Du Lịch Đài Loan: Vui hè Đảo Ngọc T3, 4, 5 2017

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn

Liên hệ công ty:

Tp. HCM: (028) 3821 8112 - 3821 8890 // Ngoài giờ: 0943.433.188 (Mr Hưng)

Nhân viên phụ trách

PHƯƠNG ANH - Điện thoại: 093 111 8031

Giá từ: 11.490.000 ₫

Thời gian: 05Ngày 04Đêm

Khởi hành: Hàng ngày

Vận chuyển: Vietjet Air

Khách sạn:

Lịch trình: Đài Bắc – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Trung

Lịch khởi hành của chúng tôi về tour này

STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ sáu
2
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
6
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 26 người -1 người Đặt tour
2
Thứ năm
15
Tháng 2 - 2018
Thứ hai
19
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 26 người 4 người Đặt tour
3
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 6 người 19 người Đặt tour
4
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ 31 người -1 người Đặt tour
5
Thứ sáu
16
Tháng 2 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
6
Thứ bảy
17
Tháng 2 - 2018
Thứ tư
21
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 23 người 2 người Đặt tour
7
Chủ nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ năm
22
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 24 người 1 người Đặt tour
8
Chủ nhật
18
Tháng 2 - 2018
Thứ sáu
23
Tháng 2 - 2018
6N5Đ Đã khởi hành 10 người 15 người Đặt tour
9
Thứ hai
19
Tháng 2 - 2018
Thứ sáu
23
Tháng 2 - 2018
5N4Đ Đã khởi hành 18 người 7 người Đặt tour
10
Thứ ba
20
Tháng 2 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 2 - 2018
6N5Đ Gọi 17 người 8 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ tư
7
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
11
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 30 người 5 người Đặt tour
2
Thứ tư
7
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
11
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 34 người -8 người Đặt tour
3
Thứ năm
8
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
12
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ sáu
9
Tháng 3 - 2018
Thứ ba
13
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 38 người -13 người Đặt tour
5
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 37 người -11 người Đặt tour
6
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 21 người 14 người Đặt tour
7
Thứ tư
14
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
18
Tháng 3 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
8
Thứ năm
15
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
19
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
9
Thứ sáu
16
Tháng 3 - 2018
Thứ ba
20
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
10
Thứ tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 18 người 17 người Đặt tour
11
Thứ tư
21
Tháng 3 - 2018
Chủ nhật
25
Tháng 3 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
12
Thứ năm
22
Tháng 3 - 2018
Thứ hai
26
Tháng 3 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ ba
10
Tháng 4 - 2018
Thứ bảy
14
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
2
Thứ tư
11
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
15
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
3
Thứ năm
12
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
16
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ bảy
14
Tháng 4 - 2018
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
5
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
22
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
6
Thứ tư
18
Tháng 4 - 2018
Chủ nhật
22
Tháng 4 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ năm
19
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
23
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ bảy
21
Tháng 4 - 2018
Thứ tư
25
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
9
Thứ năm
26
Tháng 4 - 2018
Thứ hai
30
Tháng 4 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ tư
2
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
6
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
2
Thứ tư
2
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
6
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3
Thứ năm
3
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
7
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ bảy
5
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
5
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
13
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
6
Thứ tư
9
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
13
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ năm
10
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
14
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ bảy
12
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
16
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
9
Thứ tư
16
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
20
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
10
Thứ năm
17
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
21
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
11
Thứ bảy
19
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
12
Thứ ba
22
Tháng 5 - 2018
Thứ bảy
26
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
13
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
27
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
14
Thứ tư
23
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
27
Tháng 5 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
15
Thứ năm
24
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
28
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
16
Thứ bảy
26
Tháng 5 - 2018
Thứ tư
30
Tháng 5 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
17
Thứ ba
29
Tháng 5 - 2018
Thứ bảy
2
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
18
Thứ tư
30
Tháng 5 - 2018
Chủ nhật
3
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
19
Thứ năm
31
Tháng 5 - 2018
Thứ hai
4
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
1
Thứ bảy
2
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
6
Tháng 6 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
2
Thứ ba
5
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
9
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
3
Thứ tư
6
Tháng 6 - 2018
Chủ nhật
10
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
4
Thứ năm
7
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
11
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
5
Thứ bảy
9
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
13
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
6
Thứ ba
12
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
16
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
7
Thứ tư
13
Tháng 6 - 2018
Chủ nhật
17
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
8
Thứ năm
14
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
18
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
9
Thứ sáu
15
Tháng 6 - 2018
Thứ ba
19
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
10
Thứ ba
19
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
23
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
11
Thứ năm
21
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
25
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
12
Thứ bảy
23
Tháng 6 - 2018
Thứ tư
27
Tháng 6 - 2018
5N4D Gọi 0 người 25 người Đặt tour
13
Thứ ba
26
Tháng 6 - 2018
Thứ bảy
30
Tháng 6 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 25 người Đặt tour
14
Thứ năm
28
Tháng 6 - 2018
Thứ hai
2
Tháng 7 - 2018
5N4Đ Gọi 0 người 35 người Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour
STT Ngày đi Ngày về Số ngày Giá (VND) Đã nhận Còn nhận Đặt tour

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối

Ngày 1
Triều Hảo

TPHCM – CAO HÙNG


Sáng, 07h00:  Trưởng đoàn đón Đoàn tại cột số 5 ga đi Quốc tế làm thủ tục xuất cảnh đi Cao Hùng trên chuyến bay VJ 886  lúc 09:50. Đoàn dùng cơm trưa trên máy bay.

Dự kiến 14h00 Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Cao Hùng, làm thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan. Xe và HDV địa phương đón và đưa đoàn đi tham quan:

 • Phật Quang Sơn Tự Với hơn 20 tòa điện, lầu, đường trang nghiêm, Phật Quang Sơn là nơi hội tụ rất đông đảo tín đồ Phật giáo. Pho tượng Phật sừng sững, nổi bật với nụ cười hiền từ trên nền trời xanh. Đây là pho tượng đồng cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao lên đến 108m.

Chiều Xe tiếp tục đưa đoàn đi tham quan Chợ đêm Lục Hợp – là Khu chợ đêm nằm ngay tại trung tâm thành phố Cao Hùng cực kỳ lý tưởng để trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và văn hóa Đài Loan, cứ về đêm lại trở thành địa điểm náo nhiệt với đèn điện đủ màu sắc cùng những gian hàng bày bán quần áo và đồ ăn hấp dẫn. Quý khách tự do thưởng thức các món ăn địa phương hấp dẫn tại nơi đây. (Chi phí tự túc).

Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Cao Hùng.

Ngày 2
Triều Hảo

CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG 


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan: 

 •  Ao Sen là một hồ nước nhân tạo nhưng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cao Hùng bởi những cánh hoa sen nở rộ hồng thắm trên mặt hồ cùng với hơn 20 ngôi đền thờ xung quanh hồ.

 • Đình Xuân Thu được xây dừng vào năm 1953 và đình gồm hai gian hàng cung điện mang phong cách cung đính của Trung Quốc. Mỗi gian gồm 4 tầng hình bát giác ốp gạch màu xanh lá cây và các bức tường màu vàng.
 • Cửa hàng trang sức kim cương

 Trưa: Xe đưa đoàn khởi hành đi Nam Đầu. Đoàn dùng cơm trưa trên đường đi. Sau đó tiếp tục tham quan:  

 • Tham quan và du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt Vẻ bồng lai tiên cảnh của hồ Nhật Nguyệt không chỉ níu chân du khách mà còn làm xao xuyến bất kỳ ai chỉ bởi những bức ảnh chan chứa tình. Nơi đây cảnh sông nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc cổ tạo nên vẻ yên bình cho Nhật Nguyệt.

 • Đền Võ Văn Miếulà nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, thuộc Đài Trung, là một trong những chùa nổi tiếng Đài Loan. Văn Võ Miếu ấn tượng du khách bởi được xây dựng thành hệ thống kiến trúc bên triền đồi, trải dài từ thấp đến cao.

Chiều: Đoàn lên xe khởi hành đi thành phố Đài Trung, nơi được mệnh danh là “vùng đất bình yên với bạt ngàn đồi núi. Trên đường đi, Quý khách ghé thăm:

 • Nông trại trà xanh rì phủ khắp đồi, nơi làm ra những loại trà nổi tiếng như: trà Ô Long, trà Kim Tuyên … Quý khách được dịp thưởng thức những ấm trà thật ngon.

Tối: Đến Đài Trung, xe đưa đoàn đi dùng cơm tối. Tiếp tục tham quan và khám phá chợ đêm nổi tiếng Phụng Giáp ở Đài Trung. Đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.

Nghỉ đêm tại Đài Trung.

Ngày 3
Triều Hảo

ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách về lại thành phố sầm uất bật nhất Đài Bắc.

Trưa: Đến Đài Bắc, đoàn dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành tham quan:

 • Vườn trái câyĐài Loan được mệnh danh là "vương quốc trái cây", nơi có hoa quả tươi ngon quanh năm. Du khách dù đến đây mùa nào cũng có cơ hội trải nghiệm thu hoạch ở các nông trại. Thu hoạch hoa quả là một loại hình du lịch phổ biến ở Đài Loan, hấp dẫn không chỉ du khách nước ngoài mà chính người dân bản địa cũng bị thu hút (chương trình bao gồm cho đoàn hái trái cây).  
 • Tham quan và tham dự lớp học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan tại Virgo Pineapple Cake DIY program để tự tay làm nên những chiếc bánh dứa đặc sắc, thơm ngon và trải nghiệm những giờ làm bánh đầy thú vị.

 • Tòa tháp Taipei 101tòa nhà cao 101 tng ni tiếng nht và là niềm tự hào của người dân Đài Loan (chi phí t túc lên tng 89 ca tòa tháp). Quý khách có thể tự do mua sắm những thương hiệu nổi tiếng thế giới tập trung tại nơi này.
 • Tham quan và tìm hiểu về phong thủy tại cửa hàng phong thủy Tỳ hưu.
 • Đền Long Sơn TựKhu đền được xây vào cuối thế kỷ 18 cho đến nay vẫn giữ nguyên những nét kiến trúc cổ kính cũ và được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất, rộng lớn nhất, lộng lẫy nhất ở Đài Loan.

Tối: Quý khách dùng cơm tối.

Tiếp tục chương trình tham quan một trong những ngôi chợ nổi tiếng tại Đắc Bắc, Chợ đêm Tây Môn Đinh. Sau đó đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Bắc.

Ngày 4
Triều Hảo

ĐÀI BĂC


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan:

 • Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạchlà một công trình lớn với cấu trúc công phu và đồ sộ để trưng bày những tư liệu, hình ảnh, tư liệu liên quan đến Tưởng Giới Thạch, cựu tổng thống của Trung Quốc và Đài Loan..
 • Tham quan và mua sắm các đặc sản địa phương nổi tiếng của Đài Loan. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó tiếp tục tham quan:

 • Phố cổ Shifennhững ai yêu thích sự lãng mạn và từng xem bộ phim Apple of My Eyes sẽ mê mẩn nơi này khi được tham gia thả đèn trời với các cặp đôi người bản địa. Ngoài những chiếc đèn lồng bán sẵn, du khách cũng có thể mua giấy, tự thiết kế đèn lồng, ghi điều ước lên đó, và thả lên trời (công ty tặng 4 khách 1 đèn lồng).
 •  Thác nước Thập Phần Thác nước hùng vĩ tọa lạc trong làng cổ Thập Phần, còn được mệnh danh là phiên bản Niagara tại Châu Á. Thác Thập Phần là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích phiêu lưu mạo hiểm với những con đường mòn leo núi đầy thách thức.
 • Mua sắm tại cửa hàng miễn thuế.  

Tối: Quý khách dùng cơm tối. Tiếp tục chương trình tham quan một trong những ngôi chợ nổi tiếng tại Đắc Bắc, Chợ đêm Sĩ Lâm. Sau đó đoàn về nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Bắc.

Ngày 5
Triều Hảo

ĐÀI BĂC – TP. HCM (FREE DAY)


Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và nghỉ ngơi tại khách sạn. Hoặc Quý khách tự do khám phá thủ đô Đài Bắc, mua sắm tại các trung tâm thương mại nổi tiếng của Đài Loan. Đoàn tự do ăn trưa (được phát coupon hoặc tiền mặt tương đương giá trị coupon ăn trưa).                         

Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay quốc tế Đào Viên đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay VJ 843  bay lúc 19h10 trở về Việt Nam.

Đoàn về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình.

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!

HỆ THỐNG KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

Tại Đài Bắc: Hope City Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.
Tại Đài Trung: City Resort Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.
Tại Cao Hùng: Evergreen Hotel hoặc khách sạn có tiêu chuẩn tương đương.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

1.Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.
2.Chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng không. 
3.Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.
4.Tiền tip cho HDV và tài xế tại Đài Loan 25$/tour.

GIÁ TOUR BAO GỒM

1.Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn
2.Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu.
3.Phí visa Đài Loan, thủ tục nhập cảnh Đài Loan theo đoàn.
4.Khách sạn 3 sao, tiêu chuẩn  2 khách/ phòng
5.Các bữa ăn theo chương trình 
6.Xe du lịch máy lạnh đạt chuẩn suốt chương trình.
7.Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo Pineapple Cake DIY + hái trái cây.
8.Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và hướng dẫn viên địa phương tại Đài Loan.
9.Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 10.000 USD/khách.
10.Tặng 4 khách một cái lồng đèn 4 mặt như hình phía bên trên chương trình

GHI CHÚ

*** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Thông tin khách hàng
Thông tin tour
Phương Thức Thanh Toán
 • Thanh toán trực tuyến AN TOÀN và ĐƯỢC BẢO VỆ, sử dụng thẻ ngân hàng trong và ngoài nước hoặc nhiều hình thức tiện lợi khác. Được bảo hộ & cấp phép bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, ví điện tử duy nhất được cộng đồng ƯA THÍCH NHẤT 2 năm liên tiếp, Bộ Thông tin Truyền thông trao giải thưởng Sao Khuê
  Giao dịch. Đăng ký ví NgânLượng.vn miễn phí tại đây

 • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.


Du lịch Thái Lan
Du lịch Nhật Bản
Du lịch Hàn Quốc
Du Lịch Malaysia

Đối tác chính

TRIỀU HẢO TRAVEL

Tour du lịch chất lượng, chuyên nghiệp