Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB030819

Thứ bảy
3
Tháng 8 - 2019
Thứ bảy
10
Tháng 8 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 14 người 7 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB170819

Thứ bảy
17
Tháng 8 - 2019
Thứ bảy
24
Tháng 8 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 4 người 17 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB310819CZ

Thứ bảy
31
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
6
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
4

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT030819

Thứ bảy
3
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
9
Tháng 8 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 3 người 22 người Đặt tour
5

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT170819

Thứ bảy
17
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
23
Tháng 8 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 0 người 25 người Đặt tour
6

Hàn Quốc - Thượng Hải

Mã lịch tour: HT240819

Thứ bảy
24
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
7N6Đ Đã khởi hành 6 người 19 người Đặt tour
7

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ020819CX

Thứ sáu
2
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
6
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
8

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ030819KD

Thứ bảy
3
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 31 người 3 người Đặt tour
9

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ070819

Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 8 người 11 người Đặt tour
10

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ140819CX

Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 6 người 18 người Đặt tour
11

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ140819

Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 31 người 3 người Đặt tour
12

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ300819CX

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 10 người 9 người Đặt tour
13

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA080819

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D Đã khởi hành 5 người 19 người Đặt tour
14

TOUR BALI

Mã lịch tour: BA290819

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
4N3D 11.990.000 4 người 20 người Đặt tour
15

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK120819INCE

Thứ hai
12
Tháng 8 - 2019
Thứ bảy
17
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 41 người Đặt tour
16

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK300819TP

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
17

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB130819BI

Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 9 người 13 người Đặt tour
18

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB270819BI

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 18 người 4 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA030819EVA

Thứ bảy
3
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 28 người 2 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070819VJ

Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 4 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA070819CI

Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
12
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 17 người 8 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA080819EVA

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
12
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 56 người 0 người Đặt tour
23

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA100819EVA

Thứ bảy
10
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 25 người 5 người Đặt tour
24

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140819VJ

Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 22 người 2 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150819CI

Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
19
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 14 người 11 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA150819EVA

Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
19
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 0 người 30 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA170819EVA

Thứ bảy
17
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 38 người 0 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210819VJ

Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 22 người 2 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA210819VJTL

Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
5N4D Đầy chỗ 23 người 0 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA220819EVA

Thứ năm
22
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
26
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 10 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA240819EVA

Thứ bảy
24
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
28
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 18 người 12 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA290819EVA

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 9 - 2019
5N4D 12.390.000 21 người 5 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300819CI

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 13.990.000 5 người 20 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA300819EVA

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 12.390.000 0 người 30 người Đặt tour
35

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ060819TOP

Thứ ba
6
Tháng 8 - 2019
Thứ bảy
10
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 4 người Đặt tour
36

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0608197C

Thứ ba
6
Tháng 8 - 2019
Thứ bảy
10
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 32 người 0 người Đặt tour
37

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ070819TW

Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 1 người Đặt tour
38

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ100819TOP

Thứ bảy
10
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 15 người 9 người Đặt tour
39

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110819JJ

Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
Thứ sáu
16
Tháng 8 - 2019
6N5Đ Đã khởi hành 16 người 8 người Đặt tour
40

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ140819TW

Thứ tư
14
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 25 người 0 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ150819TOP

Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
19
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 12 người 12 người Đặt tour
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2108197C

Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 20 người 4 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ210819TW

Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 21 người 8 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ220819TOP

Thứ năm
22
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
26
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đã khởi hành 14 người 15 người Đặt tour
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2908197C

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 15.990.000 21 người 13 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290819TW

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 16.690.000 22 người 7 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ300819TOP

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 16.690.000 7 người 34 người Đặt tour
48

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK080819CX

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D Đã khởi hành 3 người 21 người Đặt tour
49

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK290819CX

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
4N3D 14.990.000 19 người 0 người Đặt tour
50

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US280819CI

Thứ tư
28
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 39.990.000 2 người 14 người Đặt tour
51

TOUR THÁI LAN

Mã lịch tour: TH080819PK

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D Đầy chỗ 19 người 0 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ020819VNA

Thứ sáu
2
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 6 người 25 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040819TN

Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 43 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ040819VJ6

Chủ nhật
4
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 16 người 3 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060819VJ6

Thứ ba
6
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 4 người 15 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ060819VJ

Thứ ba
6
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 8 người 16 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080819TN

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
4N3D Đã khởi hành 0 người 39 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080819VJ6

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 10 người 9 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080819VJ

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 3 người 21 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080819INCE

Thứ năm
8
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
6N5D Đầy chỗ 27 người 0 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ110819TN

Chủ nhật
11
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 0 người 43 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130819VJ

Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 16 người 8 người Đặt tour
63

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ130819VJ6

Thứ ba
13
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 11 người 8 người Đặt tour
64

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150819TN

Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
4N4D Đã khởi hành 0 người 39 người Đặt tour
65

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ150819VJ6

Thứ năm
15
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
20
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 3 người 16 người Đặt tour
66

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170819MU

Thứ bảy
17
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
22
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 4 người 17 người Đặt tour
67

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ180819VJ6

Chủ nhật
18
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
22
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 10 người 9 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200819VJ6

Thứ ba
20
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 3 người 16 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220819VJ6

Thứ năm
22
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
26
Tháng 8 - 2019
6N5D Đã khởi hành 0 người 19 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ250819VJ

Chủ nhật
25
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
5N4D Đã khởi hành 15 người 9 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270819VJ6

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5D 16.490.000 2 người 17 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270819VJ

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.500.000 0 người 24 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ270819INCE

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.500.000 25 người 0 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290819VJ

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
6N5D Gọi 13 người 11 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290819VJ6

Thứ năm
29
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
6N5D 17.490.000 4 người 15 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ300819VNA

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
4
Tháng 9 - 2019
6N5D 13.400.000 17 người 0 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ310819MU

Thứ bảy
31
Tháng 8 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
6N5D 19.990.000 11 người 10 người Đặt tour
78

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC020819

Thứ sáu
2
Tháng 8 - 2019
Thứ tư
7
Tháng 8 - 2019
6N5D Đầy chỗ 16 người 0 người Đặt tour
79

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC160819

Thứ sáu
16
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
20
Tháng 8 - 2019
5N4Đ Đầy chỗ 27 người 0 người Đặt tour
80

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC210819THUY

Thứ tư
21
Tháng 8 - 2019
Thứ hai
26
Tháng 8 - 2019
6N5Đ Đầy chỗ 5 người 0 người Đặt tour
81

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC270819

Thứ ba
27
Tháng 8 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 39.990.000 18 người 0 người Đặt tour
82

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC300819

Thứ sáu
30
Tháng 8 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
5N4D Gọi 0 người 40 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB010919

Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.490.000 1 người 20 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB070919CZ

Thứ bảy
7
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
13
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB080919

Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB140919CZ

Thứ bảy
14
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.990.000 1 người 25 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB150919

Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
6

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ180919

Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 3 người 16 người Đặt tour
7

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK060919TP

Thứ sáu
6
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 8 người 13 người Đặt tour
8

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK200919TP

Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
6N6D 15.990.000 9 người 12 người Đặt tour
9

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH010919

Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
8N7Đ 44.990.000 0 người 31 người Đặt tour
10

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH100919

Thứ ba
10
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
10N9Đ 32.419.748 7 người 24 người Đặt tour
11

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH190919

Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
8N7Đ 43.990.000 14 người 17 người Đặt tour
12

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH260919

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
10N9Đ 55.990.000 3 người 28 người Đặt tour
13

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB030919BI

Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 15 người 7 người Đặt tour
14

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB240919BI

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA050919EVA

Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 9 - 2019
5N4D 11.290.000 29 người 1 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA110919VJ

Thứ tư
11
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 11.290.000 5 người 20 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA140919CI

Thứ bảy
14
Tháng 9 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA180919VJ

Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
5N4Đ Gọi 5 người 20 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA190919CI

Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 9 - 2019
5N4D 11.990.000 4 người 22 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA250919VJ

Thứ tư
25
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA270919CI

Thứ sáu
27
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
22

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ0109197C

Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 15.490.000 1 người 23 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ110919TOP

Thứ tư
11
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.390.000 21 người 8 người Đặt tour
24

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1109197C

Thứ tư
11
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.990.000 21 người 0 người Đặt tour
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ120919TW

Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.490.000 26 người 3 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1809197C

Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.990.000 5 người 19 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ180919TOP

Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.390.000 2 người 40 người Đặt tour
28

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ200919TW

Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.490.000 4 người 27 người Đặt tour
29

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2509197C

Thứ tư
25
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.990.000 3 người 21 người Đặt tour
30

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ250919TOP

Thứ tư
25
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 14.390.000 0 người 42 người Đặt tour
31

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2709197C

Thứ sáu
27
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
5N4Đ Gọi 0 người 24 người Đặt tour
32

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ270919TW

Thứ sáu
27
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.490.000 6 người 25 người Đặt tour
33

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ290919JJ

Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
4
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 19.990.000 2 người 40 người Đặt tour
34

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK120919CX

Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
4N3D 14.990.000 10 người 9 người Đặt tour
35

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK260919CX

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
4N3D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
36

TOUR MỸ

Mã lịch tour: US150919

Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 39.990.000 7 người 9 người Đặt tour
37

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG120919

Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 9 - 2019
7N6Đ Gọi 4 người 16 người Đặt tour
38

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG260919

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
8N7Đ 50.900.000 6 người 13 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010919VJ6

Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 5 người 14 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ010919VJ3

Chủ nhật
1
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030919VJ6

Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 15 người 9 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ030919VJ

Thứ ba
3
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050919VJ6

Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 4 người 20 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ050919VJ

Thứ năm
5
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 2 người 17 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ070919MU

Thứ bảy
7
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
6N5D 19.990.000 0 người 21 người Đặt tour
46

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080919VJ6

Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ080919VJ

Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
5N4D 14.990.000 2 người 17 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ100919VJ6

Thứ ba
10
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120919VJ6

Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 16 người 3 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ120919VJ

Thứ năm
12
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170919VJ6

Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ170919VJ

Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
53

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190919VJ6

Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 15 người 4 người Đặt tour
54

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ190919VJ

Thứ năm
19
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 4 người 15 người Đặt tour
55

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ200919LG

Thứ sáu
20
Tháng 9 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 9 - 2019
5N5D 18.490.000 0 người 19 người Đặt tour
56

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ210919MU

Thứ bảy
21
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
6N5D 19.990.000 4 người 17 người Đặt tour
57

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ220919VJ6

Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
5N4D 13.990.000 5 người 14 người Đặt tour
58

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240919VJ6

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.490.000 13 người 6 người Đặt tour
59

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ240919VJ

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
60

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260919VJ6

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
61

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ260919VJ

Thứ năm
26
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
62

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ290919VJ

Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
63

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC130919

Thứ sáu
13
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 9 - 2019
5N4Đ 31.990.000 1 người 14 người Đặt tour
64

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC220919

Chủ nhật
22
Tháng 9 - 2019
Thứ bảy
28
Tháng 9 - 2019
7N6Đ Gọi 47 người 0 người Đặt tour
65

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC240919

Thứ ba
24
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 9 - 2019
6N5Đ 39.990.000 10 người 5 người Đặt tour
66

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC270919

Thứ sáu
27
Tháng 9 - 2019
Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
5N4D 32.990.000 2 người 14 người Đặt tour
67

TOUR VŨNG TÀU

Mã lịch tour: VT070919

Thứ bảy
7
Tháng 9 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 9 - 2019
2N1D 1.990.000 120 người 0 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB051019CZ

Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 2 người 24 người Đặt tour
2

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB061019

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
3

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB121019CZ

Thứ bảy
12
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 2 người 24 người Đặt tour
4

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB131019

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
5

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB191019CZ

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.990.000 4 người 22 người Đặt tour
6

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB201019

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 17.490.000 10 người 11 người Đặt tour
7

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB211019CZ

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 17.990.000 0 người 26 người Đặt tour
8

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB261019CZ

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.990.000 20 người 6 người Đặt tour
9

Bắc Kinh - Hàn Quốc

Mã lịch tour: HB271019

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
7N6Đ 17.490.000 0 người 21 người Đặt tour
10

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH151019CX

Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 18 người 17 người Đặt tour
11

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH221019CX

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
12

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH291019CX

Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
13

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ091019

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
14

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ231019

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
15

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ261019CX

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
30
Tháng 10 - 2019
5N4D 15.690.000 0 người 19 người Đặt tour
16

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK111019TP

Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
6N6D 15.990.000 0 người 21 người Đặt tour
17

TOUR BẮC KINH

Mã lịch tour: BK181019TP

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
6N6D 15.990.000 4 người 17 người Đặt tour
18

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH031019

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
8N7Đ 43.990.000 4 người 27 người Đặt tour
19

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH101019

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
10N9Đ 55.990.000 4 người 27 người Đặt tour
20

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH171019

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
8N7Đ 43.990.000 0 người 31 người Đặt tour
21

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241019

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 53.990.000 0 người 31 người Đặt tour
22

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH261019

Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 63.990.000 0 người 20 người Đặt tour
23

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB081019BI

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
24

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB221019BI

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
25

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011019VJS

Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
4
Tháng 10 - 2019
4N3Đ 12.190.000 34 người 1 người Đặt tour
26

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011019VJ7N

Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 13.990.000 73 người 2 người Đặt tour
27

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021019VJ

Thứ tư
2
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.290.000 4 người 21 người Đặt tour
28

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA031019VJB4

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
29

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA031019CI

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
30

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051019VNA

Thứ bảy
5
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
31

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA091019VJ

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 12.290.000 2 người 23 người Đặt tour
32

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA101019VJB4

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.390.000 2 người 23 người Đặt tour
33

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161019VJ

Thứ tư
16
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
34

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171019VJB4

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
35

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA171019CI

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
36

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181019VNA

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
4N3Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
37

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA231019VJ

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
38

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA241019VJB4

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
39

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251019CI

Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
40

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA311019VJB4

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
4
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
41

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ031019TOP

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
7
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 6 người 24 người Đặt tour
42

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091019TW

Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 29 người Đặt tour
43

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ101019TOP

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 4 người 25 người Đặt tour
44

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ111019TW

Thứ sáu
11
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 1 người 34 người Đặt tour
45

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ131019TW

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 11 người 29 người Đặt tour
46

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141019JJ

Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
6N5Đ 20.990.000 11 người 24 người Đặt tour
47

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141019TOP

Thứ hai
14
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 31 người Đặt tour
48

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ171019TOP

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 10 người 32 người Đặt tour
49

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ1710197C

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 7 người 17 người Đặt tour
50

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ191019TW

Thứ bảy
19
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 13 người 16 người Đặt tour
51

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201019TW

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 14 người 17 người Đặt tour
52

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2010197C

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
53

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ201019TOP

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 14.990.000 0 người 24 người Đặt tour
54

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2110197C

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
55

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211019KD

Thứ hai
21
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 24 người 0 người Đặt tour
56

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ221019TW

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Thứ bảy
26
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 34 người Đặt tour
57

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231019TOP

Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.990.000 13 người 18 người Đặt tour
58

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ251019TW

Thứ sáu
25
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 20 người 11 người Đặt tour
59

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2710197C

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 15.490.000 2 người 22 người Đặt tour
60

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ2810197C

Thứ hai
28
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
61

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK031019VJ

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
4N3D 14.290.000 0 người 19 người Đặt tour
62

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK101019VJ

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
4N3D 14.290.000 0 người 19 người Đặt tour
63

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK171019VJ

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
64

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK241019VJ

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
65

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK311019VJ

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
66

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG031019

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
9
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 50.900.000 0 người 26 người Đặt tour
67

TOUR NƯỚC NGA (RUSSIA)

Mã lịch tour: NG101019

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
16
Tháng 10 - 2019
7N6Đ 50.900.000 4 người 22 người Đặt tour
68

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011019VJ6

Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
69

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011019VJ

Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 0 người Đặt tour
70

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011019

Thứ ba
1
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
71

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ6

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
72

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
73

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031019VJ3

Thứ năm
3
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
74

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ6

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
75

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
76

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ061019VJ3

Chủ nhật
6
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
77

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ6

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
78

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
79

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081019VJ3

Thứ ba
8
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
80

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019VJ6

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
81

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019VJ

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
82

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101019MU4

Thứ năm
10
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
6N5D 19.990.000 0 người 21 người Đặt tour
83

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ6

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
84

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
85

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ131019VJ3

Chủ nhật
13
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
86

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151019VJ6

Thứ ba
15
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
87

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ6

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 19 người Đặt tour
88

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 8 người 11 người Đặt tour
89

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019MU

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 19.990.000 0 người 21 người Đặt tour
90

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171019VJ3

Thứ năm
17
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
91

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ181019LG

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ tư
23
Tháng 10 - 2019
5N5D 18.490.000 0 người 19 người Đặt tour
92

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201019VJ

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
93

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ201019VJ3

Chủ nhật
20
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
94

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ221019VJ6

Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 33 người 0 người Đặt tour
95

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241019VJ

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
96

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241019VJ6

Thứ năm
24
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
6N5D 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
97

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ6

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
98

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
99

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019MU

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
6N5D 19.990.000 0 người 21 người Đặt tour
100

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ271019VJ3

Chủ nhật
27
Tháng 10 - 2019
Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
101

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311019VJ

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
102

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ311019VJ3

Thứ năm
31
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
103

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC181019

Thứ sáu
18
Tháng 10 - 2019
Thứ ba
22
Tháng 10 - 2019
5N4Đ 31.990.000 2 người 13 người Đặt tour
104

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC291019

Thứ ba
29
Tháng 10 - 2019
Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
6N5Đ 40.490.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH051119CX

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
2

Hàn quốc - Hồng Kông

Mã lịch tour: HH191119CX

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
7N6D 18.990.000 0 người 35 người Đặt tour
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ061119

Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ201119

Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH071119

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
10N9Đ 55.990.000 1 người 30 người Đặt tour
6

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH241119

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
10N9Đ 63.990.000 0 người 20 người Đặt tour
7

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB051119

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
6N5 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
8

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB191119

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
6N5 24.990.000 0 người 22 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA011119VNA

Thứ sáu
1
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
4N3Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA021119CI

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061119VJ

Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA071119VJB4

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
11
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081119VNA

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA081119CI

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131119VJ

Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA141119VJB4

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
18
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA161119CI

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA201119VJ

Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA211119VJB4

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
25
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
20

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA221119CI

Thứ sáu
22
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
21

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271119VJ

Thứ tư
27
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
22

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281119VJB4

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ hai
2
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ021119VJ

Thứ bảy
2
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
6
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 40 người 0 người Đặt tour
24

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ091119VJ

Thứ bảy
9
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
25

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ161119VJ

Thứ bảy
16
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
20
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
26

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ231119VJ

Thứ bảy
23
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
27
Tháng 11 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
27

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ301119VJ

Thứ bảy
30
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
28

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK071119VJ

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
29

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK141119VJ

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.290.000 0 người 19 người Đặt tour
30

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK211119VJ

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
31

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK281119VJ

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
4N3D 12.990.000 0 người 19 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031119VJ6

Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031119VJ3

Chủ nhật
3
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
34

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051119VJ

Thứ ba
5
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
35

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071119VJ

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ071119VJ3

Thứ năm
7
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
37

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081119MU4

Thứ sáu
8
Tháng 11 - 2019
Thứ tư
13
Tháng 11 - 2019
6N5D 19.990.000 0 người 21 người Đặt tour
38

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101119VJ6

Chủ nhật
10
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121119VJ

Thứ ba
12
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ141119VJ3

Thứ năm
14
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ6

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171119VJ3

Chủ nhật
17
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191119VJ

Thứ ba
19
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
45

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211119VJ

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
46

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ211119VJ3

Thứ năm
21
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
47

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ6

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
48

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
49

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ241119VJ3

Chủ nhật
24
Tháng 11 - 2019
Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
50

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ261119VJ

Thứ ba
26
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
51

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281119VJ

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
52

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ281119VJ3

Thứ năm
28
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
53

TOUR ÚC

Mã lịch tour: UC251119

Thứ hai
25
Tháng 11 - 2019
Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
6N5Đ 40.490.000 0 người 16 người Đặt tour
Stt Tour Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ041219

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
2

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ181219

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
3

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ211219CX

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
4

HONG KONG - THAM QUYEN - QUANG CHAU

Mã lịch tour: HKTQ281219CX

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 15.050.000 0 người 24 người Đặt tour
5

TOUR CHÂU ÂU

Mã lịch tour: CH281219

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
5
Tháng 1 - 2020
10N9Đ 63.990.000 0 người 20 người Đặt tour
6

TOUR DUBAI

Mã lịch tour: DB241219BI

Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
6N5Đ Gọi 0 người 26 người Đặt tour
7

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA041219VJ

Thứ tư
4
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
8

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA051219VJB4

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
9
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
9

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA061219CI

Thứ sáu
6
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
10

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA111219VJ

Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
11

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219VJB4

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
12

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA121219CI

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
16
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
13

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA131219VNA

Thứ sáu
13
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 10.990.000 0 người 25 người Đặt tour
14

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA181219VJ

Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
15

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219VJB4

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 10.390.000 0 người 25 người Đặt tour
16

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA191219CI

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ hai
23
Tháng 12 - 2019
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
17

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA251219VJ

Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
29
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 11.290.000 0 người 25 người Đặt tour
18

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA271219VNA

Thứ sáu
27
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
31
Tháng 12 - 2019
4N3Đ 11.690.000 0 người 25 người Đặt tour
19

TOUR ĐÀI LOAN

Mã lịch tour: DA281219CI

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4D 11.990.000 0 người 26 người Đặt tour
20

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ071219VJ

Thứ bảy
7
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
11
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
21

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ141219VJ

Thứ bảy
14
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
18
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.490.000 0 người 24 người Đặt tour
22

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ211219VJ

Thứ bảy
21
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
25
Tháng 12 - 2019
5N4Đ 15.990.000 0 người 24 người Đặt tour
23

TOUR HÀN QUỐC

Mã lịch tour: HQ281219VJ

Thứ bảy
28
Tháng 12 - 2019
Thứ tư
1
Tháng 1 - 2020
5N4Đ 16.990.000 0 người 24 người Đặt tour
24

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
25

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
26

TOUR HONG KONG

Mã lịch tour: HK191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
27

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ6

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
28

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
29

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ011219VJ3

Chủ nhật
1
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
30

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ031219VJ

Thứ ba
3
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
31

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
32

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ051219VJ3

Thứ năm
5
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
33

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ6

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
34

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
35

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ081219VJ3

Chủ nhật
8
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
36

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ101219VJ

Thứ ba
10
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
37

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
38

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ121219VJ3

Thứ năm
12
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour
39

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ6

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 13.990.000 0 người 24 người Đặt tour
40

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
41

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ151219VJ3

Chủ nhật
15
Tháng 12 - 2019
Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
5N4D 14.990.000 0 người 19 người Đặt tour
42

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ171219VJ

Thứ ba
17
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
43

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Thứ ba
24
Tháng 12 - 2019
6N5D 15.990.000 0 người 19 người Đặt tour
44

TOUR TRUNG QUỐC

Mã lịch tour: TQ191219VJ3

Thứ năm
19
Tháng 12 - 2019
Chủ nhật
22
Tháng 12 - 2019
4N3D 13.990.000 0 người 19 người Đặt tour