0 người 15 người Đặt tour
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270619VJB4

Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 15 người Đặt tour
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270619EVA

Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.290.000 12 người 18 người Đặt tour
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290619EVA

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
3
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.290.000 0 người 30 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ020619JJ

Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 19.990.000 14 người 20 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050619TOP

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 29 người 10 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0606197C

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 28 người 0 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090619JJ

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 19.990.000 33 người 0 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100619TW

Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.990.000 30 người 0 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120619TOP

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 20 người 9 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1306197C

Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
17
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 9 người 15 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150619TW

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 31 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190619TOP

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 15 người 24 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ190619TW

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 26 người 8 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2006197C

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 17 người 7 người Đặt tour
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220619TW

Thứ bảy
22
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.990.000 5 người 18 người Đặt tour
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260619TOP

Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 14.390.000 14 người 21 người Đặt tour
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2706197C

Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.390.000 15 người 9 người Đặt tour
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280619KD

Thứ sáu
28
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 12.400.000 29 người 10 người Đặt tour
61

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300619JJ

Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
5
Tháng 7 - 2019
6N5Đ 19.990.000 19 người 10 người Đặt tour
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120619CX

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK150619CX

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
4N3D 14.990.000 12 người 12 người Đặt tour
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK190619

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.990.000 37 người 3 người Đặt tour
65

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290619CX

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS010619-5n

Thứ bảy
1
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.390.000 26 người 0 người Đặt tour
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS040619

Thứ ba
4
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 5 người 19 người Đặt tour
68

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS060619

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
11
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 34 người 0 người Đặt tour
69

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS080619-5N

Thứ bảy
8
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.390.000 20 người 0 người Đặt tour
70

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS110619

Thứ ba
11
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 4 người 20 người Đặt tour
71

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS150619-5N

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.390.000 19 người 0 người Đặt tour
72

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS180619

Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 0 người 24 người Đặt tour
73

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS220619-5N

Thứ bảy
22
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
5N4D 11.390.000 13 người 6 người Đặt tour
74

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS250619

Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 4 người 20 người Đặt tour
75

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS290619-5N

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
3
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.390.000 6 người 13 người Đặt tour
76

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US200619HX

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 29.990.000 5 người 11 người Đặt tour
77

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG200619

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 51.900.000 1 người 18 người Đặt tour
78

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI010619

Thứ bảy
1
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
3
Tháng 6 - 2019
3N2D 9.990.000 23 người 0 người Đặt tour
79

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI080619

Thứ bảy
8
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
10
Tháng 6 - 2019
3N2D 9.990.000 20 người 0 người Đặt tour
80

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI150619

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
17
Tháng 6 - 2019
3N2D 9.990.000 4 người 16 người Đặt tour
81

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI220619

Thứ bảy
22
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
24
Tháng 6 - 2019
3N2D 9.990.000 0 người 20 người Đặt tour
82

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI290619

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 7 - 2019
3N2D 9.990.000 12 người 8 người Đặt tour
83

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI130619

Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 45 người 0 người Đặt tour
84

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI200619

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
6N5D 12.690.000 8 người 16 người Đặt tour
85

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI270619

Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 7 - 2019
6N5D 12.690.000 0 người 24 người Đặt tour
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020619VJ

Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.500.000 8 người 16 người Đặt tour
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050619VNA

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.490.000 2 người 29 người Đặt tour
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060619VJ

Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
11
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.500.000 26 người 0 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070619LG

Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
5N5D 18.490.000 5 người 14 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070619VNA

Thứ sáu
7
Tháng 6 - 2019
Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
6N5D 15.490.000 9 người 22 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090619VJ

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.500.000 0 người 24 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090619TP

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
5N4D 15.990.000 0 người 25 người Đặt tour
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ090619TN

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
13
Tháng 6 - 2019
5N4D 15.990.000 0 người 40 người Đặt tour
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120619VNA

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.490.000 0 người 31 người Đặt tour
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ160619VJ

Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.500.000 0 người 24 người Đặt tour
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190619VNA

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.490.000 2 người 29 người Đặt tour
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ230619VJ

Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
28
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.500.000 0 người 24 người Đặt tour
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300619VJ

Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
4
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.500.000 0 người 24 người Đặt tour
99

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140619

Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 31.990.000 7 người 8 người Đặt tour
100

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC250619

Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 39.990.000 17 người 0 người Đặt tour
101

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ280619

Thứ sáu
28
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
3N2Đ 4.990.000 0 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB060719CZ

Thứ bảy
6
Tháng 7 - 2019
Thứ sáu
12
Tháng 7 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ030719

Thứ tư
3
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
7
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100719CX

Thứ tư
10
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100719

Thứ tư
10
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ170719

Thứ tư
17
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
21
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240719CX

Thứ tư
24
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240719

Thứ tư
24
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
8

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ310719

Thứ tư
31
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
9

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA110719

Thứ năm
11
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
10

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA180719

Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
21
Tháng 7 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
11

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA250719

Thứ năm
25
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB090719BI

Thứ ba
9
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
13

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB230719BI

Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA040719EVA

Thứ năm
4
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
8
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 0 người 30 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060719EVA

Thứ bảy
6
Tháng 7 - 2019
Thứ tư
10
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 0 người 30 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110719EVA

Thứ năm
11
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
15
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 40 người 0 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130719EVA

Thứ bảy
13
Tháng 7 - 2019
Thứ tư
17
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 0 người 30 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180719EVA

Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
22
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 0 người 30 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200719EVA

Thứ bảy
20
Tháng 7 - 2019
Thứ tư
24
Tháng 7 - 2019
5N4D 11.590.000 0 người 30 người Đặt tour
20

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ020719TW

Thứ ba
2
Tháng 7 - 2019
Thứ bảy
6
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
21

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030719TOP

Thứ tư
3
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
7
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 4 người 30 người Đặt tour
22

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040719LM

Thứ năm
4
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
8
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 10 người 19 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070719TW

Chủ nhật
7
Tháng 7 - 2019
Thứ năm
11
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 42 người Đặt tour
24

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080719TOP

Thứ hai
8
Tháng 7 - 2019
Thứ sáu
12
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 42 người Đặt tour
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100719JJ

Thứ tư
10
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
15
Tháng 7 - 2019
6N5Đ 19.990.000 25 người 0 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110719TOP

Thứ năm
11
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
15
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 42 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120719LM

Thứ sáu
12
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
16
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 32 người Đặt tour
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130719JJ

Thứ bảy
13
Tháng 7 - 2019
Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
6N5Đ 20.990.000 0 người 29 người Đặt tour
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170719TW

Thứ tư
17
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
21
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 29 người Đặt tour
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180719TOP

Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
Thứ hai
22
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 42 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2407197C

Thứ tư
24
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
32

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200719CX

Thứ bảy
20
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
33

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270719CX

Thứ bảy
27
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
30
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
34

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG110719

Thứ năm
11
Tháng 7 - 2019
Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
8N7Đ 51.990.000 25 người 5 người Đặt tour
35

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG180719

Thứ năm
18
Tháng 7 - 2019
Thứ năm
25
Tháng 7 - 2019
8N7Đ 51.990.000 8 người 11 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210719INCE

Chủ nhật
21
Tháng 7 - 2019
Thứ sáu
26
Tháng 7 - 2019
6N5D 15.490.000 38 người 0 người Đặt tour
37

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC190719

Thứ sáu
19
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
38

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300719

Thứ ba
30
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
6N5Đ 39.990.000 2 người 13 người Đặt tour
39

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ140719

Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
16
Tháng 7 - 2019
3N2Đ 4.990.000 0 người 18 người Đặt tour
40

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ210719

Chủ nhật
21
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
3N2Đ 4.990.000 0 người 18 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB310819CZ

Thứ bảy
31
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
6
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ070819

Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ140819CX

Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
4

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA010819

Thứ năm
1
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
5

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080819

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
6

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290819

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
4N3D 11.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK300819TP

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB130819BI

Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270819BI

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
10

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290819KE

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 18.990.000 0 người 34 người Đặt tour
11

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK080819CX

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC160819

Thứ sáu
16
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
20
Tháng 8 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
13

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC270819

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 39.990.000 0 người 15 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB020919CZ

Thứ hai
2
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB070919CZ

Thứ bảy
7
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB140919CZ

Thứ bảy
14
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ180919

Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK060919TP

Thứ sáu
6
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
6

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK200919TP

Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
7

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100919

Thứ ba
10
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
10N9Đ 32.419.748 1 người 30 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB030919BI

Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB240919BI

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
10

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG260919

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
8N7Đ 50.900.000 0 người 19 người Đặt tour
11

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200919LG

Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 9 - 2019
5N5D 18.490.000 0 người 19 người Đặt tour
12

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130919

Thứ sáu
13
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
13

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240919

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 39.990.000 5 người 10 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB051019CZ

Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB121019CZ

Thứ bảy
12
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB191019CZ

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB211019CZ

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB261019CZ

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
6

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH151019CX

Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
7

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH221019CX

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
8

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH291019CX

Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
9

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK111019TP

Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
10

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK181019TP

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
11

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB081019BI

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
12

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB221019BI

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
13

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181019LG

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N5D 18.490.000 0 người 19 người Đặt tour
14

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC181019

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp