Lịch Tour

Bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ năm 2018 cùng gia đình và bạn bè chưa? Tham khảo chùm tour 2018 trong nước và nước ngoài của Triều Hảo Tourist khởi hành từ Tp.HCM.

Du lịch khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh

Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB280219

Thứ năm
28
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
7N6Đ 17.690.000 6 người 19 người Đặt tour
2

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH140219HX

Thứ năm
14
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 12 người 13 người Đặt tour
3

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH210219HX

Thứ năm
21
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 2 - 2019
5N4Đ 17.990.000 8 người 17 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050219CX

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4D Đầy chỗ 20 người 0 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050219HX

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 18 người 6 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ130219

Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 24 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ200219

Thứ tư
20
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 2 - 2019
5N4D 13.990.000 10 người 14 người Đặt tour
8

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ270219

Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 6 người 18 người Đặt tour
9

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK060219

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 2 - 2019
6N6D Đã khởi hành 5 người 14 người Đặt tour
10

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK130219

Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 9 người Đặt tour
11

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK250219

Thứ hai
25
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
12

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK260219

Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
13

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA060219BKM2

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
4N3D Đầy chỗ 92 người 0 người Đặt tour
14

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA070219M3

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
4N3D Đầy chỗ 48 người 0 người Đặt tour
15

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA070219BKM3

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
4N3D Đầy chỗ 45 người 0 người Đặt tour
16

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA080219M4

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
4N3D Đầy chỗ 40 người 0 người Đặt tour
17

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA080219BKM4

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
4N3D Đầy chỗ 47 người 0 người Đặt tour
18

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA140219

Thứ năm
14
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 2 người 33 người Đặt tour
19

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA140219BK

Thứ năm
14
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 16 người 19 người Đặt tour
20

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA210219

Thứ năm
21
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 2 - 2019
4N3D 3.750.000 6 người 29 người Đặt tour
21

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA210219BK

Thứ năm
21
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 2 - 2019
4N3D 4.850.000 5 người 30 người Đặt tour
22

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA280219

Thứ năm
28
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
4N3D 3.750.000 0 người 35 người Đặt tour
23

TOUR CAMPUCHIA

Mã lịch tour: CA280219BK

Thứ năm
28
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
4N3D 4.850.000 0 người 35 người Đặt tour
24

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH020219

Thứ bảy
2
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 9 người 21 người Đặt tour
25

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH070219

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
16
Tháng 2 - 2019
10N9Đ Đã khởi hành 5 người 26 người Đặt tour
26

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140219

Thứ năm
14
Tháng 2 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 2 - 2019
8N7Đ Đã khởi hành 6 người 25 người Đặt tour
27

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH210219

Thứ năm
21
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 3 - 2019
10N9Đ 55.990.000 0 người 31 người Đặt tour
28

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB040219

Thứ hai
4
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 4 người 12 người Đặt tour
29

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB070219TG

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 3 người Đặt tour
30

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB080219

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 8 người 17 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219CI

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 16 người 2 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219HSR

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 29 người 1 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219TCH

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 13 người 17 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219KHH

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 12 người 8 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219VJB4

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 7 người 18 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050219EVA

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 11 người 9 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060219VJ

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070219VJB4

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070219CI

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 10 người 22 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080219VJM4

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
41

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA090219CI

Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 10 người 10 người Đặt tour
42

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150219CI

Thứ sáu
15
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
19
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 10 người 25 người Đặt tour
43

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220219CI

Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
5N4Đ 11.990.000 3 người 32 người Đặt tour
44

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270219VJ

Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 11.490.000 0 người 25 người Đặt tour
45

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280219VJB4

Thứ năm
28
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040219VJ

Thứ hai
4
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 26 người 0 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ040219TW

Thứ hai
4
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 29 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0402197C

Thứ hai
4
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 28 người 0 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050219KE

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
4N4Đ Đầy chỗ 26 người 0 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060219

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 30 người 0 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0602197C

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 17 người 7 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080219

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 2 - 2019
5N4N Đã khởi hành 47 người 2 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090219

Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 11 người 18 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1302197C

Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 16 người 8 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150219

Thứ sáu
15
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
19
Tháng 2 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 25 người 4 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200219

Thứ tư
20
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 2 - 2019
5N4Đ 13.990.000 18 người 11 người Đặt tour
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220219

Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
5N4Đ 13.990.000 28 người 1 người Đặt tour
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2602197C

Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 19 người 5 người Đặt tour
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270219

Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 5 người 37 người Đặt tour
60

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK030219HX

Chủ nhật
3
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 6 người 18 người Đặt tour
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK050219HX

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 2 người 22 người Đặt tour
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK050219VNA

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 14 người 10 người Đặt tour
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK090219HX

Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 10 người 14 người Đặt tour
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK230219HX

Thứ bảy
23
Tháng 2 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
4N3D 14.490.000 10 người 14 người Đặt tour
65

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS050219M1

Thứ ba
5
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 5 người 19 người Đặt tour
66

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS060219M2

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
6N5D Đầy chỗ 24 người 0 người Đặt tour
67

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS120219M8

Thứ ba
12
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 6 người 18 người Đặt tour
68

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US070219

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
15
Tháng 2 - 2019
9N8Đ Đã khởi hành 0 người 20 người Đặt tour
69

TOUR NHẬT BẢN

Mã lịch tour: NH060219LM

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 7 người 22 người Đặt tour
70

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI090219

Thứ bảy
9
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
3N2D Đã khởi hành 20 người 4 người Đặt tour
71

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230219

Thứ bảy
23
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 2 - 2019
3N2D 8.390.000 19 người 1 người Đặt tour
72

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI260219

Thứ ba
26
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
6N5D 10.990.000 24 người 0 người Đặt tour
73

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270219VJ

Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 3 - 2019
5N4D 6.490.000 7 người 17 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040219JS

Thứ hai
4
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 11 người 20 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060219JT

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
5N4D Đầy chỗ 36 người 0 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060219JS

Thứ tư
6
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 18 người 13 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070219JT

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
5N4D Đầy chỗ 15 người 0 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070219G4

Thứ năm
7
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 20 người 16 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080219

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 14 người 10 người Đặt tour
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080219JS

Thứ sáu
8
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 19 người 12 người Đặt tour
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110219JS

Thứ hai
11
Tháng 2 - 2019
Thứ bảy
16
Tháng 2 - 2019
5N4D Đã khởi hành 13 người 18 người Đặt tour
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130219JS

Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 7 người 24 người Đặt tour
83

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ140219G4

Thứ năm
14
Tháng 2 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 12 người 7 người Đặt tour
84

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150219JS

Thứ sáu
15
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 2 - 2019
6N5D Đã khởi hành 7 người 24 người Đặt tour
85

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180219JS

Thứ hai
18
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
5N4D 13.990.000 9 người 22 người Đặt tour
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200219JS

Thứ tư
20
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 2 - 2019
6N5D 14.990.000 3 người 28 người Đặt tour
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220219

Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
5N5D 18.490.000 4 người 15 người Đặt tour
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220219JS

Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
6N5D 14.990.000 4 người 27 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220219LG

Thứ sáu
22
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
5N5D 18.490.000 4 người 15 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240219G4

Chủ nhật
24
Tháng 2 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 2 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 49 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250219JS

Thứ hai
25
Tháng 2 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 12 người 19 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270219JS

Thứ tư
27
Tháng 2 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 10 người 21 người Đặt tour
93

TOUR PHÚ QUỐC

Mã lịch tour: PQ100219

Chủ nhật
10
Tháng 2 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 2 - 2019
4N3D Đã khởi hành 2 người 8 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB140319

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
7N6Đ 17.690.000 3 người 22 người Đặt tour
2

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH070319HX

Thứ năm
7
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 17.990.000 2 người 23 người Đặt tour
3

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH140319HX

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
4

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH210319HX

Thứ năm
21
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 17.990.000 0 người 25 người Đặt tour
5

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ060319

Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 2 người 22 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ130319

Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ160319HX

Thứ bảy
16
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ210319HX

Thứ năm
21
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
9

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ230319

Thứ bảy
23
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 6 người 18 người Đặt tour
10

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ270319

Thứ tư
27
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
11

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK110319

Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
12

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK120319

Thứ ba
12
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
6N6D 15.990.000 3 người 18 người Đặt tour
13

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK250319

Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
14

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK260319

Thứ ba
26
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
15

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH050319

Thứ ba
5
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 3 - 2019
8N7Đ 43.990.000 9 người 22 người Đặt tour
16

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140319

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Thứ bảy
23
Tháng 3 - 2019
10N9Đ 55.990.000 0 người 31 người Đặt tour
17

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH210319

Thứ năm
21
Tháng 3 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
8N7Đ 43.990.000 2 người 29 người Đặt tour
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260319

Thứ ba
26
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 4 - 2019
8N7Đ 43.990.000 1 người 30 người Đặt tour
19

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB120319BI

Thứ ba
12
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 16 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA010319CI

Thứ sáu
1
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 35 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA060319VJ

Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070319VJB4

Thứ năm
7
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080319CI

Thứ sáu
8
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 35 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA130319VJ

Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140319VJB4

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150319CI

Thứ sáu
15
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
19
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 35 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA200319VJ

Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210319VJB4

Thứ năm
21
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220319CI

Thứ sáu
22
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 35 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270319VJ

Thứ tư
27
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA280319VJB4

Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290319CI

Thứ sáu
29
Tháng 3 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 11.990.000 0 người 35 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060319

Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 5 người 29 người Đặt tour
34

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ090319

Thứ bảy
9
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 0 người 42 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110319JJKD

Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
Thứ bảy
16
Tháng 3 - 2019
6N5Đ 19.690.000 35 người 0 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ130319

Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 0 người 42 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140319

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 2 người 40 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210319

Thứ năm
21
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 13.990.000 2 người 22 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ230319

Thứ bảy
23
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 29 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ240319

Chủ nhật
24
Tháng 3 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
5N4Đ 14.390.000 4 người 31 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2803197c

Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280319TOP

Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 7 người 32 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ280319LM

Thứ năm
28
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 30 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300319

Thứ bảy
30
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
3
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 28 người Đặt tour
45

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK070319HX

Thứ năm
7
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
4N3D 14.490.000 1 người 23 người Đặt tour
46

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK140319HX

Thứ năm
14
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
4N3D 14.490.000 0 người 24 người Đặt tour
47

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS050319

Thứ ba
5
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
6N5D 10.990.000 0 người 24 người Đặt tour
48

TOUR MAL-SING

Mã lịch tour: MS190319

Thứ ba
19
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 3 - 2019
6N5D 10.990.000 0 người 24 người Đặt tour
49

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI020319

Thứ bảy
2
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 3 - 2019
3N2D 8.390.000 4 người 16 người Đặt tour
50

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI090319

Thứ bảy
9
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
3N2D 8.390.000 10 người 10 người Đặt tour
51

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI160319

Thứ bảy
16
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
3N2D 8.390.000 0 người 20 người Đặt tour
52

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI230319

Thứ bảy
23
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
3N2D 8.390.000 0 người 20 người Đặt tour
53

TOUR SINGAPORE

Mã lịch tour: SI300319

Thứ bảy
30
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
3N2D 8.390.000 0 người 20 người Đặt tour
54

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI120319

Thứ ba
12
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
6N5D 10.990.000 6 người 18 người Đặt tour
55

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA

Mã lịch tour: MI260319

Thứ ba
26
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
6N5D 10.990.000 0 người 24 người Đặt tour
56

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH060319VJ

Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 3 - 2019
5N4D 6.490.000 0 người 24 người Đặt tour
57

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH130319VJ

Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 3 - 2019
5N4D 6.490.000 0 người 24 người Đặt tour
58

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH200319VJ

Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 3 - 2019
5N4D 6.490.000 0 người 24 người Đặt tour
59

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH270319VJ

Thứ tư
27
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
5N4D 6.490.000 0 người 24 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010319JS

Thứ sáu
1
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 2 người 29 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040319JS

Thứ hai
4
Tháng 3 - 2019
Thứ sáu
8
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 3 người 28 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060319JS

Thứ tư
6
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 10 người 21 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080319JS

Thứ sáu
8
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 14 người 17 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110319JS

Thứ hai
11
Tháng 3 - 2019
Thứ sáu
15
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 31 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130319JS

Thứ tư
13
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 3 người 28 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150319JS

Thứ sáu
15
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 0 người 31 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150319LG

Thứ sáu
15
Tháng 3 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
5N5D 18.490.000 6 người 13 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180319JS

Thứ hai
18
Tháng 3 - 2019
Thứ sáu
22
Tháng 3 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 31 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200319JS

Thứ tư
20
Tháng 3 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 3 - 2019
6N5D 14.990.000 0 người 31 người Đặt tour
70

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC260319

Thứ ba
26
Tháng 3 - 2019
Chủ nhật
31
Tháng 3 - 2019
6N5Đ 39.990.000 6 người 9 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100419CX

Thứ tư
10
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 4 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH040419

Thứ năm
4
Tháng 4 - 2019
Thứ bảy
13
Tháng 4 - 2019
10N9Đ 55.990.000 0 người 31 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH110419

Thứ năm
11
Tháng 4 - 2019
Thứ năm
18
Tháng 4 - 2019
8N7Đ 43.990.000 2 người 29 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH160419

Thứ ba
16
Tháng 4 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 4 - 2019
8N7Đ Gọi 2 người 29 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH250419

Thứ năm
25
Tháng 4 - 2019
Thứ bảy
4
Tháng 5 - 2019
10N9Đ 56.990.000 0 người 31 người Đặt tour
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH280419ANH

Chủ nhật
28
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
8N7Đ 51.990.000 3 người 16 người Đặt tour
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB020419BI

Thứ ba
2
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
7
Tháng 4 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB160419BI

Thứ ba
16
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
21
Tháng 4 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
9

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB300419BI

Thứ ba
30
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
10

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ010419

Thứ hai
1
Tháng 4 - 2019
Thứ sáu
5
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 32 người Đặt tour
11

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030419TOP

Thứ tư
3
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
7
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 40 người Đặt tour
12

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ030419LM

Thứ tư
3
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
7
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 5 người 30 người Đặt tour
13

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ050419

Thứ sáu
5
Tháng 4 - 2019
Thứ ba
9
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.990.000 6 người 23 người Đặt tour
14

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060419TOP

Thứ bảy
6
Tháng 4 - 2019
Thứ tư
10
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 40 người Đặt tour
15

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ080419LM

Thứ hai
8
Tháng 4 - 2019
Thứ sáu
12
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 35 người Đặt tour
16

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110419TOP

Thứ năm
11
Tháng 4 - 2019
Thứ hai
15
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 43 người Đặt tour
17

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ170419TOP

Thứ tư
17
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
21
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 43 người Đặt tour
18

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180419LM

Thứ năm
18
Tháng 4 - 2019
Thứ hai
22
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 34 người Đặt tour
19

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250419LM

Thứ năm
25
Tháng 4 - 2019
Thứ hai
29
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 35 người Đặt tour
20

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ260419TOP

Thứ sáu
26
Tháng 4 - 2019
Thứ ba
30
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 16.990.000 0 người 31 người Đặt tour
21

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270419

Thứ bảy
27
Tháng 4 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 5 - 2019
5N4Đ 18.590.000 4 người 20 người Đặt tour
22

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290419JJ

Thứ hai
29
Tháng 4 - 2019
Thứ bảy
4
Tháng 5 - 2019
6N5Đ 21.990.000 0 người 31 người Đặt tour
23

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK110419CX

Thứ năm
11
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 4 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
24

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290419CX

Thứ hai
29
Tháng 4 - 2019
Thứ năm
2
Tháng 5 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
25

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC190419

Thứ sáu
19
Tháng 4 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 4 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
26

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300419

Thứ ba
30
Tháng 4 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 5 - 2019
6N5Đ 44.990.000 2 người 13 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ290519CX

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
2

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH090519

Thứ năm
9
Tháng 5 - 2019
Thứ bảy
18
Tháng 5 - 2019
10N9Đ 55.990.000 0 người 31 người Đặt tour
3

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH140519

Thứ ba
14
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
8N7Đ 43.990.000 0 người 31 người Đặt tour
4

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH290519

Thứ tư
29
Tháng 5 - 2019
Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 43.990.000 0 người 31 người Đặt tour
5

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB280519BI

Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
6

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK160519CX

Thứ năm
16
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
19
Tháng 5 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK300519CX

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG300519

Thứ năm
30
Tháng 5 - 2019
Thứ năm
6
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 50.900.000 2 người 17 người Đặt tour
9

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC170519

Thứ sáu
17
Tháng 5 - 2019
Thứ ba
21
Tháng 5 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
10

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC280519

Thứ ba
28
Tháng 5 - 2019
Chủ nhật
2
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 39.990.000 0 người 15 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ050619CX

Thứ tư
5
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ190619CX

Thứ tư
19
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ260619CX

Thứ tư
26
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
4

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB090619BI

Chủ nhật
9
Tháng 6 - 2019
Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
6N5D 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
5

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB180619BI

Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
23
Tháng 6 - 2019
6N5D Gọi 0 người 22 người Đặt tour
6

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120619CX

Thứ tư
12
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
16
Tháng 6 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
7

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK150619CX

Thứ bảy
15
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
8

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290619CX

Thứ bảy
29
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
2
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
9

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG200619

Thứ năm
20
Tháng 6 - 2019
Thứ năm
27
Tháng 6 - 2019
8N7Đ 51.900.000 0 người 19 người Đặt tour
10

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC140619

Thứ sáu
14
Tháng 6 - 2019
Thứ ba
18
Tháng 6 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
11

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC250619

Thứ ba
25
Tháng 6 - 2019
Chủ nhật
30
Tháng 6 - 2019
6N5Đ 39.990.000 0 người 15 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ100719CX

Thứ tư
10
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
14
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ240719CX

Thứ tư
24
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
28
Tháng 7 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
3

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK200719CX

Thứ bảy
20
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
4

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK270719CX

Thứ bảy
27
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
30
Tháng 7 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC190719

Thứ sáu
19
Tháng 7 - 2019
Thứ ba
23
Tháng 7 - 2019
5N4Đ 31.990.000 0 người 15 người Đặt tour
6

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300719

Thứ ba
30
Tháng 7 - 2019
Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
6N5Đ 39.990.000 0 người 15 người Đặt tour

Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp