Du lịch Đài Loan Tết 2017: Cao Hùng – Đài Trung - Đài Bắc.

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn

Liên hệ công ty:

Tp. HCM: (028) 3821 8112 - 3821 8890 // Ngoài giờ: 0943.433.188 (Mr Hưng)

Nhân viên phụ trách

PHƯƠNG ANH - Điện thoại: 093 111 8031

05 Ngày 04 Đêm – Hãng hàng không Nhật Bản: Vanilla Airlines

Tiêu chuẩn: 10kg xách tay – 20kg ký gửi

KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN 3 - 4 SAO
 

Giá từ: 18.990.000 ₫

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm

Khởi hành: TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Vận chuyển: Hãng hàng không Nhật Bản: Vanilla Airlines

Khách sạn:

Lịch khởi hành của chúng tôi về tour này

STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ sáu
2
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
6
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 26 người -1 người Đặt tour
2
Thứ năm
15
Tháng 2 - 2018
Thứ hai
19
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 26 người 4 người Đặt tour
3
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 6 người 19 người Đặt tour
4
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 31 người -1 người Đặt tour
5
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
6
Thứ bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
7
Chủ nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 24 người 1 người Đặt tour
8
Chủ nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ sáu
23
Tháng 2 - 2018
6N5Đ Đã khởi hành 10 người 15 người Đặt tour
9
Thứ hai
19
Tháng 2 - 2018
Thứ sáu
23
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 18 người 7 người Đặt tour
10
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 2 - 2018
6N5Đ Gọi 17 người 8 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ tư
7
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
11
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 30 người 5 người Đặt tour
2
Thứ tư
7
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
11
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 34 người -8 người Đặt tour
3
Thứ năm
8
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
12
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ sáu
9
Tháng 3 - 2018
Thứ ba
13
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 38 người -13 người Đặt tour
5
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 37 người -11 người Đặt tour
6
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 21 người 14 người Đặt tour
7
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
8
Thứ năm
15
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
19
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
9
Thứ sáu
16
Tháng 3 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
10
Thứ tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 18 người 17 người Đặt tour
11
Thứ tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 3 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
12
Thứ năm
22
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
26
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ ba
10
Tháng 4 - 2018
Thứ bảy
14
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
2
Thứ tư
11
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
15
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
3
Thứ năm
12
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
16
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ bảy
14
Tháng 4 - 2018
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
5
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
22
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
6
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
22
Tháng 4 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ năm
19
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
23
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ bảy
21
Tháng 4 - 2018
Thứ tư
25
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
9
Thứ năm
26
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
30
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ tư
2
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
6
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
2
Thứ tư
2
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
6
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3
Thứ năm
3
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
7
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ bảy
5
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
5
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
13
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
6
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
13
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ năm
10
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
14
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ bảy
12
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
16
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
9
Thứ tư
16
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
20
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
10
Thứ năm
17
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
21
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
11
Thứ bảy
19
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
12
Thứ ba
22
Tháng 5 - 2018
Thứ bảy
26
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
13
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
27
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
14
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
27
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
15
Thứ năm
24
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
28
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
16
Thứ bảy
26
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
30
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
17
Thứ ba
29
Tháng 5 - 2018
Thứ bảy
2
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
18
Thứ tư
30
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
3
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
19
Thứ năm
31
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
4
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ bảy
2
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
6
Tháng 6 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
2
Thứ ba
5
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
9
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3
Thứ tư
6
Tháng 6 - 2018
Chủ nhật
10
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ năm
7
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
11
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
5
Thứ bảy
9
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
13
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
6
Thứ ba
12
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
16
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ tư
13
Tháng 6 - 2018
Chủ nhật
17
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ năm
14
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
18
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
9
Thứ sáu
15
Tháng 6 - 2018
Thứ ba
19
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
10
Thứ ba
19
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
23
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
11
Thứ năm
21
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
25
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
12
Thứ bảy
23
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
27
Tháng 6 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
13
Thứ ba
26
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
30
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
14
Thứ năm
28
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
2
Tháng 7 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối

Ngày 1
Triều Hảo

TPHCM –  ĐÀI BẮC


Tối, 22h30: Trưởng đoàn đón Đoàn tại cột số 5 ga đi Quốc tế làm thủ tục xuất cảnh đi Đài Bắc trên chuyến bay JW102 bay lúc 01:35.

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

Triều Hảo

ĐÀI BẮC – ĐÀI NAM – CAO HÙNG


Sáng, 06h10:  Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Đào Viên, làm thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan. Xe và HDV địa phương đón và đưa đoàn đi dùng điểm tâm sáng.

Xe đưa đoàn ra ga tàu, Quý khách đón tàu cao tốc đi Đài Nam. Đoàn có cơ hội trải nghiệm đi tàu “viên đạn” ở Đài Loan, được xếp vào top 10 những tàu cao tốc có tốc độ lớn nhất hành tinh.

Với Hệ thống đường ray của THSR (đường sắt cao tốc Đài Loan) men theo bờ biển dài hơn 335km, từ Đài Bắc đi đến thành phố Cao Hùng. Ứng dụng công nghệ tàu viên đạn serie 700 Shinkansen của Nhật, THSR có thể đạt vận tốc 300km/g, và đọan đường 354km từ Đài Bắc đi Cao Hùng chỉ khoảng 90 phút thay vì 270 phút nếu như đi bằng xe lửa bình thường.

Trưa: Đến thành phố Đài Nam, xe đón đoàn tại nhà ga và đưa đoàn vào trung tâm thành phố dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành đi tham quan:

 • Phật Quang Sơn Tựbạn sẽ phải sững sờ với sự hùng vĩ và đồ sộ của các công trình nơi đây. Với hơn 20 tòa điện, lầu, đường trang nghiêm, Phật Quang Sơn là nơi hội tụ rất đông đảo tín đồ Phật giáo. Pho tượng Phật sừng sững, nổi bật với nụ cười hiền từ trên nền trời xanh. Đây là pho tượng đồng cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao lên đến 108m.
 •  Ao Sen là một hồ nước nhân tạo nhưng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cao Hùng bởi những cánh hoa sen nở rộ hồng thắm trên mặt hồ cùng với hơn 20 ngôi đền thờ xung quanh hồ nổi tiếng như đền thờ Long Hổ, Đình Xuân Thu và đền thờ Khổng Tử.
 • Đình Xuân Thu được xây dừng vào năm 1953 và đình gồm hai gian hàng cung điện mang phong cách cung đính của Trung Quốc. Mỗi gian gồm 4 tầng hình bát giác ốp gạch màu xanh lá cây và các bức tường màu vàng.

Chiều: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng.

Tối: HDV địa phương đưa Quý khách đi tham quan Chợ đêm Lục Hợp – là Khu chợ đêm nằm ngay tại trung tâm thành phố Cao Hùng cực kỳ lý tưởng để trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và văn hóa Đài Loan. Chợ đêm Liuho (Lục Hợp) chạy dài hơn 300m trên con phố Liuhe của thành phố Cao Hùng cứ về đêm lại trở thành địa điểm náo nhiệt với đèn điện đủ màu sắc cùng những gian hàng bày bán quần áo và đồ ăn hấp dẫn. Quý khách tự do thưởng thức các món ăn địa phương hấp dẫn tại nơi đây.

Triều Hảo

CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan: 

 • Cửa hàng trang sức kim cương

Sau đó Đoàn lên xe di chuyển về Nam Đầu.

Trưa: Đến Nam Đầu, Quý khách dùng cơm trưa. Sau đó đoàn đi tham quan:

 • Tham quan và du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt Vẻ bồng lai tiên cảnh của hồ Nhật Nguyệt không chỉ níu chân du khách mà còn làm xao xuyến bất kỳ ai chỉ bởi những bức ảnh chan chứa tình. Nơi đây cảnh sông nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc cổ tạo nên vẻ yên bình cho Nhật Nguyệt và khiến lòng người thanh thản lạ lùng.

 • Đền Võ Văn Miếulà nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, thuộc Đài Trung, là một trong những chùa nổi tiếng Đài Loan. Văn Võ Miếu ấn tượng du khách bởi được xây dựng thành hệ thống kiến trúc bên triền đồi, trải dài từ thấp đến cao.

Chiều: Đoàn lên xe khởi hành đi thành phố Đài Trung, nơi được mệnh danh là “vùng đất bình yên với bạt ngàn đồi núi. Trên đường đi, Quý khách ghé thăm:

 •  Nông trại trà xanh rì phủ khắp đồi, nơi làm ra những loại trà nổi tiếng như: trà Ô Long, trà Kim Tuyên… Quý khách được dịp thưởng thức những ấm trà thật ngon.

Tối:    Đến Đài Trung, xe đưa đoàn đi dùng cơm tối. Tiếp tục tham quan và khám phá chợ đêm nổi tiếng Phụng Giáp ở Đài Trung. Đoàn về khách sạn Beacon Hotel (hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương) nhận phòng, nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Trung.

Triều Hảo

ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách về lại thành phố sầm uất bật nhất Đài Bắc.

Trưa:  Đến Đài Bắc, đoàn dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành tham quan:

 • Tham quan và tham dự lớp học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan tại Virgo Pineapple Cake DIY program để tự tay làm nên những chiếc bánh dứa đặc sắc, thơm ngon và trải nghiệm những giờ làm bánh đầy thú vị.

Phố cổ Shifennhững ai yêu thích sự lãng mạn và từng xem bộ phim Apple of My Eyes sẽ mê mẩn nơi này khi được tham gia thả đèn trời với các cặp đôi người bản địa. Ngoài những chiếc đèn lồng bán sẵn, du khách cũng có thể mua giấy, tự thiết kế đèn lồng, ghi điều ước lên đó, và thả lên trời (4 khách được 1 đèn lồng).

 • Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạchlà một công trình lớn với cấu trúc công phu và đồ sộ để trưng bày những tư liệu, hình ảnh, tư liệu liên quan đến Tưởng Giới Thạch, cựu tổng thống của Trung Quốc và Đài Loan.
 • Tham quan và mua sắm các đặc sản địa phương nổi tiếng của Đài Loan và tại siêu thị miễn thuế.
 • Đền Long Sơn TựKhu đền được xây vào cuối thế kỷ 18 cho đến nay vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cổ kính cũ và được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất, rộng lớn nhất, lộng lẫy nhất ở Đài Loan.

Tối: Quý khách dùng cơm tối.

Tiếp tục chương trình tham quan một trong những ngôi chợ nổi tiếng tại Đắc Bắc, Chợ đêm Tây Môn Đinh. Sau đó đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Bắc

Triều Hảo

ĐÀI BĂC – TP. HỒ CHÍ MINH


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan:

 •  Phủ tổng thống - tòa nhà từng là nơi ở của cố Tổng thống Chiang Kai – shek, được mở cho công chúng đến tham quan từ năm 1996 (chụp hình bên ngoài).
 • Tham quan và tìm hiểu về phong thủy tại cửa hàng phong thủy Tỳ hưu.
 • Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn (YangMingShan)là một trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan, với địa hình núi lửa đặc thù, xen lẫn những thung lũng yên bình và quần thể động thực vật phong phú. Sẽ thiếu sót lớn nếu đến Đài Loan mà không ghé thăm Dương Minh Sơn để 1 lần đắm mình trong thiên thiên tươi mát, rực rỡ của rừng hoa đỗ quyên, loa kèn, cỏ lau...

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó tiếp tục tham quan:

 • Tòa tháp Taipei 101tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng nhất và là niềm tự hào của người dân Đài Loan (chi phí tự túc lên tầng 89 của tòa tháp). Quý khách có thể tự do mua sắm những thương hiệu nổi tiếng thế giới tập trung tại nơi này.

Chiều: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.

18h00: Xe đưa Quý khách ra sân bay quốc tế Đào Viên. Đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay JW105 bay lúc 22h20.

Dự kiến 00h55: Đoàn về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình.

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!


BẢNG GIÁ

THÔNG TIN CHUYẾN BAY

JW 102 SGN - TPE Sun 29-Jan-2017 02:00 06:30
JW 105 TPE - SGN Wed 01-Feb-2017 22:20 00:55 +1
JW 102 SGN - TPE Mon 30-Jan-2017 02:00 06:30
JW 105 TPE - SGN Thu 02-Feb-2017 22:20 00:55 +1

HỆ THỐNG KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN 4 SAO THAM KHẢO

Tại Đài Bắc: Green World/Charming City/Park City Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.
Tại Đài Trung: Beacon Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.
Tại Cao Hùng: Evergreen Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.

GIÁ TOUR BAO GỒM

1.Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn.
2.Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu.
3.Phí visa Đài Loan, thủ tục nhập cảnh Đài Loan theo đoàn.
4.Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn 1 phòng 2 khách.
5.Các bữa ăn theo chương trình: 4 bữa sáng, 4 bữa trưa, 3 bữa tối. 
6.Xe du lịch máy lạnh đạt chuẩn suốt chương trình.
7.Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo Pineapple Cake DIY. 
8.Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp tại Đài Loan.
9.Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 10.000 USD/khách.
10.Quà tặng: Túi du lịch, nón du lịch, bao đựng hộ chiếu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

1.Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.
2.Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng không. 
3.Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.
4.Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (25 USD/khách).
5.Visa tái nhập Việt Nam cho khách nước ngoài (65USD/khách)
6.Hóa đơn VAT (Quý khách cần xuất hóa đơn vui lòng thông báo trước ngày khởi hành).

HỒ SƠ CẦN THIẾT XIN VISA 

Nơi sinh tại Tp. Hồ Chí Minh: HÌNH + HỘ CHIẾU + HỘ KHẨU + CMND (đã đi qua 3 nước):
Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng (có chữ ký của người mang hộ chiếu). Nếu có hộ chiếu cũ, vui lòng nộp cho công ty
Hình 4 x 6 (font nền trắng, mới chụp không quá 3 tháng): 3 tấm
Hộ Khẩu + CMND
Điền đầy đủ thông tin vào form thông tin visa và ký tên
Nơi sinh ở tỉnh: cần chứng minh thêm: XÁC NHẬN VIỆC LÀM, SỔ TIẾT KIỆM HOẶC TÀI SẢN
Xác nhận việc làm đối với khách còn trong độ tuổi lao động
Sổ tiết kiệm 100.000.000 VNĐ hoặc Tài sản (nhà cửa, đất đai hoặc ô tô)
Tùy vào hồ sơ, có thể Quý khách sẽ được yêu cầu KÝ QUỸ: từ 50.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ/khách. 

THÔNG TIN CẦN THIẾT

1.Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.
2.Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
3.Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).
4.Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo.
5.Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.
6.Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được ngủ kèm một trẻ em.
7.Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa đơn đã đóng tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không nhận khách báo hủy tour qua điện thoại.
8.Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước.
9.Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 02 - 03 ngày.
10.Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc về phía công ty.
11.Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ thu nhận đủ số lượng khách tối thiểu 10 khách người lớn, thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trường hợp đoàn không đủ 10 khách hoặc đã đủ nhưng khách không đạt visa, công ty có trách nhiệm thông báo cho Quý khách biết, hai bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn, nếu Quý khách không đồng ý giá mới, Quý khách có thể chuyển sang ngày khởi hành khác hoặc công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà Quý khách đã thanh toán.
12.Hướng dẫn viên của công ty sẽ giữ toàn bộ hộ chiếu bản chính của Quý khách trong suốt chuyến đi.

GHI CHÚ

*** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR

Đợt 1: Đặt cọc 5.000.000 VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour.
Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại sau khi có kết quả cấp visa.
Sau khi đặt cọc, nếu Quý khách báo hủy tour trước khi công ty nộp phí visa, chi phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ (phí gửi hồ sơ và đặt cọc vé máy bay), trường hợp công ty đã nộp phí xin visa, chi phí không hoàn lại là: 4.000.000 VNĐ (gồm phí visa, phí gửi hồ sơ và đặt cọc vé máy bay).
Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 3.000.000 VNĐ. 
Nếu Quý khách đã được cấp visa trước khi công ty xuất vé máy bay, nhưng vì bất kỳ lý do nào Quý khách không thể tham gia đoàn được, chi phí không hoàn lại là 40%, đồng thời công ty cũng sẽ thông báo Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán huỷ visa của Quý khách.
Sau khi xuất vé máy bay, nếu Quý khách báo hủy tour, chi phí không hoàn lại là 80%.
 Nếu báo hủy tour trong vòng 48 giờ trước ngày khởi hành, chi phí không hoàn lại là 100%.
                       

Thông tin khách hàng
Thông tin tour
Phương Thức Thanh Toán
 • Thanh toán trực tuyến AN TOÀN và ĐƯỢC BẢO VỆ, sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác. Được bảo hộ & cấp phép bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, ví điện tử duy nhất được cộng đồng ƯA THÍCH NHẤT 2 năm liên tiếp, Bộ Thông tin Truyền thông trao giải thưởng Sao Khuê
  Giao dịch. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây

 • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.


Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp